Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 34

Infanterieregiment Nr. 34

Peší pluk č. 34 (IR 34)


Infanterieregiment Wilhelm I. Deutscher Kaiser und König von Preußen Nr.34
(vytvorený v roku 1733)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Maximilian Nöhring
veliteľstvo pluku, I, III. a IV. prápor (Kassa), II. prápor (Rogatica)
nadriadené útvary: 27. pešia divízia (VI. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 91% Maďari, 9% ostatní
doplňovací obvod: Kassa (v súčasnosti Košice v Slovenskej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 34 (I, III, a IV. prápor) v zostave 53. pešej brigády 27. pešej divízie (VI. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku
II. prápor IR 34 v zostave 7. horskej brigády 1. pešej divízie (XV. armádny zbor) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-34-t47300#184838Verze : 0
.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-34-t47300#410981Verze : 0