Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 28

Infanterieregiment Nr. 28

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 28
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 28
Datum vzniku:
Raised/Formed:
XX.XX.1698
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
XX.XX.XXXX
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Dislokace:
Deployed:
XX.XX.1873-XX.XX.1918 Praha, Bruské kasárny /

Velitel:
Commander:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Čestný název:
Honorary Name:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Vyznamenání:
Decorations:
XX.XX.XXXX
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-28-t47294#330794Verze : 2
MOD
Peší pluk č. 28 (IR 28)


Infanterieregiment Viktor Emanuel III. König von Italien Nr.28
(vytvorený v roku 1698)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Ferdinand Sedlaczek
veliteľstvo pluku a III. prápor (Innsbruck), I. prápor (Schlanders), II. prápor (Prag), IV. prápor (Malè)
nadriadené útvary: 3. pešia divízia (XIV. armádny zbor)

Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 95% Česi, 5% ostatní
doplňovací obvod: Prag (v súčasnosti Praha v Českej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 28 (I, III, a IV. prápor) v zostave 5. pešej brigády 3. pešej divízie (XIV. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku
II. prápor IR 28 v zostave 18. pešej brigády 9. pešej divízie (VIII. armádny zboru) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-28-t47294#184832Verze : 0
Gefreiter Václav Švanda Infanterieregiment Nr. 28 ( Praha ) odeslal tuto svoji fotografii dne 2.9.1916 z Brucku.


Zdroj: https://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-28-t47294#316379Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-28-t47294#410974Verze : 0