Main Menu
User Menu

Valašské Meziříčí

okr. Vsetín

     
Název:
Name:
Valašské Meziříčí
Originální název:
Original Name:
Valašské Meziříčí
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Vsetín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°28'09.25"N 17°58'17.65"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Krhová, Lhota, Podlesí, Poličná, Valašské Meziříčí
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1277
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Žerotínů
Zámek Kinských
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nejsvětější Trojice
Krásenská radnice
Barokní morový sloup se sochou Panny Marie
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.05.1927-24.09.1938
Pěší pluk 40
40th Infantry Regiment
01.09.1937-25.09.1938
Vozatajská eskadrona 17
17th Train Squadron
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 8
8th Artillery Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 40
Replacement Battalion of the 40th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 40
40th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/40
1st Infantry Battalion of the 40th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor II/40
2nd Infantry Battalion of the 40th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor III/40
3rd Infantry Battalion of the 40th Infantry Regiment
01.10.1945-01.03.1946
Dělostřelecký oddíl 83
83rd Artillery Division
01.03.1946-01.10.1946
Dělostřelecký pluk 58
58th Artillery Regiment
01.10.1946-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 83
83rd Artillery Division
15.04.1951-01.01.1953
3. výcvikové středisko letectva
3rd Air Force Training Centre
01.11.1953-09.05.1955
77. mechanizovaný pluk
77th Mechanized Regiment
09.05.1955-01.10.1958
5. mechanizovaný pluk
5th Mechanized Regiment
01.09.1958-01.09.1959
Železniční školní a výcvikové středisko
Railway School and Training Center
01.09.1959-01.11.1979
Železniční učiliště
Railway Apprentice School
15.08.1975-01.11.1987
11. provozní prapor
11th Operating Battalion
15.08.1975-31.10.1992
11. železniční brigáda
11th Railway Brigade
01.11.1979-27.08.1991
Vojenské učiliště Valašské Meziříčí
Military Apprentice School of Valaske Mezirici
01.11.1987-31.10.1992
11. železniční stavební prapor
11th Railway Construction Battalion
31.10.1992-01.12.1992
81. železniční brigáda
81st Railway Brigade
31.10.1992-01.12.1992
810. železniční prapor zabezpečení
810th Railway Supply Battalion
DD.09.1994-DD.MM.1997
8. mechanizovaná brigáda
8th Mechanized Brigade
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/Valasske-Mezirici-t46898#384797Verze : 0
Valašské Meziříčí
(okr. Vsetín)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 8 034 obyvatel (z toho 7 379 osob národnosti československé, 137 osob národnosti maďarské, 328 osob národnosti německé, 14 osob národnosti polské, 28 osob národnosti ruské a 47 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v březnu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
náhradní prapor Pěšího pluku 27 (červenec 1920 – říjen 1920),
Pěší pluk 40 (od října 1920),
Vozatajská eskadrona 17 (od září 1937),
Doplňovací okresní velitelství Valašské Meziříčí (od února 1924).


Pro potřeby vojska sloužily Pěchotní kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Valasske-Mezirici-t46898#183335Verze : 0
Diskuse
Pre budúce založenie objektov informácia z https://armada.vojenstvi.cz/vase-dotazy/156.htm


Citace - https://armada.vojenstvi.cz/vase-dotazy/156.htm :

Údaje máme k dispozici z prosince 1935, kdy armáda využívala ve Valašském Meziříčí jednak kasárna pro pěchotu na Žerotínově ulici č. 682, která byla v majetku státu, a tři další budovy jiných majitelů. Šlo o bývalou Schlesingerovu továrnu adaptovanou městem, kterou armáda začala používat od podzimu 1935 k ubytování poddůstojnické školy pěšího pluku 40, technické roty a roty doprovodných zbraní pěšího pluku 40 a 12. roty a správkárny téhož pluku. Dále šlo o II. hlavní budovu bývalé ženské trestnice (tj. zámku) využívanou od vzniku republiky v roce 1918, kde byl v prosinci 1935 ubytován III. prapor pěšího pluku 40, a budovu bývalé košíkárny využívanou od roku 1930, v níž se nacházelo doplňovací okresní velitelství. Zbývající části pěšího pluku 40 včetně velitelství byly umístěny v pěchotních kasárnách na Žerotínově ulici. Kromě toho armáda využívala pro své potřeby ještě cvičiště, jehož pozemky si pronajala od města.
URL : https://www.valka.cz/Valasske-Mezirici-t46898#710341Verze : 1
MOD