Main Menu
User Menu

580. divize lidových granátníků [1944-1944]

580th People's Grenadier Division

580. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
580. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
580. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
04.09.1944
Nástupce:
Successor:
276. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
25.08.1944-04.09.1944 Gruppe, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.08.1944-04.09.1944 Granátnický pluk 1198
25.08.1944-04.09.1944 Granátnický pluk 1199
25.08.1944-04.09.1944 Granátnický pluk 1200

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Samuel W. Mitcham: German Order of Battle: German Order of Battle, 291st-999th Infantry Division, named infantry divisions, and special divisions in World War II
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
URL : https://www.valka.cz/580-divize-lidovych-granatniku-1944-1944-t47014#464991Verze : 0
MOD
Stručná historie 580. divize lidových granátníků


Byla vytvořena koncem srpna 1944 ze zničené 276. pěší divize a zanedlouho sloučena do 276. divize lidových granátníků v polovině září 1944.


Operace:
západní Prusko (08/1944 - 09/1944)


Organizace:
Granátnický pluk 1198
Granátnický pluk 1199
Granátnický pluk 1200
Dělostřelecký pluk 1580
Divizní jednotky 1580DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
srpen 1944 - září 1944
formování
Velitelství záložního vojska
Wehrkreis XX
Západní Prusko
URL : https://www.valka.cz/580-divize-lidovych-granatniku-1944-1944-t47014#183954Verze : 0