Main Menu
User Menu

Vyznamenání hodnostních skupin Německa

Vyznamenání udělovaná v rámci hodnostních skupin Německa


Vyznamenání německé hodnostní skupiny může, vyjma toho nejvyššího, získat i nečlen této skupiny. Udělují se za odvedenou činnost týkající se válečných témat spjatých s Německým státem, či akcí vyhlášených německými složkami na serveru válka.cz.Pour le Mérite
Toto je nejvyšší vyznamenání, jež je možno udělit pouze v rámci této hodnostní skupiny.
Získat ho může důstojník, který projeví odvážnou iniciativu při realizaci nějakého hodně velkého a náročného úkolu nebo dlouhodobě podává nadprůměrný výkon.
Kandidáty navrhují velitelé a jejich zástupci vrchníhu veliteli německých ozbrojených sil, který provede odsouhlasení a udělení.
Nelze udělit opakovaně.


Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
Toto je vyznamenání, jež je možno udělit v rámci této hodnostní skupiny i mimo ni ostatním registrovaným členům války.cz.
Získat ho může držitel Rytířského kříže, který projeví odvážnou iniciativu při realizaci nějakého hodně velkého a náročného úkolu nebo dlouhodobě podává nadprůměrný výkon / stejný (opakovaný) nebo vyšší než je ten který vedl k udělení Rytířského kříže.
Navržení, odsouhlasení a udílení je stejné jako u Rytířského kříže.Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes
Toto je vyznamenání, jež je možno udělit v rámci této hodnostní skupiny i mimo ni ostatním registrovaným členům války.cz.
Získat ho může držitel Spange 1939 k EK I, za čin v rámci aktivit serveru války.cz který členové německých hodnostních složek navrhnou za hodný tohoto ocenění a odsouhlasí velitelé a jejich zástupci Generalstabu k udělení. Vyznamenání uděluje vrchní velitel německých složek na válce.cz.
Nelze udělit opakovaně.


Spange 1939 zum Eisernes Kreuz 1. Klasse
Toto vyznamenání se uděluje držitelům EK I. kteří opakovaně splnili podmínky jeho udělení či překonali. Navržení, odsouhlasení a udělení se stejné jako u základního vyznamenání řádu Železného kříže.


Eisernes Kreuz 1. Klasse
Toto vyznamenání se uděluje držitelům Spange 1939 EK II. kteří opakovaně splnili podmínky jeho udělení či překonali. Navržení, odsouhlasení a udělení se stejné jako u základního vyznamenání řádu Železného kříže.


Spange 1939 zum Eisernes Kreuz 2. Klasse
Toto vyznamenání se uděluje držitelům EK II. kteří opakovaně splnili podmínky jeho udělení či překonali. Navržení, odsouhlasení a udělení se stejné jako u základního vyznamenání řádu Železného kříže.


Eisernes Kreuz 2. Klasse
Toto je základní vyznamenání německých ozbrojených složek udělitelné všem registrovaným členům na serveru válka.cz, kteří pravidelně přispívají články či faktografickými příspěvky zabývající se osobnostmi, jednotkami, zbraněmi, akcemi, pevnostmi, bitvami, zločiny, objevy ... zkrátka historií související s Německem. Dále udělované při akcích organizovaných německými složkami války.cz tam kde je toto ohlášeno (např. ocenění vítěze soutěže).
Kandidáty u udělení navrhují členové německých složek války.cz, ale přihlíží se k doporučení všech registrovaných členů. Odsouhlasení a udělení vyznamenání je v kompetenci velitelů jednotlivých složek či jejich zástupců, stejně jako mají právo vyhlašovat akce spojené s udělením tohoto vyznamenání. Vrchní velitel německých ozbrojených sil má právo veta.
Nelze udělit opakovaně.Kriegsverdienstmedaille
Toto je zvláštní vyznamenání německých ozbrojených složek udělované všem registrovaným členům války.cz za významné články a faktografické příspěvky související s osobnostmi, jednotkami, zbraněmi, bitvami týkajících se historie Německa, stejně jako s akcemi vyhlašovanými složkami německých ozbrojených složek.
Kandidáty k vyznamenání navrhují všichni členové německých složek, odsouhlasují velitelé a zástupci v Generalstabu a uděluje vrchní velitel německých sil na serveru války.cz
Lze udělit opakovaně.


Die Bayerische Tapferkeitsmedaille
Toto je zvláštní vyznamenání německých ozbrojených složek udělované všem registrovaným členům války.cz za zvlášt významné články a faktografické příspěvky související s osobnostmi, jednotkami, zbraněmi, bitvami týkajících se historie Německa, stejně jako s akcemi vyhlašovanými složkami německých ozbrojených složek.
Kandidáty k vyznamenání navrhují všichni členové německých složek, odsouhlasují velitelé a zástupci v Generalstabu a uděluje vrchní velitel německých sil na serveru války.cz
Lze udělit opakovaně.


