Main Menu
User Menu

Furtius

Furtius


Tento Kvádský král, vládnoucí v době tzv. Markomanských válek, byl s největší pravděpodobností dosazen Římem. A to někdy v roce 172 A.D. Avšak již v roce 173 A.D. byl Kvády sesazen a vyhnán. Po něm vládl Ariogaisos.


DROBERJAR, Eduard. Encyklopedie Římské a Germánské Archeologie : V Čechách a na Moravě. Praha : Libri, 2002. 456 s. ISBN 80-7277-106-X
URL : https://www.valka.cz/Furtius-t46759#183162Verze : 0