Main Menu
User Menu
Reklama

Hess, Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Hess
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Hess
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.05.1898 Karlova Huť /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.08.1981 Broksville, Florida
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 310. perute
velitel 2. leteckého sboru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
diplomat
vedoucí výprav čs. letectva na OH v Berlíně (1936) a na leteckém soutěži v Curychu (1937)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectva 1945-1950. Sv. 1. Organizační vývoj a personální výstavba. Cheb, Svět křídel 2006.
Rajlich, Jiří - Sehnal, Jiří: Stíhači nad Kanálem, Naše Vojsko, Praha 1993, ISBN 80-206-0320-4
Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 1. část, Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-17-9
Rajlich, Jiří: Na nebi sladké Francie, Svět křídel, Cheb 2008, ISBN 978-80-86808-51-2
aces.safarikovi.org
URL : https://www.valka.cz/Hess-Alexander-t46651#345372Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Hess
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Hess
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.06.1916 maturita na státní reálce v Praze II
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1916-14.10.1916 škola pro důstojníky pěchoty v záloze
DD.MM.RRRR-DD.03.1921 kurs leteckých pozorovatelů
DD.MM.RRRR-DD.MM.1924 pilotní a stíhací výcvik
04.10.1937-DD.MM.RRRR kurs pro velitele oddílů
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.09.1918 poručík
DD.MM.192? nadporučík
DD.MM.192? kapitán
DD.MM.193? štábní kapitán
DD.MM.193? major
01.03.1941 podplukovník
07.03.1945 plukovník
10.09.1991 generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.03.1921-15.07.1921 Velitel : Letecká rota 61
01.02.1925-01.04.1925 Velitel : Letka 2
DD.05.1925-DD.04.1926 Velitel : Letka 34
DD.07.1926-DD.08.1926 Velitel : Letka 34
DD.11.1927-DD.02.1928 Velitel : Letka 38
DD.04.1927-DD.06.1928 Velitel : Letka 36
01.10.1929-00.09.1931 Velitel : Letka 2
01.03.1938-09.08.1938 Velitel : III. peruť leteckého pluku 4
15.09.1938-25.09.1938 Velitel : III. peruť leteckého pluku 4
24.09.1938-10.11.1938 Velitel : III. peruť leteckého pluku 4, velitelství
12.07.1940-28.02.1941 Velitel : 310. peruť RAF
30.11.1946-01.08.1947 Velitel : Velitelství letectva 2. oblasti
01.08.1947-25.02.1948 Velitel : II. letecký sbor

Ručně vyplněné položky:
11.05.1916-26.04.1917 Pěší pluk č. 88 - jednoroční dobrovolník
26.04.1917-DD.11.1918 Pěší pluk č. 102
DD.11.1918-31.12.1918 Pěší pluk 48
30.06.1919-01.05.1920 Pěší pluk 17
DD.03.1921-DD.MM.RRRR Letecký pluk 2
01.09.1924-DD.MM.RRRR Letka 2
31.01.1925-DD.MM.RRRR Letka 32 - velitel
22.05.1925-DD.MM.RRRR Letka 34 - velitel
13.09.1926-DD.MM.RRRR Letka 11 - velitel
30.03.1927-DD.MM.RRRR Letka 36 - velitel
DD.11.1927-DD.02.1928 Letka 38 - velitel
14.09.1927-20.10.1927 detašmán v Boce Kotorské
05.06.1928-DD.MM.RRRR Letka 11 - velitel
15.03.1929-01.10.1929 Letka 10 - velitel
01.10.1929-DD.MM.RRRR Letka 2 - velitel
01.09.1931-01.03.1934 Cvičná letka Leteckého pluku 1 - velitel
01.03.1934-DD.MM.1937 Ministerstvo národní obrany - referent III/1. oddělení
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Letecký pluk 4
DD.MM.1938-25.10.1938 Letecká peruť III/1 - velitel
25.10.1938-DD.MM.1938 Polní peruť III/2 - velitel
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Letecká peruť III/1 - velitel
DD.MM.1940-14.04.1940 Československá vojenská správa v Paříži
15.04.1940-16.05.1940 Výcvikové středisko stíhačů v Chartres
16.05.1940-13.06.1940 Místní letecká obrana Chartres
12.07.1940-28.02.1941 310. peruť RAF - velitel
01.03.1941-30.09.1941 styčný důstojník při Velitelství stíhacího letectva
DD.MM.1942-DD.09.1945 čs. letecký atašé v USA
21.09.1945-15.02.1946 čs. letecký atašé v Kanadě
DD.03.1946-30.11.1946 Ministerstvo národní obrany
30.11.1946-01.08.1947 Velitelství letectva 2. oblasti - zatímní velitel
01.08.1947-27.02.1948 II. letecký sbor - zatímní velitel
Vyznamenání:
Awards:

