Main Menu
User Menu

Vysoké Mýto

okr. Ústí nad Orlicí

     
Název:
Name:
Vysoké Mýto
Originální název:
Original Name:
Vysoké Mýto
Další názvy:
Other Names:
Hohenmauth
Alta Muta
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Ústí nad Orlicí
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°56'55.00"N 16°09'11.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Město
Choceňské předměstí
Litomyšlské předměstí
Pražské předměstí
Brteč
Domoradice
Knířov
Servácov
Pod Hájkem
Lhůta
Svařeň
Sítinka
Vanice
Feliska
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1262
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
09.11.1918-23.07.1919
Pěší pluk 98
98th Infantry Regiment
DD.09.1919-01.01.1920
2. pěší brigáda
2nd Infantry Brigade
19.10.1919-01.10.1920
Pěší pluk 98
98th Infantry Regiment
01.01.1920-31.12.1937
8. pěší brigáda
8th Infantry Brigade
01.10.1920-DD.03.1925
1. těžká dělostřelecká brigáda
1st Heavy Artillery Brigade
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 1/9
1st Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 2/9
2nd Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/9
3rd Cavalry Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Jezdecký pluk 9
9th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 9
Machine-Gun Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 9
Replacement Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 9
Replacement Guidon of the 9th Cavalry Regiment
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 30
30th Infantry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Technická eskadrona jezdeckého pluku 9
Technical Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.02.1921-01.01.1936
I. korouhev jezdeckého pluku 9
1st Guidon of the 9th Cavalry Regiment
12.02.1921-01.01.1923
Těžký moždířový pluk 303
303rd Heavy Mortar Regiment
01.03.1922-01.01.1936
II. korouhev jezdeckého pluku 9
2nd Guidon of the 9th Cavalry Regiment
01.01.1923-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 303
303rd Artillery Regiment
DD.06.1926-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 4/9
4th Cavalry Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.05.1928-24.09.1938
Polní eskadrona 1/9
1st Field Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.05.1928-24.09.1938
Polní eskadrona 2/9
2nd Field Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.05.1928-24.09.1938
Polní eskadrona 3/9 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 9th Cavalry Regiment /Machine-gun/
01.05.1928-24.09.1938
Polní eskadrona 4/9
4th Squadron of the 9th Dragoon Regiment
01.05.1928-01.01.1936
Polní eskadrona 5/9
5th Squadron of the 9th Dragoon Regiment
01.05.1928-15.09.1933
Polní eskadrona 6/9 /kulometná/
6th Squadron /Machine-gun/ of the 9th Cavalry Regiment
15.09.1933-01.01.1936
Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 9
Auxiliary Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Dragounský pluk 9
9th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
I. korouhev dragounského pluku 9
1st Guidon of the 9th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
II. korouhev dragounského pluku 9
2nd Guidon of the 9th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 9
Replacement Squadron of the 9th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Náhradní korouhev dragounského pluku 9
Replacement Guidon of the 9th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Pomocná eskadrona dragounského pluku 9
Auxilliary Squadron of the 9th Dragoon Regiment
DD.09.1938-DD.10.1938
I. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 303
1st Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 303rd Regiment
00.05.1939-00.05.1944
Polní rota 1/9 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 9th Battalion
00.05.1939-00.05.1944
Polní rota 2/9 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 9th Battalion
00.05.1939-00.05.1944
Polní rota 3/9 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 9th Battalion
00.05.1939-00.05.1944
Polní rota 4/9 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 9th Battalion
00.05.1939-00.05.1944
Prapor 9
9th Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Vysoké Mýto
Garrison Detachment Vysoké Mýto
DD.08.1944-DD.12.1944
7. letka Bitevní eskadry 151
7th Squadron of the 151st Ground Attack Wing
13.04.1945-08.05.1945
1. (DFS) letka Vlečné skupiny 1
1st (DFS) Squadron of the 1st Towing Group
13.04.1945-08.05.1945
2. (Go) letka Vlečné skupiny 1
2nd (Go) Squadron of the 1st Towing Group
13.04.1945-08.05.1945
3. (Go) letka Vlečné skupiny 1
3rd (Go) Squadron of the 1st Towing Group
13.04.1945-08.05.1945
4. letka Vlečné skupiny 1
4th Squadron of the 1st Towing Group
13.04.1945-08.05.1945
Vlečná skupina 1
1st Towing Group
19.04.1945-08.05.1945
Průzkumná letka 4 (dálková)/noční
4th Reconnaissance Squadron (Long Range)/Night
25.05.1945-01.10.1945
Pěší pluk 30
30th Infantry Regiment
15.09.1945-01.10.1947
1. tanková brigáda
1st Tank Brigade
12.10.1945-15.02.1947
Prapor těžkých tanků
Heavy Tank Battalion
01.10.1947-01.10.1948
23. tanková brigáda
23rd Tank Brigade
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 30 /motorisovaný/
30th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1948-01.11.1950
Automobilní prapor 2
2nd Automobile Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Pěší pluk 30 /motorisovaný/
30th Infantry Regiment /Motorised/
15.02.1950-DD.MM.1955
1. letecký stavební prapor
1st Air Force Construction Battalion
01.11.1950-01.01.1951
Mechanisovaný pluk 30
30th Mechanized Regiment
01.01.1951-09.05.1955
51. dělostřelecký pluk
51st Artillery Regiment
15.04.1951-15.08.1953
1. výcvikové středisko letectva
1st Air Force Training Centre
01.05.1954-01.10.1958
81. mechanizovaný pluk
81st Mechanized Regiment
09.05.1955-01.10.1958
28. dělostřelecký pluk
28th Artillery Regiment
01.10.1956-DD.MM.1957
8. průzkumný prapor
8th Reconnaissance Battalion
01.10.1956-15.08.1958
91. raketometný oddíl
91st Rocket-Launcher Division
DD.MM.1957-DD.10.1968
1. automobilní prapor
1st Automobile Battalion
01.10.1958-01.09.1961
251. protiletadlový dělostřelecký pluk
251st Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.09.1961-DD.10.1968
1. automobilní brigáda
1st Automobile Brigade
01.09.1961-DD.10.1968
17. automobilní prapor
17th Automobile Battalion
01.09.1961-DD.10.1968
251. protiletadlový pluk
251st Anti-Aircraft Regiment
01.09.1963-DD.MM.1964
134. silniční stavební prapor
134th Road Construction Battalion
DD.10.1968-DD.05.1990
48. motostřelecká divize
48th Motor Rifle Division
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/dkqnWg
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#499449Verze : 0
MOD
Vysoké Mýto
(okr. Ústí nad Orlicí)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 10 835 obyvatel (z toho 9 974 osob národnosti československé, 301 osob národnosti maďarské, 421 osob národnosti německé, 48 osob národnosti polské, 12 osob národnosti ruské a 9 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r.1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Osmé pěší brigády (leden 1920 – prosince 1937),
velitelství První těžké dělostřelecké brigády (říjen 1920 – březen 1925), Pěší pluk 30 (od října 1920),
Těžký moždířový pluk 303 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 303 (od ledna 1923),
Jezdecký pluk 8 (říjen 1920 – leden 1936),
Dragounský pluk 8 (od ledna 1936),
Posádková nemocnice Vysoké Mýto (od března 1922),
Doplňovací okresní velitelství Vysoké Mýto (od listopadu 1919),
Brigádní soud Vysoké Mýto (prosinec 1918 – prosinec 1920),
Úřad funkcionáře vojenského prokurátora Vysoké Mýto (květen 1920 – prosinec 1920).


