Main Menu
User Menu

Týn nad Vltavou

okr. České Budějovice

     
Název:
Name:
Týn nad Vltavou
Originální název:
Original Name:
Týn nad Vltavou
Další názvy:
Other Names:
Moldauthein
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°13'23.99"N 14°25'15.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
Hněvkovice na levém břehu Vltavy
Koloděje nad Lužnicí
Malá Strana
Netěchovice
Nuzice
Předčice
Týn nad Vltavou
Vesce
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1229
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.12.1920-DD.12.1927
Vozatajská rota 5
5th Train Company
15.09.1933-26.09.1936
1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 5
1st Company /Telegraph/ of the 5th Signal Battalion
15.09.1933-26.09.1936
2. rota /telefonní/ telegrafního praporu 5
2nd Company /Telephone/ of the 5th Signal Battalion
15.09.1933-26.09.1936
3. rota /telefonní/ telegrafního praporu 5
3rd Company /Telephone/ of the 5th Signal Battalion
15.09.1933-01.10.1935
4. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 5
4th Company /Radiotelegraphic/ of the 5th Signal Battalion
15.09.1933-26.09.1936
Náhradní rota telegrafního praporu 5
Depot Company of the 5th Signal Battalion
15.09.1933-26.09.1936
Telegrafní prapor 5, velitelství
Headquarters of the 5th Signal Battalion
01.10.1935-26.09.1936
4. rota /telefonní/ telegrafního praporu 5
4th Company /Telephone/ of the 5th Signal Battalion
01.10.1935-26.09.1936
5. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 5
5th Company /Radiotelegraphic/ of the 5th Signal Battalion
DD.09.1936-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl 84
84th Artillery Battalion
01.09.1940-00.05.1944
Polní rota 1/3 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 3rd Battalion
01.09.1940-00.05.1944
Polní rota 3/3 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 3rd Battalion
01.09.1940-00.05.1944
Půlprapor praporu 3
3rd Half Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Týn nad Vltavou
Garrison Detachment Týn nad Vltavou
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 304
304th Artillery Division
01.11.1953-01.11.1955
17. tankový pluk
17th Tank Regiment
01.11.1955-01.10.1958
17. tankosamohybný pluk
17th Tank-Self-propelled Regiment
01.10.1956-01.09.1961
4. raketometný oddíl
4th Rocket-Launcher Division
01.10.1958-01.03.1990
17. tankový pluk
17th Tank Regiment
01.09.1961-DD.MM.1962
9. průzkumná rota
9th Reconnaissance Company
01.08.1962-01.12.1991
8. ženijní prapor
8th Engineer Battalion
31.10.1985-01.11.1991
113. silniční stavební prapor
113th Road Construction Battalion
31.10.1986-01.11.1991
115. silniční stavební prapor
115th Road Construction Battalion
01.03.1990-01.11.1991
20. tankový pluk
20th Tank Regiment
01.11.1991-31.12.1992
20. pěší pluk
20th Infantry Regiment
01.12.1991-31.12.1992
9. ženijní prapor
9th Engineer Battalion
DD.MM.1991-31.12.1992
9. průzkumný prapor
9th Reconnaissance Battalion
01.01.1993-01.07.1994
20. pěší pluk
20th Infantry Regiment
01.01.1993-30.06.1994
9. ženijní prapor
9th Engineer Battalion
DD.MM.1998-DD.MM.RRRR
4. rota chemické ochrany
4th Chemical Defence Company
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/samgjA
URL : https://www.valka.cz/Tyn-nad-Vltavou-t46845#488693Verze : 0
MOD
Týn nad Vltavou
(okr. České Budějovice)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 4 046 obyvatel (z toho 3 839 osob národnosti československé a 185 osob národnosti německé)


Posádka byla ustanovena v prosinci 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Dělostřelecký oddíl 255 (od června 1927 do září 1933),
Dělostřelecký oddíl 84 (od září 1936),
Telegrafní prapor 5 (od září 1933 do září 1936),
Vozatajská rota 5 (od prosince 1920 do prosince 1927).


Pro potřeby branné moci byly v letech 1926-1929 postaveny Masarykovy kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Tyn-nad-Vltavou-t46845#183272Verze : 0
Týn nad Vltavou byl okresním městem i po válce a to do roku 1960, kdy tento okres zanikl. Po válce zde zůstala i vojenská posádka, a v sedmdesátých a osmdesátých letech tu byl umístěn 17. tankový pluk a 8. ženijní prapor
zdroj :
www.tnv.cz
www.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/Tyn-nad-Vltavou-t46845#361993Verze : 0