Main Menu
User Menu

Tachov

okr. Tachov

     
Název:
Name:
Tachov
Originální název:
Original Name:
Tachov
Další názvy:
Other Names:
Tachau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Tachov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°47'43.00"N 12°37'59.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bíletín
Malý Rapotín
Mýto
Oldřichov
Světce
Tachov
Velký Rapotín
Vilémov
Vítkov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1126
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- zámek Tachov
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tachov
URL : https://www.valka.cz/Tachov-t46786#484222Verze : 0
MOD
Tachov (Tachau)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 7 075 obyvatel (z toho 451 osob národnosti československé, 6 495 osob národnosti německé a 24 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v ledna 1921.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
II. prapor Pěšího pluku 18 (od září 1923),
rota Hraničářského praporu 6 (leden 1921 – červen 1926).


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Tachov-t46786#183199Verze : 0
Tachov


Toto královské město bylo založeno asi ve ¾ 13. století na předhradí panského hradu při hranici s Horní Falcí. Jeho strategický význam přispěl k tomu, že bylo někdy kolem roku 1300 opevněno.
Opevnění města navazovalo na opevnění hradu a podobně jako v Nymburku byla zakončena jen stříškou bez ochozu. Dále byla zpevněna pravidelně řazenými věžemi hranolového půdorysu, které byly směrem do města otevřené. Stejně konstruované byly i městské brány. Pro lepší obranu hradby byl před ní parkán a příkop. Po husitských válkách došlo k modernizaci opevnění - zvláště bran, ke kterým byly přistavěny opevnění zasahující daleko do předpolí těchto bran.


Zdroj:


Informační leták
URL : https://www.valka.cz/Tachov-t46786#212544Verze : 0