Main Menu
User Menu

Slavkov u Brna

okr. Vyškov

     
Název:
Name:
Slavkov u Brna
Originální název:
Original Name:
Slavkov u Brna
Další názvy:
Other Names:
Austerlitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okr. Vyškov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°09'12.00"N 16°52'35.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1237
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Slavkov
Radnice
Kostel Vzkříšení Páně
Kaple sv. Urbana
Židovská čtvrť
Synagoga
Židovský hřbitov
Městské opevnění
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1855-DD.MM.RRRR
Kyrysnický pluk č. 2
Cuirassier Regiment No. 2
DD.MM.1859-DD.MM.1860
Kyrysnický pluk č. 2
Cuirassier Regiment No. 2
00.09.1938-24.09.1938
Cyklistický prapor 5
5th Bicycle Battalion
24.09.1938-27.09.1938
Motorisovaný přezvědný oddíl 2, velitelství
Headquarters of the 2nd Motorised Reconnaisance Battalion
25.09.1938-27.09.1938
Dělostřelecký oddíl 82
82nd Artillery Battalion
25.09.1938-28.09.1938
Hraničářský prapor 10
10th Border Battalion
25.09.1938-27.09.1938
Kanonová rota 86 /motorisovaná/
86th Gun Company /Motorised/ of the 2nd Rapid Division
25.09.1938-26.09.1938
Prapor lehkých tanků 3
3rd Light Tanks Battalion
25.09.1938-28.09.1938
Velitelství 2. jezdecké brigády
Headquarters of the 2nd Cavalry Brigade
25.09.1938-27.09.1938
Velitelství dělostřelectva 2. rychlé divise
Artillery Command of the 2nd Rapid Division
25.09.1938-27.09.1938
Velitelství telegrafního vojska 2. rychlé divise
Signal Command of the 2nd Rapid Division
25.09.1938-27.09.1938
Velitelství ženijního vojska 2. rychlé divise
Engineer Command of the 2nd Rapid Division
26.09.1938-29.09.1938
Divisní cyklistická rota 38
38th Division Bicycle Company
DD.09.1938-DD.10.1938
I. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304
1st Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 304th Regiment
28.10.1938-30.10.1938
Divisní cyklistická rota 38
38th Division Bicycle Company
19.11.1938-20.11.1938
Divisní cyklistická rota 15
15th Division Bicycle Company
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
Nedaleko města se roku 1805 odehrála bitva, která vešla do historie jako bitva u Slavkova.
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavkov_u_Brna
URL CZ: https://www.valka.cz/Slavkov-u-Brna-t46828#560805Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/okr-Vyskov-t46828#560805Version : 0
Slavkov u Brna
(okr. Vyškov)


V období 1.republiky součást politického okresu xxxxxx a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 4 554 obyvatel (z toho 4 435 osob národnosti československé, 30 osob národnosti německé a 52 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
náhradní rota Cyklistického praporu 5


Ubytovaná v hospodářských budovách zámku.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL CZ: https://www.valka.cz/Slavkov-u-Brna-t46828#183253Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/okr-Vyskov-t46828#183253Version : 0