Main Menu
User Menu

Terezín

okr. Litoměřice

     
Název:
Name:
Terezín
Originální název:
Original Name:
Terezín
Další názvy:
Other Names:
Theresienstadt
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Litoměřice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°30'36.00"N 14°09'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
České Kopisty
Nové Kopisty
Počaply
Terezín
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rollinger, Leopold
* 31.03.1846 
Hudeček, Zdeněk Eugen
* 22.07.1887 
- Froreich, Wedige
* 12.08.1887 
Princip, Gavrilo
† 28.04.1918
Spěváček, Viktor
† 04.07.1941
Karas, Vladimír
† 25.02.1945
Klement, František
† 18.04.1945
Thümmel, Paul
† 20.04.1945
Bláha, František
† 21.05.1945
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1891-DD.MM.RRRR
Prapor polních myslivců č. 1
Feldjaeger Battalion No. 1
DD.MM.1914-DD.08.1914
29. pěší divize
29th Infantry Division
17.06.1919-23.09.1919
Domobranecký prapor č. 12
-
01.10.1920-21.09.1921
Jezdecká eskadrona 2/1
2nd Cavalry Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/1
3rd Cavalry Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Jezdecký pluk 1
1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 1
Machine-gun Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 1
Replacement Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 1
Replacement Guidon of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 1
Auxilliary Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 42
42nd Infantry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 1
Remont Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Technická eskadrona jezdeckého pluku 1
Technical Squadron of the 1st Cavalry Regiment
16.11.1920-24.09.1938
Ženijní pluk 1
1st Engineer Regiment
16.11.1920-DD.04.1922
Ženijní prapor 2
2nd Engineer Battalion
16.11.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 3
3rd Engineer Battalion
16.11.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 4
4th Engineer Battalion
01.02.1921-DD.09.1921
I. korouhev jezdeckého pluku 1
1st Guidon of the 1st Cavalry Regiment
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 3
3rd Automobile Company
21.09.1921-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 4/1
4th Cavalry Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.11.1921-01.01.1936
II. korouhev jezdeckého pluku 1
2nd Guidon of the 1st Cavalry Regiment
DD.08.1925-15.09.1933
Vozatajská rota 3
3rd Train Company
DD.02.1927-15.09.1933
Vozatajská rota 13
13th Train Company
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/103
1st Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/103
2nd Artillery Battalion
01.05.1928-25.09.1938
3. eskadrona /kulometná/ dragounského pluku 1
3rd Squadron /Machine-gun/ of the 1st Dragoon Regiment
01.05.1928-25.09.1938
Polní eskadrona 4/1
4th Field Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.05.1928-25.09.1938
Polní eskadrona 5/1
5th Field Squadron of the 1st Cavalry Regiment
15.09.1933-25.09.1938
Vozatajská eskadrona 3
3rd Train Squadron
01.10.1935-01.10.1937
Cyklistická ženijní rota 1
1st Bicycle Engineer Company
01.01.1936-24.09.1938
Dragounský pluk 1
1st Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
II. korouhev dragounského pluku 1
2nd Guidon of the 1st Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.08.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 1
Depot Squadron of the 1st Dragoon Regiment
01.01.1936-00.08.1938
Náhradní korouhev dragounského pluku 1
Replacement Guidon of the 1st Dragoon Regiment
01.01.1936-25.09.1938
Pomocná eskadrona dragounského pluku 1
Auxilliary Squadron of the 1st Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.08.1938
Remontní eskadrona dragounského pluku 1
Remont Squadron of the 1st Dragoon Regiment
01.10.1937-24.09.1938
I. prapor ženijního pluku 1
1st Battalion of the 1st Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
III. prapor ženijního pluku 1
3rd Battalion of the 1st Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
Motorisovaná ženijní rota 14
14th Motorised Engineer Company
01.10.1937-DD.07.1938
Ženijní prapor 23 /motorisovaný/
23rd Engineer Battalion /Motorised/
28.02.1938-DD.03.1938
Strážní prapor XXII
22nd Guard Battalion
01.04.1946-01.10.1947
1. ženijní brigáda
1st Engineer Brigade
01.04.1946-01.10.1947
I. prapor 1. ženijní brigády
1st Battalion of the 1st Engineer Brigade
01.04.1946-01.10.1947
II. prapor 1. ženijní brigády
2nd Battalion of the 1st Engineer Brigade
01.04.1946-01.10.1947
III. prapor 1. ženijní brigády
3rd Battalion of the 1st Engineer Brigade
01.04.1946-01.10.1947
IV. prapor /mostní a strojní/ 1. ženijní brigády
4th Battalion /Bridge and Machine/ of the 1st Engineer Brigade
01.04.1946-01.10.1947
Náhradní prapor 1. ženijní brigády
Replacement Battalion of the 1st Engineer Brigade
01.10.1946-DD.MM.1950
Zbrojnice 12
12th Armory
01.10.1947-15.11.1950
Ženijní pluk 1
1st EngineerRegiment
01.10.1950-01.11.1955
5. automobilní prapor
5th Automobile Battalion
01.11.1950-09.05.1955
63. ženijní pluk
63rd Engineer Regiment
09.11.1950-01.01.1951
Ženijní prapor 5
5th Engineer Battalion
15.11.1950-01.01.1951
Ženijní pluk 63
63rd Engineer Regiment
01.12.1950-09.05.1955
5. ženijní prapor
5th Engineer Battalion
01.12.1951-01.09.1969
4. dělostřelecká základna
4th Artillery Base
09.05.1955-30.11.1991
3. ženijní prapor
3rd Engineer Battalion
01.11.1955-01.09.1961
5. automobilní rota
5th Automobile Company
01.10.1956-01.10.1958
1. ženijní brigáda
1st Engineer Brigade
DD.MM.1957-DD.MM.1960
Ženijní zkušební středisko
Engineer Testing Centre
15.07.1958-01.09.1961
1. dělostřelecký pluk
1st Artillery Regiment
01.10.1958-01.09.1969
91. pontonový prapor
91st Pontoon Battalion
DD.MM.1960-DD.MM.1965
Zkušební středisko 041
Testing Centre 041
26.09.1963-01.09.1966
1. samostatný dělostřelecký oddíl
1st Separate Artillery Division
01.09.1966-01.11.1989
1. samostatný raketometný oddíl
1st Separate Rocket Launcher Division
01.09.1966-DD.11.1982
16. samostatný raketometný oddíl
16th Separate Rocket Launcher Division
01.09.1967-31.12.1992
1. dělostřelecký pluk
1st Artillery Regiment
01.09.1977-31.10.1991
1. raketometný oddíl
1st Rocket-Launcher Division
01.12.1991-01.11.1992
1. ženijní prapor
1st Engineer Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních kanónů č.26
26th Field Cannon Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/dnqBfj
URL : https://www.valka.cz/Terezin-t46780#496947Verze : 0
MOD
Terezín
(okr. Litoměřice)


