Main Menu
User Menu

Volyně

okr. Strakonice

     
Název:
Name:
Volyně
Originální název:
Original Name:
Volyně
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Strakonice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°09'57.13"N 13°53'10.52"E
Místní části:
Local Municipalities:
Zechovice, Starov, Černětice, Račí
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1330
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Volyňská tvrz vznikla nejspíše již na konci třináctého století, ale dochovaná hlavní budova pochází ze čtrnáctého a opevnění až z počátku šestnáctého století.
Radnice s věží, ozdobným průčelím a podloubím postavena v letech 1501–1629, přestavěna po roce 1560
Kostel Všech svatých, původně sv. Václava, založen po roce 1300 (zachován jižní portálek) a přestavěn v letech 1327–1350. Klenba lodi z let 1460–1470, jižní loď přistavěna do roku 1509. Věž je z roku 1817. Nepravidelné síňové dvoulodí na obdélném půdorysu, jižní loď podstatně užší. Zařízení z 19. století, pozdně gotická kamenná křtitelnice.
Hřbitovní kostel Proměnění Páně na Malsičce, prostá renesanční stavba z let 1580-1619 s věží v průčelí z roku 1877. Barokní zařízení z 18. století, na zrušeném hřbitově cenné náhrobky.
Empírová bývalá synagoga z roku 1840, roku 1890 obnovená a později přeměněná na kino.
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rudolf Haering (1915–1976), účastník Bitvy o Británii, válečný pilot v 311. československé bombardovací peruti RAF
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volyn%C4%9B
URL : https://www.valka.cz/Volyne-t46876#582663Verze : 0
MOD
Volyně
(okr. Strakonice)


V období 1.republiky součást politického okresu Strakonice a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 3 083 obyvatel (z toho 3 020 osob národnosti československé, 33 osob národnosti německé a 14 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1927. Zrušena v září 1936.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota Hraničářského praporu 4


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Volyne-t46876#183312Verze : 0