Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 12

12th Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 12

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 12
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 12
Datum vzniku:
Raised/Formed:
XX.XX.1702
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
XX.XX.XXXX
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Dislokace:
Deployed:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX

Velitel:
Commander:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Čestný název:
Honorary Name:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Vyznamenání:
Decorations:
XX.XX.XXXX
Zdroje:
Sources:
Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-12-t47195#330719Verze : 0
MOD
Peší pluk č. 12 (IR 12)


Infanterieregiment Parmann Nr.12
(vytvorený v roku 1702)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Joseph Leide
veliteľstvo pluku, I. a II. prápor (Znaim-Klosterbruck), III. prápor (Komárom), IV. prápor (Sarajevo)
nadriadené útvary: 4. pešia divízia (II. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 58% Maďari, 31% Slováci, 11% ostatní
doplňovací obvod: Komárom (v súčasnosti Komárno v Slovenskej republike a Komárom v Maďarsku)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 12 (I, II, a III. prápor) v zostave 66. pešej brigády 33 pešej divízie (V. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku
IV. prápor IR 12 v zostave 9. horskej brigády 1. pešej divízie (XV. armádny zbor) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-12-t47195#184519Verze : 0
Císař Karel I. přehlíží jednotky Infanterieregiment Nr.83 ( Szombathely ) a Infanterieregiment Nr.12 ( Komárno ) dne 25. listopadu 1917 nedaleko italského Feltre.


Zdroj: https://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-12-t47195#353443Verze : 0
Vojáci Infanterieregimentu Nr.12 ( Komárno ) překračují rakousko-italské hranice poblíž Cividale dne 2.11.1917.


Zdroj: https://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-12-t47195#353445Verze : 0
Výkazník c.a.k. vojska, válečného loďstva, c.k. zemské obrany a královské uherské zemské obrany (1897)
uvádza o pluku tieto informácie:


Pluky řádové pěchoty:


12. Pzbrm.Jiří Kovač z Madů
Zřízen: 1702
Štáb a velit obvod. okresu: Komárno
velitel: plukovník Karel Pukl


zdroj:
Vojenský přítel, kalendář na rok 1897
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-12-t47195#386030Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-12-t47195#410934Verze : 0