V období 1.republiky politického a soudního okresu Litoměřice.


Sčítání lidu v roce 1930: 7 181 obyvatel (z toho 5 693 osob národnosti československé, 613 osob národnosti maďarské, 673 osob národnosti německé, 29 osob národnosti polské, 73 osob národnosti ruské, 10 osob národnosti srbochorvatské a 31 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Automobilní rota 3 (od dubna 1923),
Brigádní soud Terezín (listopad 1918 – leden 1926),
Cyklistická ženijní rota 1 (říjen 1935 – říjen 1937),
Dělostřelecký pluk 103 (září až prosinec 1920 a od října 1923),
Dělostřelecký pluk 104 (červenec až srpen 1920),
Divisní nemocnice 3 (1921 – leden 1937),
Divisní proviantní sklad 3 (leden 1924 – leden 1937),
Divisní soud Terezín (listopad 1918 – leden 1926),
Divisní zásobárna 3 (duben 1923 – leden 1924),
Divisní zbrojnice 3 (září 1920 – leden 1937),
Dragounský pluk 1 (od ledna 1936),
náhradní rota Hraničářského praporu 1 (od října 1920),
Jezdecký pluk 1 (říjen 1920 – leden 1936),
Motorisovaná ženijní rota 14 (od října 1937),
Motorisovaný ženijní prapor 23 (říjen 1937 – červenec 1938),
Odbočka sborové zbrojnice 2 (leden 1937 – srpen 1938),
velitelství Páté pěší brigády (leden 1921 – prosinec 1937),
II. prapor Pěšího pluku 2 (leden 1921 – duben 1934),
Pěší pluk 42 (od října 1920),
Sborová nemocnice 3 (od ledna 1937),
Sborový proviantní sklad 3 (od ledna 1937),
Úřad vojenského prokurátora Terezín (květen 1920 – leden 1926),
Vojenská trestnice Terezín (od ledna 1919),
Vozatajská rota 3 (srpen 1925 – září 1933),
Vozatajská eskadrona 3 (od září 1933),
Ženijní pluk 1 (od listopadu 1920).


