Main Menu
User Menu
Reklama

Uherské Hradiště

     
Název:
Name:
Uherské Hradiště
Originální název:
Original Name:
Uherské Hradiště
Další názvy:
Other Names:
německy Ungarisch Hradisch, maďarsky Magyarhradis
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Uherské Hradiště
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°04'11.34"N 17°27'15.6."E
Místní části:
Local Municipalities:
Jarošov, Mařatice, Míkovice, Rybárny, sady, Vésky
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1257
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Národní kulturní památka Špitálky-Sady - velkomoravská akropole
Kostel svatého Františka Xaverského a jezuitská kolej, Reduta.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sadech
Kostel Zvěstování Panny Marie
Barokní kašna na Masarykově náměstí
Kaple sv. Alžběty
Morový sloup
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Burda, Oldřich
* 14.12.1924 
Žák, Miroslav
* DD.MM.1943 
Vančura, Jan
† 05.01.1959
Nečas, Petr
* 19.11.1964 
Tomaňa, Jaroslav
* 03.12.1975 
Knichal, Jaroslav
* 07.05.1976 
Jaroš, Jan
† 01.08.1977
Evan, Jaromír
* 15.03.1985 
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
00.11.1918-02.02.1919
Polní letecká setnina 1
1st Field Air Company
10.11.1918-16.12.1918
Velitelství vojsk operujících na Slovensku
Command of the Operating Troops in Slovakia
28.04.1919-04.05.1919
Polní letecká setnina 1
1st Field Air Company
14.06.1919-04.09.1919
16. pěší brigáda
16th Infantry Brigade
23.07.1919-15.08.1919
Letecká setnina Spa-2
2nd Air Company /Spa/
DD.09.1920-DD.10.1920
Lehký dělostřelecký pluk 53
53rd Light Artillery Regiment
00.03.1928-01.04.1930
Letecká povětrnostní stanice 8
8th Air Weather Station
01.04.1930-DD.08.1933
Letecká povětrnostní stanice 7
7th Aircraft Weather Station
18.09.1932-24.09.1938
Pěší pluk 27
27th Infantry Regiment
27.09.1938-04.10.1938
Telegrafní prapor 58
58th Signal Battalion
27.09.1938-04.10.1938
Velitelství intendanční služby VIII. sboru
Logistic Command of the 8th Corps
27.09.1938-04.10.1938
Velitelství zdravotnické služby VIII. sboru
Medical Command of the 8th Corps
29.09.1938-04.10.1938
Nižší polní soud VIII. sboru
Lower Field Court of the 8th Corps
29.09.1938-04.10.1938
Polní věznice VIII. sboru
Field Prison of the 8th Corps
29.09.1938-04.10.1938
Topografické oddělení 58
58th Topographic Section
29.09.1938-04.10.1938
Vyšší polní soud VIII. sboru
Higher Field Court of the 8th Corps
29.09.1938-04.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora VIII. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 8th Corps
29.09.1938-04.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora VIII. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 8th Corps
30.09.1938-08.10.1938
Polní pošta 48
48th Field Post Office
30.09.1938-18.10.1938
Polní pošta 56
56th Field Post Office
01.10.1938-07.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu VIII. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 8th Corps
01.10.1938-07.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VIII. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 8th Corps
01.10.1938-07.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu VIII. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 8th Corps
01.10.1938-07.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu VIII. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 8th Corps
01.10.1938-07.10.1938
Letecká skupina štábu VIII. sboru
Air Force Section of the Staff of the 8th Corps
01.10.1938-07.10.1938
Velitelství VIII. sboru
Headquarters of the 8th Corps
01.10.1938-07.10.1938
Velitelství dělostřelectva VIII. sboru
Artillery Headquarters of the 8th Corps
01.10.1938-07.10.1938
Velitelství telegrafního vojska VIII. sboru
Signal Troops Headquarters of the 8th Corps
01.10.1938-07.10.1938
Velitelství ženijního vojska VIII. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 8th Corps
01.10.1938-07.10.1938
Štáb VIII. sboru
Staff of the 8th Corps
08.10.1938-DD.06.1939
Státní vojenské reformované reálné gymnázium
State Military Reformed Real Gymnasium
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 27
27th Infantry Regiment
01.10.1945-01.03.1946
Pěší pluk 27 /motorisovaný/
27th Infantry Regiment /Motorised/
01.10.1945-01.09.1946
Samopalný prapor 22
22nd Submachine Gun Battalion
01.03.1946-01.10.1950
Dělostřelecká baterie 27
Artillery Battery of the 27th Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1950
Kulometná rota 5/27
5th Machine Gun Company of the 27th Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1950
Náhradní rota 27
Replacement Company of the 27th Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1949
Pěší prapor 27 /motorisovaný/
27th Infantry Battalion /Motorised/
01.03.1946-01.10.1950
Pěší rota 1/27
1st Infantry Company
01.03.1946-01.10.1950
Pěší rota 2/27
2nd Infantry Company
01.03.1946-01.10.1950
Pěší rota 3/27
3rd Infantry Company
01.03.1946-01.10.1950
Rota těžkých zbraní 6/27
6th Heavy Weapons Company of the 27th Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1950
Samopalná rota 4/27
4th Submachine Gun Company of the 27th Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1950
Velitelská rota 27
Command Company of the 27th Infantry Battalion
01.10.1949-01.10.1950
Pěší pluk 27 /motorisovaný/
27th Infantry Regiment /Motorised/
01.10.1950-01.05.1951
27. pěší pluk
27th Infantry Regiment
01.05.1951-DD.MM.1955
13. průzkumný prapor
13th Reconnaissance Battalion
01.05.1951-09.05.1955
27. mechanizovaný pluk
27th Mechanized Regiment
25.08.1951-DD.MM.1955
93. raketometný oddíl
93rd Rocket-Launcher Division
01.10.1952-01.11.1954
13. samohybný prapor
13th Self-Propelled Battalion
01.11.1954-01.11.1955
13. prapor středních samohybných děl
13th Medium Self-Propelled Guns Battalion
09.05.1955-01.10.1958
6. mechanizovaný pluk
6th Mechanized Regiment
01.11.1955-01.10.1957
13. tankosamohybný pluk
13th Self-propelled Tank Regiment
01.10.1958-01.11.1991
6. motostřelecký pluk
6th Motor Rifle Regiment
01.09.1961-01.09.1966
3. průzkumná rota
3rd Reconnaissance Company
DD.12.1962-01.02.1964
3. radiotechnický prapor
3rd Radio Technical Battalion
01.10.1968-DD.MM.1988
361. dělostřelecký pluk
361st Artillery Regiment
01.11.1991-31.12.1992
3. prapor materiálního zabezpečení
3rd Material Supply Battalion
01.01.1993-DD.MM.RRRR
3. prapor materiálního zabezpečení
3rd Material Support Battalion
01.10.1994-30.09.1997
66. dělostřelecký oddíl
66th Artillery Battalion
DD.MM.1997-DD.MM.1999
2. mobilizační základna
2nd Mobilization Base
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.mesto-uh.cz/
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#390825Verze : 0
Uherské Hradiště


