Main Menu
User Menu

Zvolen

okr. Zvolen

     
Název:
Name:
Zvolen
Originální název:
Original Name:
Zvolen
Další názvy:
Other Names:
(1135) Zolium, (1214) Zowolun, (1224) Zoulum, (1229) Zoulun, (1232) Zolym, Zoulum, (1237) Zolyum, (1240) Zoulum, (1244) Zolon, Zoulum, Zolum, Zolen, Zolium, (1245) Zolum, Zolyum, (1248) Zowolium, (1252) Zuolum, (1270) Zolom, (1282) Zolyom, (1403) Antiyuum Zolium, (1567) Veterorzolium, (1773) Zwolen, (1808) Starý Zwolen, (1920) Zvolen; maďarsky Zólyom, nemecky Altszuhl, Altsohl, latinsky Veterosolium, Vetusolium


Obec Podzvolen - (1773 Zolyon Várallya)


Môťová – (1401) Motvafalva, (1424) Mothfalva, (1773) Muottyova, (1920) Môťová; maďarsky Mátyásfalva.
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Zvolen
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°34'33.10"N 19°07'32.26"E
Místní části:
Local Municipalities:
Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1135
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Pustý hrad vznikol na mieste st. hradiska, prvá zmienka je z roku 1135. Nachádza sa na vrchu južne od sútoku Slatiny s Hronom, zachovaný len v malých zvyškoch horného a dolného hradu spred 13. storočia a zo začiatku 14. storočia; na hornom hrade sú výraznejšie múry hranolovej veže s podjazdom a bránou. Od 11. storočia bol centrom vznikajúcej provinčnej správy a správy kráľovských majetkov od Hontu po Liptov a Oravu, od 14. storočia sídlom hlavného zvolenského župana. Po prenesení sídla do hradu pri meste stratil význam a 16. storočí spustol.
- Zvolenský zámok postavil v rokoch 1370-1382 Ľudovít I. ako kráľovský palácový zámok. Od konca 15. storočia bol sídlom zvolenského župana a kapitána banských miest a sídlom Zvolenského panstva. V roku 1380 sa tu zišiel Václav IV. s Ľudovítom I. Bol postavený ako poľovnícky typu talianskych mestských kastellov, pravidelný obdĺžnik s vnútorným nádvorím a poschodovou kaplnkou vo východnom krídle (obe poschodia so zachovanými, bohato profilovanými gotickými portálmi a s dvoma nárožnými vežami), prvá väčšia prestavba z roku 1491-1510 za J. Thurzu, ktorý dal postaviť vonkajšie opevnenie s hranolovou vstupnou vežou, od roku 1548 renesančná prestavba – zvýšenie o poschodie s atikou, nárožné arkierové vežičky, na nádvorí arkáda na kamenných stĺpoch vytvorená pod vedením tal. voj. inžinierov, najmä G. Ferrariho. Esterházyovci dali zámok v polovici 17. storočia znovu prestavať a v 18. storočí doplniť; v barokovom slohu podstatne prestavali kaplnku (do 1784) a na I. poschodí veľkú dvoranu, ktorá dostala drevený kazetový strop s maľovanými podobami rímskych cisárov. V rokoch 1894-1906 bol opravený. Najväčšia posledná úprava a reštaurovanie v rokoch 1956-1969 zamerali na odkrytie a záchranu cenných archit. detailov a ako aj celého komplexu.
- Kostol rímsko-katolícky gotický z rokov 1381-1390, upravený okolo 1500, z druhej polovice 16. storočia klenba lode a stavba bočných empor, pri neskorších úpravách (1650 prístavba južnej kaplnky na mieste st.) došlo k barokovému zastrešeniu veže a zbarokizovaniu vnútorného zariadenia.
- Zvyšky mestského opevnenia (kruhová bašta a menšie úseku múrov), ktoré budovali v rokoch 1541-1667
- Meštianske domy gotické (v jednom z nich nástenné maľby z čias okolo roku 1450)
- Domy renesančné a barokové (jeden na námestí s nárožným okrúhlym renesančným arkierom na krákorcoch)
- Kostol evanjelický z rokov 1921-1923 s vežou z roku 1850, postavený na mieste dreveného kostola z 19. storočia
- Cintorín sovietskych vojakov
Ústredný cintorín Rumunskej armády z 2. svet. vojny
- Pomník Ľ. Štúra
- Pomník Sovietskej armády
- Pamätné tabule (Ľ.Štúra, SNP a i.)
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Kováč, Vojtech
* 21.02.1900 
Vesel, Miloš
* 29.01.1909 
Borguľa, Ján
* 28.07.1929 
Kovárik, Izidor
† 11.07.1944
Mlynárik, Ján
* 22.08.1976 
Dobrotka, Jozef
† 17.01.1994
- Dittrich, Eduard
† 21.11.1994
Rodisko:
Pavol Balás (1811-1871) – geológ
Valentín Balassa (1554-1594) – maďarský básnik
Vojtech Briedoň (1910-.1967) – klimatológ
Daniel Crudy (1735-1815) – právnik
Ján Adolf Ferienčík (1793-1855) – meteorológ
Mikuláš Furdík (1905-1967) – chemik
Jozef Cíger Hronský (1896-1960) – spisovateľ
Jozef Kozáček (1807-1877) – národný pracovník, tu aj pôsobil
Samo Oravec (1894-1955) – maliar
Samuel Rožnay (1787-1815) – prekladateľ
Ján Tomka-Sásky (1692-1762) - pedagóg
Ján Grajzel, člen výsadku Embassy


