Main Menu
User Menu

Blažek, Patrik

Patrik V. Blažek


důstojník, český vojenský spisovatel a novinář


nar.: 22.2.1851, Rychnov n. Kněžnou
zemř.: 17.7.1905 v Praze. Pamětní desku má v ulici Panská . čp. 79.Studoval v Rychnově nad Kněžnou, v Hradci Králové a v Praze. Roku 1873 se stal Leutnant - poručík 30. praporu Landwehru - zeměbrany a roku 1885 Hauptmann - setník.


Od svých studií byl literárně činný, přispíval do různých vlasteneckých časopisů. Byl členem "Slovana", pak "Posla z Prahy" a založil roku 1871 v Kolíně časopis "Koruna česká - prostonárodní politický časopis", kde působil jako nakladatel i redaktor do jeho 18. čísla v roce 1874. Za jeho působení vycházel časopis s periodicitou 2 x týdně, od č. 81 (1872) 3x týdně až do č. 18 (1874). V letech 1887 až 1891 působil ve Vysokém Mýtě. V roce 1891 byl přeložen do Halíče.


Vydal mnohé vojenské spisy "Cvičební řád c. k. pěších vojsk" (1881), "Služebný řád c. k. pěších vojsk" (Těšín 1887). Roku 1885 založil "Vojenské listy" v Kolíně. Dlouholetý redaktor "Politiky". Psal též pod pseudonymem Jaroslav Bejvával. Spolupracoval při zpracování vojenských hesel pro "Riegrův slovník naučný" a od samého počátku až do své smrti spolupracoval též při tvorbě vojenských hesel pro "Ottův slovník naučný" (do XXIII dílu). Stává se tak, vedle Salomona z Friedbergu spolutvůrcem moderní české vojenské terminologie.Prameny:
Ottův slovník naučný, díl IV, Praha 1891
Komenského slovník naučný, díl I. Praha 1937
URL : https://www.valka.cz/Blazek-Patrik-t46706#182894Verze : 0