Hofacker, Caesar von

Oberstleutnant d.R. Caesar von Hofacker


podplukovník luftwaffenar: 11.3. 1896, Ludwigsburg (Würtemberg)
zom: 20. decembra 1944 Berlín.Narodil sa v rodine generála Eberharda von Hofackera. Jeho matka bola pochádzala z kniežacej rodiny Uexküll-Gyllenband. Po ukončení strednej školy , začal študovať v zahraničí, konkrétne vo Francúzsku a Veľkej Británii.
Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa mladý Hofacker prihlásil do armády ako dobrovoľník. Spočiatku slúžil v kavalérii. Nastúpil k 20. würtembergskému pluku, no neskôr sa mu podarilo prestúpiť, k letectvu.
Po nemeckej kapitulácii sa v decembri 1918 dostal Hofacker do francúzskeho zajatia. Bol prepustený 14.marca 1920. Po prepustení sa vrátil k študentskému životu. Študoval právo a teóriu štátu(politológia v dnešnom zmysle ) na univerzite v Göttingene a v Tübingene. V roku 1923 urobil štátnu skúšku s práva a s úspechom ukončil štúdium. Študijné úspechy zakončil dizertačnou prácou v roku 1924.
Štúdium sa mladému Hofackerovi skončilo v ťažkom období hospodárskej krízy. Aj ľudia s akademickým vzdelaním mali problém sa zamestnať. Nakoniec sa mu podarilo zamestnať sa v obchodnej komore v meste Reutlingen. Od roku 1925 pracoval pre Spolok nemeckých
spracovateľov hodvábu v Krefelde. Jeho posledným zamestnaním bolo miesto v správnom úrade Spojených oceliarni v Berlíne.
Okrem činnosti v zamestnaní, venoval Hofacker značnú pozornosť politickým aktivitám. Patril k zakladateľom Nemeckého vysokoškolského kruhu. Bola to organizácia, ktorá zastrešovala nacionalistické, študentské organizácie v Nemecku. Aktívne sa zúčastnil budovania organizácie SA vo Göttingene.
Inklinoval k nacionálne konzervatívnej politike, no čoskoro ho ako mnoho ďalších zlákal nacionálny socializmus. Zachoval sa jeden z jeho prejavov z apríla 1921, ktorý mal zjavne antisemitistický charakter. Odmietal režim Weimarskej republiky a Versaillskú zmluvu.
Radikalizmus v jeho názoroch začal ustupovať začiatkom tridsiatych rokov. Napriek tomu zastáva názor, že demokratický režim je pre Nemecko nežiadúci import. Obhajoval návrat k štátnemu systému spred 1. svetovej vojny.
Od roku 1930 vstúpil do Stahlhelmu. Angažoval sa aj v spolku Bündische Reichssaft. Bol to pravicovo orientovaný spolok, ktorý združoval pravičiarov z lepších rodín. Pre spolok získal aj svojho priateľa Fritza Dietlofa von der Schulenburga. V spolku pôsobil v pozícii hospodárskeho experta.
Nacistický prevrat uvítal a spájal s ním veľké nádeje. Do NSDAP vstúpil v roku 1937. V tomto období ale zaznamenáva už aj kritické postoje k politike ríše. Pravidelne sa stretáva so skupinou priateľov väčšinou z radov nemeckej šľachty, kde otvorene hovoria o chybách režimu. Do tejto skupiny patrili napríklad Adam von Trott zu Solz, Nicolaus Üexkull, Peter Yorck von Wartenburg, Fritz Dietlof von der Schulenburg, Berthold von Stauffenberg či Ulrich Wilhelm von Schwerin. Neskôr títo ľudia vytvoria opozičnú skupinu, ktorú gestapo pomenuje "kniežacia skupina". Určite však Hofacker nebol opozične aktívny pre vypuknutím vojny.
Hofacker nebol nijako nadšený začiatkom vojny. Bol reaktivovaný a vstúpil do Luftwaffe. Počas poľskej kampane slúžil vo funkcii spojovacieho dôstojníka. Po porážke Francúzska bol v júni 1940 preložený do Paríža, kde pôsobil na tamojšom veliteľstve. Aj v Paríži zastupoval záujmy svojho civilného zamestnávateľa, čo mu prinieslo slušné financie. Na novom pôsobisku sa rýchle udomácnil. Čoskoro sa stal kritikom nemeckej okupačnej politiky. Zastával názor, že Nemecko by sa malo správať k Francúzsku umiernene. Hofacker podrobne sledoval situáciu vo Francúzsku. Vzrastajúcu nenávisť Francúzov chápal ako jasný dôsledok nemeckých represálii vo Francúzsku.
Jeho odborné schopnosti si všimol aj Albert Speer a 19. augusta 1942 ho vymenoval za vedúceho Zahraničnej pobočky centrálneho plánovania. Hofacker mal na starosti oceliarsky priemysel. Čoskoro však rezignoval, z dôvodu konfliktu záujmov, ktorý vyplýval v zastupovaní civilného zamestnávateľa a tiež neprajnosti niektorých nadriadených.
So svojím nadriadeným generálom Stülpnágelom, si čoskoro vypestoval dôverný vzťah.


Podobne ako väčšina vojenských členov opozície, sa pre aktívny odpor rozhodol, až v období veľkých vojenských neúspechov, najmä bitky pri Stalingrade. Pôsobil ako kontaktná osoba generála Stülpnágela. Hofackera zoznámi s poprednými opozičníkmi jeho bratanec Claus Schenk von Stauffenberg. Hofacker dochádza na dôležité stretnutia do Berlína. Rýchle sa prepracuje do najužšieho kruhu spiklencov. Jeho parížska opozičná činnosť je však dosť slabo zdokumentovaná. Hofacker bol určený ako spojka k francúzskej vláde do Vichy. Po atentáte mal nadviazať vzťahy s Petainovou vládou a riešiť francúzsko- nemecké vzťahy.
Kéď Stauffenberg uskutočnil atentát, bol Hofacker jedným z prvých, koho informoval. Hofacker spolu so svojím nadriadeným generálom Stülpnágelom začali okamžite konať. V Paríží boli zatknutí príslušníci SS a SD. Čoskoro sa zistilo, že atentát bol neúspešný a prevrat stroskotal. Hofacker sa pokúsil ukrývať. Zatknutý bol 25. júla 1944. Spolu s ďalšími spiklencami bol odsúdený 29. augusta 1944 Ľudovým súdnym dvorom. Rozsudok nebol vykonaný hneď. Gestapo sa snažilo dostať z Hofackera nejaké informácie o vzťahu maršala Rommela k odboju. Existujú domnienky, že práve Hofackerova výpoveď priťažila Rommelovi. Bol popravený 20. decembra 1944 v Berlíne, Plötzensee.


Zdroje:
Klemperer,K.: Atentát na Hitlera, Praha 1995
Finker, K. Atentát na Hitlera, Praha 1972
www.ifdt.de/0303/Artikel/birk.htm
URL : https://www.valka.cz/Hofacker-Caesar-von-t46947#183490 Verze : 0
Jeden z hlavných aktérov 20. júla 1944.
Hofacker, Caesar von - Caesar von Hofacker
podplukovník, člen odboja

Caesar von Hofacker
podplukovník, člen odboja

URL : https://www.valka.cz/Hofacker-Caesar-von-t46947#183491 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více