Pro potřeby vojska byla ve městě k dispozici velitelská budova, Jezdecké kasárny, Nové kasárny a Staré kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#183307Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IV. prapor pěšího pluku č. 98
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 98
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 98
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 51. zeměbranecké pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký pěší pluk č. 30
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č.30
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký hulánský pluk č. 2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní eskadrona hulánského pluku č. 2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 30
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#416162Verze : 0
MOD
Kostel sv. Vavřince
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600279Verze : 0
Zvonice u kostela sv. Vavřince
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600280Verze : 0
Kostel Nejsvětější Trojice
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600281Verze : 1
Husův sbor
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600282Verze : 1
Stará radnice
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600283Verze : 1
Sokolovna
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600284Verze : 0
Tyršův pomník
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600285Verze : 0
Socha Přemysla Otakara II.
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600286Verze : 0
Městské opevnění
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600287Verze : 0
Choceňská věž (Karaska)
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600288Verze : 0
Pražská brána (Vraclavská brána)
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600289Verze : 0
Litomyšlská brána
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600290Verze : 0
Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty (Morový sloup)
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600291Verze : 1
Socha sv. Jana Nepomuckého
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600292Verze : 0
Socha Knířovské madony
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600293Verze : 0
Náměstí Přemysla Otakara II.
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600294Verze : 0
Náměstí Tyršovo
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#600295Verze : 0
Mohyla 67. padlým 30. čs. střeleckého pluku na Slovensku
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
Vysoké Mýto - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#601398Verze : 1
Diskuse
Podniky:
Továrny na hasicí zařízení n.p.
Karosa n.p.
URL : https://www.valka.cz/Vysoke-Myto-t46871#333836Verze : 0