Pôsobisko:
Izák Abrahamides (1557-1621) spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1587-1607
Karol Badáni (1910-1970), herec a režisér
Magister Donč (14. storočie), zvolenský župan
Daniel Ertl (1886-1963), odbojár
Karol Kuzmány (1806-1866), básnik národný pracovník, pôsobil tu v rokoch 1830-1832
Štefan Dúbravský (1912-1970), drevársky odborník
Miloš Juráš (1897-1945), antifašista
Tibor Šťastný (1921-1970), lesník
Samuel Štefanovič (1822-1910), novinár
Ján Čaplovič (1780-1847), historik, etnograf – študoval tu
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.05.0950-01.01.1951
Letecké operační středisko 3
3rd Air Operation Centre
15.07.1920-DD.10.1920
Lehký dělostřelecký pluk 11
11th Light Artillery Regiment
00.05.1935-25.09.1933
Vozatajská eskadrona 10
10th Train Squadron
01.10.1937-24.09.1938
Letka 16
16th Flight
15.07.1938-14.03.1939
Letecká povětrnostní stanice 19
19th Air Weather Station
12.09.1938-20.11.1938
Středisko hlásné služby "S"
Reporting Service Group "S"
25.09.1938-20.11.1938
Letecká povětrnostní stanice 19
19th Air Weather Station
28.09.1938-13.10.1938
2. letka cvičné peruti III
2nd Flight of the 3rd Training Squadron
28.09.1938-16.11.1938
Letka 64
64th Flight
15.11.1938-01.12.1938
Letka 16
16th Flight
14.03.1939-01.01.1940
Letka 16
16th Flight
02.05.1939-01.10.1940
Vozatajská eskadrona 2
2nd Charrioters Squadron
02.05.1939-15.08.1939
Vozatajská eskadrona 2
2nd Charioteers Squadron
09.05.1939-01.10.1939
Náhradní prapor pěšího pluku 3
Replacement Battalion of 3rd Infantry Regiment
09.05.1939-28.08.1939
Pěší pluk 3
3rd Infantry Regiment
09.05.1939-28.08.1939
Pěší prapor I/3
3rd Infantry Battalion
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 1/3
1st Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 2/3
2nd Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 3/3
3rd Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 1/3
1st Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 2/3
2nd Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 3/3
3rd Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 7/3
7th Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 8/3
8th Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 9/3
9th Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horský pěší pluk 3
3rd Mountain Infantry Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Horský pěší prapor I/3
1st Mountain Infantry Battalion
01.10.1939-01.10.1940
Horský pěší prapor III/3
3rd Mountain Infantry Battalion
01.10.1939-01.10.1940
Náhradní prapor horského pěšího pluku 3
Replacement Battalion of 3rd Mountain Infantry Regiment
01.01.1940-22.06.1941
Letka 1
1st Flight
01.10.1940-30.08.1944
Dopravní eskadrona 2/1
2nd Transport Squadron
01.10.1940-30.08.1944
Náhradní prapor pěšího pluku 3
Replacement Battalion of 3rd Infantry Regiment
01.10.1940-30.08.1944
Proviantní sklad 11
11th Quartermaster Depot
01.10.1940-22.06.1941
Pěší pluk 3
3rd Infantry Regiment
12.08.1941-30.08.1944
Pěší pluk 3
3rd Infantry Regiment
16.10.1941-22.06.1942
Letka 1
1st Flight
21.10.1942-DD.08.1943
Letka 1
1st Flight
10.09.1944-DD.10.1944
3. taktická skupina
3rd Tactical Group "Gerlach"
17.09.1944-20.10.1944
1. československý samostatný stíhací letecký pluk
