Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 30

Infanterieregiment Nr. 30

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 30
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 30
Datum vzniku:
Raised/Formed:
XX.XX.1725
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
XX.XX.XXXX
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 60. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ľvov, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.08.1916-01.08.1917 Kopfstein, Arnošt (Oberstleutenant)
01.08.1917-DD.08.1918 Kopfstein, Arnošt (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Čestný název:
Honorary Name:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Vyznamenání:
Decorations:
XX.XX.XXXX
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-30-t47296#330796Verze : 3
MOD
Peší pluk č. 30 (IR 30)


Infanterieregiment Schoedler Nr.30
(vytvorený v roku 1725)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Edmund Rabl
veliteľstvo pluku a všetky prápory (Lemberg)
nadriadené útvary: 11. pešia divízia (XI. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 59% Ukrajinci, 31% Poliaci, 10% ostatní
doplňovací obvod: Lemberg (v súčasnosti Ľviv na Ukrajine)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 30 (I, II. a III. prápor) v zostave 60. pešej brigády 30. pešej divízie (XI. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku
IV. prápor IR 30 v zostave 3. horskej brigády (brigáda podriadená priamo 6. armáde) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-30-t47296#184834Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-30-t47296#410976Verze : 0