Main Menu
User Menu

Žamberk

okr. Ústí nad Orlicí

     
Název:
Name:
Žamberk
Originální název:
Original Name:
Žamberk
Další názvy:
Other Names:
Seftenberg
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Ústí nad Orlicí
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'09.00"N 16°27'52.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1332
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Albertova vila
Českobratrská barvírna a kovárna
Divišovo divadlo
Kaple svaté Anny
Kaple svaté Rozálie
Kašna se sousoším Kentaura a Nymfy
Kostel svatého Václava
Pomník Bedřicha Havleny
Pomník obětem I. světové války
Pomník obětem II. světové války
Radnice se starou hasičskou zbrojnicí
Rozhledna Rozálka
Špitál svaté Kateřiny
Zámek Žamberk
Židovský hřbitov
Muzea:
Museums:
Městské muzeum
Rodný dům Prokopa Diviše
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
30.11.1930-15.09.1933
3. rota /cyklistická/ hraničářského praporu 3
3rd Company /Bicycle/ of the 3rd Border Battalion
30.11.1931-15.04.1938
Hraničářský prapor 3
3rd Border Battalion
01.01.1938-24.09.1938
Hraničářský pluk 19
19th Border Regiment
01.01.1938-24.09.1938
Náhradní rota hraničářského pluku 19
Replacement Company of the 19th Border Regiment
01.01.1938-24.09.1938
Pomocná rota hraničářského pluku 19
Auxiliary Company of the 19th Border Regiment
01.01.1938-24.09.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům hraničářského pluku 19
AA-Guns Company of the 19th Border Regiment
24.09.1938-DD.10.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům 119
119th Anti-Aircraft Machine-Guns Company
11.10.1938-DD.11.1938
Smíšený přezvědný oddíl 35, velitelství
Headquarters of the 35th Mixed Reconnaisance Battalion
17.02.1945-DD.04.1945
VIII. letecký sbor
VIII Air Corps
DD.02.1945-DD.04.1945
5. letka Transportní eskadry 2
5th Squadron of the 2nd Transport Wing
DD.02.1945-DD.04.1945
6. letka Transportní eskadry 2
6th Squadron of the 2nd Transport Wing
DD.02.1945-DD.04.1945
7. letka Transportní eskadry 2
7th Squadron of the 2nd Transport Wing
DD.02.1945-DD.04.1945
8. letka Transportní eskadry 2
8th Squadron of the 2nd Transport Wing
DD.02.1945-DD.04.1945
II. skupina Transportní eskadry 2
2nd Group of the 2nd Transport Wing
DD.02.1945-DD.04.1945
Štáb II. skupiny Transportní eskadry 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Transport Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
I. skupina Transportní eskadry 3
1st Group of the 3rd Transport Wing
25.05.1945-01.10.1945
Pěší pluk 19
19th Infantry Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 42 /motorisovaný/
42nd Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1949-01.12.1950
Pěší pluk 36
36th Infantry Regiment
01.01.1951-01.09.1953
Výcvikové středisko pro vojínky letectva
Air Force Training Centre for Woman
15.10.1951-01.01.1953
Vojenské učiliště letectva pro ženy
Air Force Military School for Women
01.01.1953-01.10.1954
Vojenská škola letectva pro ženy
Air Force Military School for Women
01.09.1953-01.10.1954
Učiliště pozemních specialistů letectva
Air Force Ground Support Specialist School
19.09.1953-01.10.1954
Škola povětrnostní služby
Weather School
01.10.1954-01.06.1963
Škola pozemních specialistů letectva
Air Force Ground Support Specialist School
01.01.1963-DD.MM.1974
21. dělostřelecká základna
21st Artillery Base
01.08.1974-31.10.1984
7. dělostřelecká divize
7th Artillery Division
01.09.1974-31.10.1991
71. kanónová dělostřelecká brigáda
71st Cannon Artillery Brigade
01.09.1984-31.10.1991
17. dělostřelecký oddíl velké mohutnosti
17th High Power Artillery Division
31.10.1991-31.12.1992
6. dělostřelecký oddíl
6th Artillery Division
30.11.1991-31.12.1992
21. protitankový oddíl
21st Anti-tank Division
01.01.1993-30.03.1994
21. protitankový oddíl
21st Anti-Tank Division
01.01.1993-DD.MM.RRRR
6. dělostřelecký oddíl
6th Artillery Division
01.07.1994-30.06.1997
46. dělostřelecký oddíl
46th Artillery Division
01.07.1997-30.09.2000
3. mobilizační základna
3rd Mobilization Base
01.10.2000-30.09.2001
3. dělostřelecký sklad
3rd Artillery Depot
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.zamberk.cz
http://goo.gl/Z77B6
URL : https://www.valka.cz/Zamberk-t46854#454129Verze : 0
MOD
Žamberk (Senftenberg)
(okr. Ústí nad Orlicí)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 4 323 obyvatel (z toho 4 097 osob národnosti československé, 73 osob národnosti maďarské, 92 osob národnosti německé, 25 osob národnosti polské a 4 osoby národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 30 (říjen 1920 – červen 1933),
Hraničářský prapor 3 (listopad 1931 – duben 1938),
náhradní rota Hraničářského praporu 3 (od dubna 1938),
Hraničářský pluk 19 (od dubna 1938).


Pro potřeby vojska byly na západním okraji města v letech 1929-1931 vybudovány Orlické kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Zamberk-t46854#183289Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1947-30.19.1949 Pěší prapor 42
01.10.1949-DD.12.1950 Pěší pluk 36
DD.MM.1963-DD.MM.1974 21. dělostřelecká základna
01.09.1974-31.03.1984 7. dělostřelecká divize
01.09.1974-31.10.1991 71. kanonová dělostřelecká brigáda
01.09.1974-31.10.1991 17. dělostřelecký oddíl velké mohutnosti
01.11.1991-31.12.1992 2. dělostřelecká brigáda
01.11.1991-31.12.1992 21. protitankový oddíl
01.11.1991-31.12.1992 6. dělostřelecký oddíl
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_29.htm
URL : https://www.valka.cz/Zamberk-t46854#402180Verze : 0
MOD
Chybí:
DD.MM.1952-DD.MM.1953 Škola letectva pro ženy
DD.MM.1953-DD.MM.1954 Učiliště pozemních specialistů letectva
DD.MM.1954-DD.MM.1963 Škola pozemních specialistů letectvaZdroj: www.vojenstvi.cz/vasedotazy_29.htm (Dotaz č. 424)
URL : https://www.valka.cz/Zamberk-t46854#402195Verze : 0
Diskuse
1992 - 21.protitankový oddíl + 6. dělostřelecký oddíl velké mohutnosti.
Výzbroj 6.dovm byla dost zajímavá, opravdu to byla mohutná děla.
URL : https://www.valka.cz/Zamberk-t46854#195318Verze : 0