1st Czechoslovak Independent Fighter Air Regiment
DD.05.1945-25.05.1945
12. československý úderný prapor
12th Czechoslovak Shock Battalion
01.06.1945-DD.08.1945
Rota velkých kulometů proti letadlům 2
2nd Anti-Aircraft Machine Gun Company
10.07.1945-01.10.1945
4. minometná brigáda
4th Mortar Brigade
10.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 263
263rd Artillery Regiment
10.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 264
264th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Intendačný sklad 17
17th Logistics Store
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní prapor pěšího pluku 25
Replacement Battalion of 25th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší pluk 25
25th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor II/25
2nd Infantry Battalion
01.11.1945-01.10.1947
Vozatajská eskadrona 13
13th Charioteer Squadron
01.10.1947-01.10.1949
Intendačný sklad 15
15th Logistics Store
01.10.1947-01.05.1948
Pěší prapor 25 /horský/
25th Infantry Battalion /Mountain/
01.10.1947-01.06.1948
Rota velkých kulometů proti letadlům 2
2nd Anti-Aircraft Machine Gun Company
01.05.1950-01.12.1950
Povětrnostní ústředna III
3rd Meteorological Station
DD.06.1950-01.04.1951
Pobočný sklad Zvolen
Auxiliary Store Zvolen
01.12.1950-01.01.1953
III. povětrnostní ústředna
3rd Meteorological Station
01.01.1951-15.11.1952
3. letecké operační středisko
3rd Air Operation Centre
01.01.1951-01.01.1953
Pomocné velitelské stanoviště
Auxiliary Command Post
01.03.1951-01.11.1954
14. proviantní sklad
14th Quartermaster Store
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Zvolen
District Military Command Zvolen
01.04.1951-01.11.1955
4. sklad leteckého týlu
4th Store Air Rear
01.10.1951-01.11.1954
156. hlásný prapor
156th Observation Warning Battalion
01.10.1951-01.11.1954
3. obvod protiletadlové obrany státního území
3rd Anti-Aircraft District of State Territory
01.10.1951-01.11.1954
Spojovací rota
Signal Company of the 3rd Anti-Aircraft District of State Territory
01.10.1951-31.10.1954
Velitelská baterie
Command Battery of the 3rd Anti-Aircraft District of State Territory
01.06.1952-01.11.1954
Spojovací dílny leteckého týlu
Signals Workshops of Air Rear
01.09.1952-15.08.1954
Škola mladších spojovacích specialistů letectva
Air Force Junior Signal Specialist School
01.10.1952-01.11.1955
1. vidová hlásna rota
1st Observation Warning Company (156th)
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Zvolen
District Military Command Zvolen
20.10.1954-01.11.1954
2. letecká stíhací divize
2nd Air Fighter Division
01.11.1954-15.06.1955
156. hlásný pluk
156th Observation Warning Regiment
01.11.1954-01.09.1961
2. stíhací letecká divize
2nd Fighter Air Division
01.11.1954-01.03.1955
3. obvod protivzdušné obrany státu
3rd State Air Defense District
01.11.1954-01.10.1958
6. okruhový sklad proviantu
6th District Quartermaster Store
01.11.1954-01.03.1955
Spojovací rota
Signal Company of the 3rd State Air Defense District
01.11.1954-01.03.1955
Velitelská baterie
Command Battery of the 3rd State Air Defense District
01.11.1954-01.09.1961
Velitelské stanoviště 2. stíhací letecké divize
Command Post of 2nd Fighter Air Division
01.11.1954-15.06.1955
Ústředna hlásné služby