Vojenské objekty byly vybudovány převážně při stavbě pevnosti v letech 1780 až 1790, později byly pouze opravovány a modernizovány. Mezi nejdůležitější patřily Velitelská budova (bývalé velitelství pevnosti), Dělostřelecké kasárny, Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa (bývalé jezdecké), Kasárny Jana Žižky z Trocnova (bývalé pěchotní), Kasárny Prokopa Holého (bývalé granátnické), Zbrojnice, obytné kasematy, pavilony a sklady. Pro vojenské potřeby byly v případě potřeby dočasně adaptovány další fortifikační prostory.

Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
Romaňák, A.: Pevnost Terezín.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Terezin-t46780#183191Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 29. pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 57. pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Místní velitelství Terezín
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího pluku č. 42
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I pěšího pluku č. 42
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 42
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího pluku č. 92
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I pěšího pluku č. 92
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. a IV. prapor pěšího pluku č. 92
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 92
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní těleso praporu polních myslivců č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. eskadrona dragounského pluku č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní eskadrona dragounského pluku č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní eskadrona hulánského pluku č. 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk polních kanónů č. 26
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Division těžkých houfnic č. 9
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní setnina zákopnického praporu č. 9
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sanitní oddíl č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sborová důstojnická škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pobočka skladu dělostřeleckého materiálu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádková nemocnice č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský proviantní sklad
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská věznice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádková věznice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký division polních kanónů č. 26


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Terezin-t46780#415936Verze : 0
MOD
Náměstí Československé Armády
Terezín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Terezin-t46780#612562Verze : 0
Pomník Rudé Armádě
Terezín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Terezin-t46780#612565Verze : 0
Pomník Terezínským mučedníkům 1942-1945
Terezín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Terezin-t46780#612566Verze : 0
Pomník Mistra Jana Husa


Pomník je situován v Jiráskových sadech.
Terezín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Terezin-t46780#667934Verze : 0
Krematorium

S ohledem na nárůst židovských obyvatel (vězňů) v terezínském ghettu a na zvýšené množství jejich úmrtí (daný jednak velkým množstvím přibyvších starších lidí, ale též špatnou zdravotní péčí, nedostatkem potravin a hromadným šířením nebezpečných chorob), ale také s ohledem na potřeby KT v Litoměřicích a věznice v Malé pevnosti (popravení, umučení a lidé zemřelí na následky opět nedostatečného zdravotního a potravinového zabezpečení), bylo v roce 1942 přistoupenou ke stavbě krematoria na nově zřízeném židovském hřbitově. První kremace zde proběhla v říjnu téhož roku. Popel byl ukládán do kartónových krabic a ukládán v kolumbáriu, odkud byly roku 1944 příslušníky SS odvezeny, zčásti vysypány do řeky Ohře a zčásti zakopány.

Zdroj:
Informační tabule

Terezín - Foto vlastní

Foto vlastní
Terezín - Foto vlastní

Foto vlastní
Terezín - Foto vlastní

Foto vlastní
Terezín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Terezin-t46780#667961Verze : 1
Památník padlých sovětských vojáků


Památník padlým, zahynuvším a zemřelým sovětským vojákům se nachází při židovském hřbitově.


Zdroj:
Informační tabule

Terezín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Terezin-t46780#667994Verze : 0