Main Menu
User Menu

Třeboň

okr. Jindřichův Hradec

     
Název:
Name:
Třeboň
Originální název:
Original Name:
Třeboň
Další názvy:
Other Names:
Wittingau
„Wittingův Luh“
Trebonis (latinsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Jindřichův Hradec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°00'13.00"N 14°46'14.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Branná (k. ú.)
Břilice (k. ú.)
Holičky (k. ú. Holičky u Staré Hlíny)
Nová Hlína (k. ú. Holičky u Staré Hlíny)
Přeseka (k. ú.)
Stará Hlína (k. ú.)
Třeboň I (k. ú. Třeboň)
Třeboň II (k. ú. Třeboň)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1280
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Třeboň
Radnice
Mariánský sloup
Kašna
Městské domy
Městské opevnění
Muzea:
Museums:
Městské muzeum a galerie
Osobnosti:
Personalities:
Čurda, Karel
* 10.10.1911 
- Čábela, Jan
* 04.05.1930 
Bačík, Ján
† 29.04.2016
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebo%C5%88
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#561504Verze : 2
Třeboň
(okr. Jindřichův Hradec)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 4 838 obyvatel (z toho 4 682 osob národnosti československé, 97 osob národnosti německé a 30 osob národnosti ruské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
III. prapor Pěšího pluku 29 (od ledna 1921).


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#183174Verze : 0
Klášter augustiniánů s kostelem sv. Jiljí
Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=7647
cs.wikipedia.org
monumnet.npu.cz
iispp.npu.cz
pamatkovykatalog.cz
Třeboň - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Třeboň - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Třeboň - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Třeboň - Půdorysný plán
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_augustini%C3%A1n%C5%AF_(T%C5%99ebo%C5%88)#/media/File:T%C5%99ebo%C5%88_sv_Jilj%C3%AD_p%C5%AFdorys.jpg

Půdorysný plán Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_augustini%C3%A1n%C5%AF_(T%C5%99ebo%C5%88)#/media/File:T%C5%99ebo%C5%88_sv_Jilj%C3%AD_p%C5%AFdorys.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#561508Verze : 2
Hradecká brána

Hradecká brána je situována na východní straně, směrem na Jindřichův Hradec, od kterého má svůj název. Vybudována v letech 1525 až 1527 a byla později dále upravována.

Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#658463Verze : 1
Socha sv. Jana Nepomuckého


Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci od neznámého autora pochází z roku 1726.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660463Verze : 0
Pamnětní deska padlým v 1. světové válce

Pamětní deska z roku 1933 je umístěna na budově radnice.
Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660465Verze : 1
Socha sv. Jana Nepomuckého


Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. století od neznámého autora. Nachází se v prostoru bývalého příkopu před Novohradskou branou.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660467Verze : 0
Pomník Josefa Šusty


Pomník z roku 1928 významnému rybníkáři Josefa Šusty. Nachází se na hrázi rybníka Svět. Vyhotoven dle návrhu prof. V. Suchomela.


Na desce se nachází nápis:


"PAMÁTCE
JOSEFA ŠUSTY
NESTORA RYBÁŘSTVÍ
1835 - 1914"


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660468Verze : 0
Rybník Svět (Nevděk)


15. největší rybník v ČR a 10. v Jihočeském kraji. Původně se zde nacházelo Svinenské předměstí, avšak i přes přítomnost kaple a špitálu, došlo k jeho demolici a v 70. letech 16. století zde byl vybudován pod vedením Jakuba Krčína z Jelčan rybník zvaný v té době Nevděk.


Zdroje:
cs.wikipedia.org

Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660469Verze : 0
Pomník válečným obětem

Pomník obětem 1. a 2. světové války je členěn na tři části s centrálním sochařským výjevem uprostřed a dvěma žulovými kvádry s reliéfy po jeho stranách.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660470Verze : 1
Kostel sv. Alžběty

Vystaven jako náhrada za zbořený gotický kostel sv. Alžběty při výstavbě rybníku Svět (Nevděk). Jedná se o jednolodní pozdně renesanční svatostánek vystavený v letech 1570 až 1576, obnovený v letech 1649 až 1651 a roku 1784 k němu při západním průčelí byla přistavena věž s protáhlou cibulí. Má obdelný půdorys, u kterého je polygonálně uzavřený přesbytář. Na severní straně se nachází sakristie. Zastřešení lodi sedlovou střechou, sakristie střechou valbovou. Rovněž má několik archaických gotických prvků. Vystaven na popud Viléma z Rožmberka.

Roku 1622 zde byl dojednán mír mezi císařským vojskem reprezentovaným generálem Baltasarem Marradasem i Vicha anglickou posádkou města Třeboně. Ta za volný odchod a slušné zacházení v klidu a pokoji odevzdala spořádaně celé město.

Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660472Verze : 1
Evangelický koste (Husova kaple)
Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660473Verze : 0
Masarykovo náměstí


Kromě řady historických městských domů, se zde nachází budova radnice, zámek (respektive brána vedoucí do zámeckého areálu), Mariánský sloup a Jordanovská kašna.
Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660474Verze : 0
Kaple sv. Jana Nepomuckého


Kaple z roku 1750 vystavena nákladem cechu zedníků, kominíků a tesařů.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660475Verze : 0
Vodárenská věž


Cenná technická industriální stavba z roku 1909, postavena ve stylu geometrické moderny dle projektu arch. prof. Jana Kotěry. Nachází se ve čtvrti Na Kopečku. Stavbu realizova firma K. Kress, a.s. Praha.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660476Verze : 0
Socha Odpočívajícího Krista


Barokní socha Odpočívajícího Krista od neznámého autora z roku 1730 je umístěna na hranolovém soklu, v průběhu 1. čtvrtiny 19. století byla doplněna o plechovou stříšku.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Třeboň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebon-t46765#660477Verze : 0