Main Menu
User Menu

Trutnov

okr. Trutnov

     
Název:
Name:
Trutnov
Originální název:
Original Name:
Trutnov
Další názvy:
Other Names:
německy Trautenau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Trutnov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°33'47.43"N 15°54'12.22"E
Místní části:
Local Municipalities:
Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež, Studenec, Vnitřní Město, Volanov, Voletiny.
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1260
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Pozdně barokní Kostel Narození Panny Marie
Renesanční kostel sv. Václava
Novogotický kostel sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Janská kaple
Původně renesanční radnice z konce 16. století
Naučná stezka Bitvy u Trutnova
Zámek a hrad
Muzea:
Museums:
Muzeum Podkrkonoší
Galerie Města Trutnova
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.trutnov.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trutnov
URL : https://www.valka.cz/Trutnov-t46767#391521Verze : 0
Trutnov (Trautenau)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 15 923 obyvatel (z toho 3 879 osob národnosti československé, 11 619 osob národnosti německé a 71 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Hraničářský pluk 17 (od srpna 1938),
Hraničářský prapor 2 (leden 1920 – září 1938),
Strážní prapor VI (od prosince 1937),
Horský dělostřelecký oddíl 254 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký oddíl 254 (leden 1923 – září 1925).


Pro potřeby vojska byly v letech 1922-1924 vybudovány Zatímní dělostřelecké kasárny a v letech 1930-1933 Krkonošské kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Trutnov-t46767#183176Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-30.09.1947 Pěší prapor I/22 Pěšího pluku 22
01.10.1947-30.09.1949 Pěší prapor I/4 Pěšího pluku 4
01.10.1949-31.12.1950 Dělostřelecký pluk 4
01.08.1957-31.08.1960 1. brigáda chemické ochrany
01.08.1957-31.08.1962 99. prapor odmořování techniky
01.09.1963-31.08.1968 253. silniční prapor
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_36.htm
URL : https://www.valka.cz/Trutnov-t46767#402372Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1918 Velitelství četnického oddělení č. 18


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Trutnov-t46767#416241Verze : 0
MOD