Headquarters Observation Warning Service of 156th Observation Warning Regiment
DD.12.1954-15.06.1955
Radiotechnická stanice Zvolen
Electronic Station Zvolen
15.06.1955-01.09.1961
156. radiotechnický pluk
156th Electronic Regiment
15.06.1955-01.06.1957
Plukovní hláska
Regimental Post of 156th Electronic Regiment
01.09.1955-01.08.1957
Sklad 3. letecké technické divize
Store of 3rd Air Technical Division
01.11.1955-01.11.1956
1. rotní hláska
1st Observation Warning Company of the 156th Electronic Regiment
01.06.1957-01.09.1961
Plukovní velitelské stanoviště
Regimental Command Post of 156th Electronic Regiment
01.08.1957-01.10.1958
5. ústřední letecký sklad
5th Central Air Store
01.09.1957-01.10.1958
Plukovní škola 156. radiotechnického pluku
Regimental School of 156th Electronic Regiment
DD.07.1958-DD.08.1962
Posádková hudba Zvolen
Military Band Zvolen
01.10.1958-01.09.1961
4. sklad technického materiálu
4th Store of Technical Material
01.10.1958-01.09.1961
Poddůstojnická škola 156. radiotechnického pluku
Non-commissioned officer School of the 156th Electronic Regiment
01.02.1959-DD.MM.1974
Posádková správa Zvolen
Military Command Zvolen
17.07.1961-01.09.1964
Výcvikové středisko radiotechnického vojska
Electronic Troops Educational Centre
01.09.1961-01.09.1963
12. radiotechnická rota
12th Radiotechnical Company
01.09.1961-01.09.1965
2. stíhací bombardovací letecká divize
2nd Fighter Bomber Air Division
01.09.1961-01.09.1963
32. spojovací rota
32nd Signal Company
01.09.1961-01.09.1965
4. ústřední sklad leteckého technického materiálu
4th Central Store of Air Technical Material
01.09.1961-01.03.1992
64. radiotechnický prapor
64th Electronic Battalion
01.09.1961-01.09.1977
Velitelská rota
Command Company
01.09.1961-DD.MM.1962
Velitelské stanoviště 64. radiotechnického praporu
Command Post of 64th Electronic Battalion
01.07.1963-31.10.1992
Výstrojní opravovna Zvolen
Equipment Repair Zvolen
01.09.1963-01.09.1965
32. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení
32nd Signal and Radiotechnical Services Battalion
01.09.1965-31.10.1992
3. pobočka ústředního leteckého skladu
3rd Branch of Central Air Store
01.09.1967-01.02.1969
Výcvikové středisko operátorů radiolokátorů
Radiolocator Operators Educational Centre
DD.10.1968-22.12.1990
30. gardová motostřelecká divize
30th Guard Rifle Division
01.02.1969-01.09.1969
Výcvikové středisko radiotechnického vojska
Electronic Troops Educational Centre
01.09.1969-01.09.1975
1. výcvikový prapor radiotechnického vojska
1st Radio Technical Force Training Battalion
DD.MM.1969-DD.MM.1975
Krajská správa vojenskej dopravy Zvolen
Regional Military Traffic Office Zvolen
01.09.1971-31.10.1992
76. automobilní prapor
76th Automobile Battalion
01.09.1975-31.10.1992
Výcvikové středisko radiotechnického vojska
Radio Technical Force Training Centre
01.09.1977-01.03.1992
Rota velení
Command Company
31.10.1991-31.12.1992
1. divize protivzdušné obrany
1st Air Defense Division
01.03.1992-31.12.1992
64. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
64th Radar Surveillance and Warning Group
01.05.1992-31.12.1992
Posádková správa Zvolen
Military Administration Zvolen
31.10.1992-31.12.1992
1. letecký stavební prapor
1st Air Force Construction Battalion
31.10.1992-31.12.1992
302. automobilní prapor
