Main Menu
User Menu

Žiar nad Hronom

     
Název:
Name:
Žiar nad Hronom
Originální název:
Original Name:
Žiar nad Hronom
Další názvy:
Other Names:
(1075) Kerestur, (1237) Cristur, (1246) Villa Sancte Crusis de Susal, (1773) Swaty Kriss, (1927) Svätý Kríž nad Hronom, (1955) Žiar nad Hronom; maďarsky Garamszentkereszt, latinsky Sancta Crux


Horné Opatovce – (1253) Apatj,(1332) Epati, (1335) Maior Apati, (1773) Horne Opatowcze; maďarsky Felsoapáti, nemecky Apelsdorf an der Gran
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Žiar nad Hronom
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°35'17.76"N 18°50'57.76"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1075
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kaštieľ renesančný z roku 1631 postavený na stredovekom základe, klasicistický prestavaný v rokoch 1782-1794 a rozšírený v rokoch 1850-1869
- Sochy z konca 18. storočia
- Kostol rímskokatolícky klasicistický z roku 1813 vybudovaný na mieste gotického; nachádza sa tu krypta, kde je pochovaný Š. Moyzes a M. Chrástek
- Náhrobná kaplnka Anderlovcov z roku 1887
- Pomník L. Exnára od K. Dubravského z roku 1960
- Reliéf v hale kultúrneho domu, ktorý je 6 metrov dlhý, hydronálium od L. Korkoša z roku 1960
- Domové znamenia na sídlisku od S. Hučku, A. Čuteka, L. Korkoša z roku 1957
- Pamätník padlých hrdinov pri cintoríne od T. Baníka, pieskovec z roku 1970
- Kostol sv. Vavrinca (Horné Opatovce) gotický, prebudovaný koncom 17. a začiatkom 18. storočia
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
- Štefan Petruš (1783 – 1831), etnograf, dramatik
- Štefan Záhorský (* 1817 Sv. Kríž nad Hronom - + 1863 Sliač-Hájniky) - rímskokatolícky kňaz, národovec, pedagóg, spoluzakladateľ Matice slovenskej
Pôsobisko:
- Ján Levoslav Bella (1843 – 1936), kňaz, hudobný skladateľ, pedagóg, organista pôsobil tu v rokoch 1864 – 1866
- Michal Chrástek (1825 – 1900), kňaz, literárny historik, zberateľ ľudovej slovesnosti, pôsobil tu v rokoch 1868 – 1900, tu aj pochovaný
- Štefan Moyzes (1797 - 1869), katolícky biskup, národný pracovník, prvý predseda Matice slovenskej, pôsobil tu v rokoch 1851 – 1869, tu aj pochovaný
- Anton Štefánek (1877 – 1964), sociológ, tu zomrel
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Za účasť v SNP bolo mesto vyznamenané Radom Červenej hviezdy a Pamätnou medailou SNP. Zaniknutá obec v okolí: Nade (13. stor.) a Horné Opatovce - v roku 1960 začala likvidácia blízkej obce Horné Opatovce z dôvodu vypúšťania jedovatých splodín blízkou hlinikárňou a zo zoznamu obcí ju vyškrtli v roku 1969. Obyvateľov obce vysťahovali do okolia.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk
www.ziar.sk
URL : https://www.valka.cz/Ziar-nad-Hronom-t46851#488155Verze : 1
MOD
Žiar nad Hronom (Svätý Kríž nad Hronom)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Kremnica.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 358 obyvatel (z toho 1 296 osob národnosti československé, 10 osob národnosti maďarské, 12 osob národnosti německé a 26 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
technická rota Pěšího pluku 9,
rota doprovodných zbraní Pěšího pluku 9.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Ziar-nad-Hronom-t46851#183286Verze : 0