Ehrenkreuz
Toto je zvláštní vyznamenání německých ozbrojených složek udělované nečlenům německých hodnostních skupin za zvláštní zásluhy (např. dlouhodobá spolupráce) související s německou hodnostní skupinou. Členům německých složek je udělováno za jednoroční aktivní členství v složkách německých hodnostních skupin (aktivním se rozumí alespoň 10 faktografických příspěvků v daném roce do libovolného faktografického tématu).
Kandidáty k vyznamenání navrhují všichni členové německých složek, odsouhlasují velitelé a zástupci v Generalstabu a uděluje vrchní velitel německých sil na serveru války.cz
Lze udělit opakovaně.


Ehrentafel Spange der Kriegsmarine
Toto je vyznamenání německých ozbrojených složek udělitelné všem registrovaným členům na serveru válka.cz, kteří pravidelně přispívají články či faktografickými příspěvky zabývající se osobnostni, jednotkami, zbraněmi, akcemi válečného námořnictva ve válce i míru.
Kandidáty mohou navrhovat všichni registrovaní členové války.cz, odsouhlasení provádí Generalstab.
Vyznamenání uděluje vrchní velitel německých složek na válce.cz
Lze udělit opakovaně.


Ehrenblatt Spange des Luftwaffe
Toto je vyznamenání německých ozbrojených složek udělitelné všem registrovaným členům na serveru válka.cz, kteří pravidelně přispívají články či faktografickými příspěvky zabývající se osobnostni, jednotkami, zbraněmi, akcemi vojenského letectva ve válce i míru.
Kandidáty mohou navrhovat všichni registrovaní členové války.cz, odsouhlasení provádí Generalstab.
Vyznamenání uděluje vrchní velitel německých složek na válce.cz
Lze udělit opakovaně.


Ehrenblatt Spange des Deutschen Heeres
Toto je vyznamenání německých ozbrojených složek udělitelné všem registrovaným členům na serveru válka.cz, kteří pravidelně přispívají články či faktografickými příspěvky zabývající se osobnostni, jednotkami, zbraněmi, akcemi pozemní armády ve válce i míru.
Kandidáty mohou navrhovat všichni registrovaní členové války.cz, odsouhlasení provádí Generalstab.
Vyznamenání uděluje vrchní velitel německých složek na válce.cz
Lze udělit opakovaně.


Vyznamenání pro tažení a kampaně
Tato vyznamenání budou navrhována průběžně organizátory jednotlivých akcí vyhlašovaných německými složkami v rámci serveru válka.cz.
Podmínky k udělení definuje organizátor dané akce, který zároveň vrchnímu veliteli hlásí odsouhlasené kandidáty vrchnímu veliteli německých složek, který provede udělení konkrétního vyznamenání.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-hodnostnich-skupin-Nemecka-t46676#182702Verze : 0
MOD
Zvláštní vyznamenání

KriegsverdienstmedailleEhrenkreuzBayerische Tapferkeitsmedaille

URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-hodnostnich-skupin-Nemecka-t46676#183036Verze : 0
Vyznamenání pro tažení a kampaně


Brestschild - verzia bez stuzkyVerzia so stuzkou
Brestský štít
Čestné ocenění pouze pro účastníky soutěže Brest v době WWII vyhlášené německou hodnostní skupinou pro tažení léta/podzimu 2006. Nárok na vyznamenání maji soutěžní i mimosoutěžní články a rozsáhlejší faktografické příspěvky související pevností Brest-litevst a jejími osudy za WWII.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-hodnostnich-skupin-Nemecka-t46676#183037Verze : 0
Vyznamenání řádu Železného kříže


Eisernes Kreuz 2.Klasse (1914)
Spange 1939 zum Eisernes Kreuz 2.Klasse
Eisernes Kreuz 1.Klasse (1914)


Spange 1939 zum Eisernes Kreuz 1.KlasseVysoká vyznamenání Německých hodnostních skupin


Ritteekreuz des Eisernes KreuzesRitterkreuz des Eisernes Kreuzes mit Eichenlaub und SchwerternPour le MeriteSpecifická resortní vyznamenání


Ehrenblatt Spange des Deutschen HeeresEhrentafel Spange der KriegsmarineEhrenblatt Spange des Luftwaffe
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-hodnostnich-skupin-Nemecka-t46676#187123Verze : 0