302nd Automobile Battalion
31.10.1992-31.12.1992
Pobočka ústředního leteckého skladu
Branch of Central Air Store
31.10.1992-31.12.1992
Výstrojní základna Zvolen
Equipment Base Zvolen
01.01.1993-01.11.1994
1. divize protivzdušné obrany a letectva
1st Air Defense and Air Force Division
01.01.1993-01.10.1994
1. radiotechnická brigáda
1st Radio Technical Brigade
01.01.1993-30.09.1995
64. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
64th Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Posádkové velitelství Zvolen
Garrison Headquarters Zvolen
01.11.1994-01.01.2000
3. sbor letectva a protivzdušné obrany
3rd Air Force and Air Defense Corps
01.10.1995-30.09.2001
36. skupina rádiolokačního průzkumu a uvědomování
36th Radar Surveillance and Warning Group
01.10.1995-01.10.2004
51. zásobovací základna letecko-technického materiálu
51st Supply Base of Air-Technical Materials
01.01.2000-DD.MM.RRRR
Velitelství vzdušných sil
Air Force Command
01.10.2001-01.07.2004
Provozní prapor
Headquarters Battalion
01.10.2003-DD.MM.RRRR
Prapor rádiolokačního průzkumu
Radar Surveillance Battalion
01.07.2004-01.04.2006
Prapor podpory velení
Headquarters Battalion
01.04.2006-01.09.2015
Brigáda velení, řízení a průzkumu
Command, Control and Surveillance Brigade
01.04.2006-DD.MM.RRRR
Prapor rádiolokačního průzkumu
Radar Surveillance Battalion
01.09.2015-DD.MM.2019
Křídlo velení, řízení a průzkumu
Command, Control and Surveillance Wing
01.10.2019-31.10.2021
Brigáda řízení vzdušných operací
Control of Air Operations Brigade
01.11.2021-DD.MM.RRRR
2. brigáda Vzdušných sil
2nd Air Force Brigade
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Obec Podzvolen (1773 Zolyon Várallya) splynula so Zvolenom po roku 1850 a obec Môťová bola v roku 1949 bola pričlenená k Zvolenu.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk
http://www.zvolen.sk/
http://www.crwflags.com/fotw/flags/sk-zvole.html ; http://zolna.webs.com/
URL : https://www.valka.cz/Zvolen-t46856#471233Verze : 0
MOD
Zvolen


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 11 214 obyvatel (z toho 26 osob národnosti cikánské, 10 566 osob národnosti československé, 269 osob národnosti maďarské, 164 osob národnosti německé, 15 osob národnosti ruské a 63 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v květnu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
III. prapor Pěšího pluku 25 (leden 1921 – září 1938),
náhradní prapor Pěší pluku 25 (od ledna 1938),
III. prapor Pěšího pluku 26 (září 1928 – říjen 1933 a od září 1935),
rota Hraničářského praporu 11 (únor 1935 – březen 1935),
náhradní baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 11 (červenec 1920 – září 1920),
Vozatajská eskadrona 10 (od května 1935),
Odbočka vojenské zásobárny Zvolen (říjen 1920 – duben 1923),
Odbočka divisní zásobárny Zvolen (duben 1923 – leden 1924),
Odbočka divisního proviantního skladu Zvolen (leden 1924 – leden 1927),
Divisní proviantní sklad 10 (leden 192 – leden 1937),
Sborový proviantní sklad 10 (od ledna 1937).


Pro potřeby vojska byly využívány hospodářské budovy zámku a barákový tábor z období první světové války, adaptovaný na počátku dvacátých let.


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Zvolen-t46856#183291Verze : 0