Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 26

Infanterieregiment Nr. 26

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 26
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 26
Datum vzniku:
Raised/Formed:
XX.XX.1717
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
XX.XX.XXXX
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Dislokace:
Deployed:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX

Velitel:
Commander:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Čestný název:
Honorary Name:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Vyznamenání:
Decorations:
XX.XX.XXXX
Zdroje:
Sources:
Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-26-t47292#330791Verze : 0
MOD
Peší pluk č. 26 (IR 26)


Infanterieregiment Schreiber Nr.26
(vytvorený v roku 1717)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Joseph Mark
veliteľstvo pluku, I, II. a IV. prápor (Györ), III. prápor (Esztergom)
nadriadené útvary: 33. pešia divízia (V. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 53% Maďari, 38% Slováci, 9% ostatní
doplňovací obvod: Gran- Esztergom (v súčasnosti Esztergom v Maďarsku)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 26 v zostave 65. pešej brigády 33. pešej divízie (V. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-26-t47292#184830Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-26-t47292#410972Verze : 0