Main Menu
User Menu
Reklama

Znojmo

okr. Znojmo

     
Název:
Name:
Znojmo
Originální název:
Original Name:
Znojmo
Další názvy:
Other Names:
Znaim
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Znojmo
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°51'20.00"N 16°02'56.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1048
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
rotunda sv. Kateřiny
Loucký klášter
kostel sv. Mikuláše
Svatováclavská kaple
podzemí
radniční věž
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
- -, Zikmund Lucemburský
† 09.12.1437
- Unger, Anton
* 17.04.1879 
Bornemann, Karl
* 15.09.1885 
Hanus, Karel
* 05.04.1900 
Hrnčíř, Jan
* 14.12.1910 
- Voštera, Jan
* 07.12.1917 
Woidich, Franz
* 02.01.1921 
- Štika, Josef
† 28.07.1937
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR
7. pěší brigáda
7th Infantry Brigade
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR
7. pěší brigáda
7th Infantry Brigade
15.11.1919-31.12.1937
12. pěší brigáda
12th Infantry Brigade
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 24
24th Infantry Regiment
DD.06.1924-DD.09.1928
Dělostřelecký pluk 125
125th Artillery Regiment
01.10.1927-DD.09.1933
Dělostřelecký oddíl I/106
1st Artillery Battalion
01.10.1927-DD.09.1928
Dělostřelecký oddíl I/125
1st Artillery Battalion
01.10.1927-DD.09.1933
Dělostřelecký oddíl II/106
2nd Artillery Battalion
01.10.1927-DD.09.1928
Dělostřelecký oddíl II/125
2nd Artillery Battalion
01.10.1927-DD.09.1933
Dělostřelecký pluk 106
106th Artillery Regiment
01.09.1933-DD.02.1934
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 106
Replacement Battalion of the 106th Artillery Regiment
01.09.1933-DD.11.1933
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 125
Replacement Battalion of the 125th Artillery Regiment
25.09.1938-22.10.1938
Pěší pluk 24
24th Infantry Regiment
25.09.1938-22.10.1938
Pěší prapor II/24
2nd Infantry Battalion
25.09.1938-22.10.1938
Pěší prapor III/24
3rd Infantry Battalion
26.08.1939-07.11.1942
Pěší náhradní pluk 262
262nd Infantry Replacement Regiment
01.02.1940-01.10.1942
Dělostřelecký náhradní pluk 262
262nd Artillery Replacement Regiment
07.11.1942-07.04.1943
Granátnický náhradní pluk 262
262nd Grenadier Replacement Regiment
07.04.1943-DD.01.1945
Granátnický náhradní a výcvikový pluk 262
262nd Grenadier Replacement and Training Regiment
29.01.1944-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký pluk 192
192nd Artillery Regiment
01.06.1945-DD.06.1946
Dělostřelecký oddíl II/6
2nd Artillery Battalion
01.06.1945-01.12.1950
Náhradní prapor pěšího pluku 24
Replacement Battalion of the 24th Infantry Regiment
01.06.1945-08.06.1946
Pěší pluk 24
24th Infantry Regiment
01.06.1945-08.06.1946
Pěší prapor II/24
2nd Infantry Battalion
01.06.1945-08.06.1946
Pěší prapor III/24
3rd Infantry Battalion
DD.06.1946-DD.09.1946
Dělostřelecký oddíl II/9
2nd Artillery Battalion
01.07.1946-01.09.1946
Pěší pluk 23
23rd Infantry Regiment
01.07.1946-01.09.1946
Pěší prapor I/23
1st Infantry Battalion
01.07.1946-01.09.1946
Pěší prapor II/23
2nd Infantry Battalion
01.09.1946-01.10.1949
Pěší prapor II/24
2nd Infantry Battalion
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční prapor I/3
1st Border Guard Battalion
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční rota 2/3
2nd Border Guard Company
DD.09.1946-01.12.1950
Dělostřelecký oddíl II/6
2nd Artillery Battalion
DD.09.1946-01.12.1950
Pěší pluk 24
24th Infantry Regiment
DD.09.1946-01.12.1950
Pěší prapor III/24
3rd Infantry Battalion
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční prapor VIII
8th Border Guard Battalion
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční rota 4/VIII
4th Border Guard Company
01.09.1949-01.11.1950
Pěší pluk 31
31st Infantry Regiment
01.12.1950-01.11.1954
24. pěší pluk
24th Infantry Regiment
01.12.1950-01.08.1961
6. dělostřelecký pluk
6th Artillery Regiment
01.10.1951-01.10.1960
6. raketometný oddíl
6th Rocket-Launcher Division
01.01.1952-01.09.1967
4. brigáda pohraniční stráže
4th Border Guard Brigade
15.04.1952-01.11.1955
2. pevnostní prapor
2nd Fortress Battalion
01.11.1954-09.05.1955
24. střelecký pluk
24th Rifle Regiment
01.11.1954-01.11.1955
6. protitankový oddíl
6th Anti-Tank Division
09.05.1955-01.10.1958
54. střelecký pluk
54th Rifle Regiment
01.11.1955-01.10.1960
6. protitankový dělostřelecký oddíl
6th Anti-Tank Artillery Division
01.10.1958-01.11.1991
9. motostřelecký pluk
9th Motor Rifle Regiment
01.09.1967-01.01.1972
4. pohraniční brigáda
4th Border Brigade
01.09.1967-31.10.1992
58. autobusový zdravotnický prapor
58th Bus Medical Battalion
16.10.1968-01.09.1977
77. silniční speciální mostní prapor
77th Special Road Bridge Battalion
01.11.1991-01.10.1992
9. sklad vševojskového materiálu
9th Combined Arms Material Depot
01.10.1992-31.12.1992
9. pěší pluk
9th Infantry Regiment
01.01.1993-30.09.1994
9. pěší pluk
9th Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1996
6. průzkumný prapor
6th Reconnaissance Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo
http://www.znojmocity.cz/
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#483805Verze : 0
MOD
Znojmo (Znaim)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 25 855 obyvatel (z toho 16 139 osob národnosti československé, 18 osob národnosti maďarské, 8 347 osob národnosti německé, 11 osob národnosti polské, 131 osob národnosti ruské a 442 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v březnu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Pěší pluk 24 (od října 1920),
III. prapor Pěšího pluku 31 (září 1935 – leden 1938),
rota Strážního praporu X (od července 1937),
Dělostřelecký pluk 6 (od září 1933),
Hrubý dělostřelecký pluk 107 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 106 (leden 1923 – únor 1934),
Dělostřelecký pluk 125 (červen 1924 – září 1928),
náhradní baterie Dělostřeleckého pluku 125 (září 1928 – září 1933),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 125 (září 1933 – listopad 1933),
Posádková nemocnice Znojmo (březen 1922 – červenec 1934),
Doplňovací okresní velitelství Znojmo (od listopadu 1919).