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 6 082 obyvatel (z toho 5 583 osob národnosti československé, 213 osob národnosti německé, 13 osob národnosti ruské a 211 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v červnu 1919.


Jednotky nebo úřady umístěné v posádce:
Pěší pluk 27 (od září 1932),
náhradní prapor Pěšího pluku 27 (říjen 1920 - září 1932),
Lehký dělostřelecký pluk 53 (červenec 1920 - červen 1921),
Letecká povětrnostní stanice 8 (březen 1928 - duben 1930),
Doplňovací okresní velitelství Uherské Hradiště (od května 1923).


Pro potřeby vojska byly k dispozici Staré kasárny z konce 19. století a komplex Kasáren Přemysla Otakara II., postavený ve dvou etapách v letech 1930-1932 a 1934-1937.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#183344Verze : 0
Kaple sv. Anny
Zdroje:

Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603640Verze : 0
Gymnázium
Zdroje:
cs.wikipedia.org

Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603688Verze : 0
Slovácké divadlo
Zdroje:
cs.wikipedia.org

Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603689Verze : 0
Stará radnice
Zdroje:

Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603691Verze : 0
Nová radnice
Zdroje:

Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603692Verze : 0
Městské opevnění
Zdroje:

Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603693Verze : 0
Dům U Slunce (původně Solnice)
Zdroje:

Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603694Verze : 0
Masarykovo náměstí
Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603697Verze : 0
Kašna
Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603698Verze : 0
Zelný trh
Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603699Verze : 0
Mariánské náměstí
Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603701Verze : 0
Kašna
Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603702Verze : 0
Mariánský morový sloup
Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603703Verze : 0
Socha sv. Floriána
Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603704Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého
Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603705Verze : 0
Secesní lampa s kašnou
Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603706Verze : 0
Historická vyobrazení
Uherské Hradiště - Uherské Hradiště na konci 16. století dle Willenberga
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B_podle_Willenberga_konec_16_stolet%C3%AD.gif

Uherské Hradiště na konci 16. století dle Willenberga Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B_podle_Willenberga_konec_16_stolet%C3%AD.gif
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603707Verze : 0
Sokolovna
Uherské Hradiště - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Uherske-Hradiste-t46907#603709Verze : 0