Main Menu
User Menu

Ariogaisos

Ariogaisos


Tento Kvádský král vládnoucí v době tzv. Markomanských válek. Zvolen byl nejspíše roku 173 A.D. kdy nahradil dosazeného Kvádského krále Furtia, který byl svržen. To se ale nelíbilo císaři Marcu Aureliovi, který jeho královský titul také vzhledem k tehdejšímu klientskému poměru Kvádů k římské říši nepotvrdil. Následkem jeho zvolení znovu vzplanuly boje mezi Římany a Kvády. Avšak v roce 174 A.D. nebo 175 A.D. padl Arogaisos do římského zajetí a byl internován v egyptské Alexandrii.


DROBERJAR, Eduard. Encyklopedie Římské a Germánské Archeologie : V Čechách a na Moravě. Praha : Libri, 2002. 456 s. ISBN 80-7277-106-X
URL : https://www.valka.cz/Ariogaisos-t46924#183415Verze : 0