Pro potřeby branné moci sloužily Velké kasárny v Louce (původně klášter z 12. století, adaptovaný pro vojenské potřeby koncem 18. století), Štefánikovy kasárny a Kasárny Jana Žižky z Trocnova z konce 19. století a barákový tábor z let první světové války.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#183292Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 7. pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a II. prapor pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl III pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pobočka vojenského proviantního skladu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádková věznice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 24
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký dům vojenských invalidů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 3
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#416354Verze : 0
MOD
Klášter minoritů
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#552408Verze : 0
Klášter kapucínů s kostelem sv. Jana Křtitele
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#552409Verze : 0
Klášter františkánů s kostelem sv. AlžbětyZdroj:
cs.wikipedia.org
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#552410Verze : 1
Kostel sv. Rostislava
Zdroj:
cs.wikipedia.org
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#552411Verze : 0
Fara sv. Mikuláše
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#552412Verze : 0
Morový sloup se sochou Panny Marie Immaculaty


Barokní morový sloup se sochou Panny Marie Immaculaty a se sochami morových světců, sv. Rochem, sv. Šebestiánem, sv. Rosálií, sv. Mikulášem a sv. Floriánem pochází z roku 1679 a nachází se na Masarykově náměstí.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553441Verze : 1
Kašna


Kašna na Masarykově náměstí je prozatimně osazena sochou Rollanda.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553442Verze : 1
Kaple sv. Jana Nepomuckého


Kaple se nachází mezi domy čp. 522 a Koželužská 523.
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553504Verze : 0
Kašna se sochou sv. Václava


Kašna s raně barokní sochou sv. Václava, se nachází na Václavském náměstí.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553505Verze : 1
Poklona (kaple) se sochou sv. Jana Nepomuckého


Barokní socha sv. Jana Nepomuckého v klasicistní kapli se nachází na Jezuitském náměstí.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553510Verze : 1
Kopalův pomník


Monumentální empírový památník plukovníkovi Karlu Kopalovi, původem z nedalekých Ctidružic, z 10. střeleckého bataliónu myslivců. Ten se proslavil spolu se svým mužstvem roku 1848 v bitvách U Santa Lucie a Vicenzy na Monte Berico, kde jeho jednotka měla rozhodující vliv na vítězství generála Radeckého. Nicméně sám Kopala byl těžce raněn u Vincenzy a svým zraněním dne 17. června 1848 podlehl.


Zdroje:
www.turistika.cz
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553526Verze : 2
Socha Rudoarmějce


Sochařské dílo K. Babraje z roku 1952, připomínající osvobození města Rudou armádou.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553527Verze : 0
Pivovar Hostan


Areál pivovaru je součástí Znojemského hradního areálu, kde zabírá jeho významnou část. V současnosti se zde pivo nevaří, ale areál čeká na opravy a modernizace, při které se plánují i demolice některých převážně mladších budov.


Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivovar_Hostan
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553529Verze : 0
Železniční most


Železniční most - viadukt přes řeku Dyji o délce 220, je umístěn na třech kamenných pilířích. Rozpětí polí mezi pilíři 50 m - 60 m - 60 m - 50 m. Nejvyšší výšky dosahuje 49 m nad vodní hladinou. Původní ocelová, nýtovaná konstukce doznala řady změn a byla modernizována. Památkově chráněny jsou kamenné pilíře mostu.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553636Verze : 0
Vodojem


Příklad kvalitní průmyslové architektury konce 40. let 20. století.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#553637Verze : 1
Mariánské náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599865Verze : 0
Náměstí Kpt. Otm. Chlupa
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Pamětní deska kapitána In Memoriam Otmara Chlupa, Foto vlastní

Pamětní deska kapitána In Memoriam Otmara Chlupa, Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599866Verze : 1
Náměstí Komenského
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599867Verze : 1
Horní náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599868Verze : 0
Divišovo náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599869Verze : 1
Václavské náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599870Verze : 1
Mikulášské náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599871Verze : 1
Masarykovo náměstí
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599872Verze : 1
Náměstí Svobody
Znojmo - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Znojmo-t46857#599873Verze : 0