27.10.1940

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

28.10.1940

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

28.10.2021

Řád Bílého lva I. tř. občanská skupina (1994)
Order of the White Lion 1st Class Civil division
Řád Bílého lva I. tř. občanská skupina
in memoriam

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Evropská hvězda leteckých osádek
Air Crew Europe Star
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
se štítkem Bitva o Británii / with Battle of Britain Clasp

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítky Francie a Velká Británie / with France and Great Britain clasps

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

Poznámka:
Note:
DD.01.1940- odchod do exilu
DD.06.1948- odchod do exilu


hodnost v RAF - Group Captain
číslo v RAF - 81 888
Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectva 1945-1950. Sv. 1. Organizační vývoj a personální výstavba. Cheb, Svět křídel 2006.
Rajlich, Jiří - Sehnal, Jiří: Stíhači nad Kanálem, Naše Vojsko, Praha 1993, ISBN 80-206-0320-4
Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 1. část, Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-17-9
Rajlich, Jiří: Na nebi sladké Francie, Svět křídel, Cheb 2008, ISBN 978-80-86808-51-2
aces.safarikovi.org
www.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/Hess-Alexander-t46651#457765Verze : 0
MOD
Generálmajor in memoriam, Group Captain Alexander Hess

* 4. květen 1898, Karlova Huť
+ 10. srpen 1981, Brooksvill


Po absolvování reálného gymnasia v Praze byl v červnu 1916 odveden a jako jednoroční dobrovolník nastoupil k Infanterie-Regiment Nr. 88, od října 1916 velel četě na ruské a od dubna 1917 na italské frontě, kde byl dvakrát zraněn, válku zakončil v hodnosti poručíka a velitele protiplynové jednotky. Po návratu z fronty začal studovat strojní obor na Českém vysokém učení technickém v Praze, v červnu 1919 vstoupil dobrovolně do armády a sloužil jako velitel čety Pěšího pluku 71 domácího vojska v Nových Hradech a Žilině.

V květnu 1920 přešel do stavu vzduchoplavectva, absolvoval kurs pro letecké pozorovatele a působil u Letecké roty 1 v rámci Leteckého pluku 2 v Olomouci. V létě 1924 absolvoval kurs na piloty jednomotorových letadel a kurs na stíhací piloty v rámci Vojenského leteckého učiliště v Chebu a byl zařazen k Letce 33. pluku. V září 1924 byl přemístěn k Letce 2 od Leteckého pluku 1 ve Kbelích, v rámci pluku velel od února 1925 Letce 32, od května 1925 Letce 34, od září 1926 Letce 11, od března 1927 Letce 36 a zároveň se účastnil činnosti leteckého détachementu v Komboru. V červnu 1928 se stal opět velitelem Letky 11, od března 1929 velel Letce 10, od října 1929 Letce 2 a od března 1931 zastával funkci velitele cvičné letky Leteckého pluku 1 Tomáše Garrigue Masaryka ve Kbelích. V březnu 1934 byl jmenován výcvikovým referentem na III. odboru [leteckém] Ministerstva národní obrany, jako velitel letecké výpravy reprezentoval Československo na XI. letních olympijských hrách v Berlíně v červenci 1936 a na IV. mezinárodním leteckém závodě v Curychu v červenci a srpnu 1937. Po absolvování Kursu pro velitele oddílů a vojskových těles v Praze byl v prosinci 1937 jmenován velitelem peruti Leteckého pluku 4 v Pardubicích, za branné pohotovosti státu na podzim 1938 velel Polní peruti III/4, dosáhl hodnosti majora letectva.

Po okupaci českých zemí byl v létě 1939 převeden k zemské správě, v lednu 1940 však odešel do exilu a přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii se dostal do Francie, kde vstoupil do československých vojenských jednotek. Krátce působil jako referent III. odboru [leteckého] Vojenské správy, od poloviny dubna 1940 pak zastával neoficiální funkci velitele československých pilotů v Chestres, kde se přeučovali na francouzskou bojovou techniku. V červnu 1940 se zúčastnil bojů na Francií v rámci Escadrille Légere de Défense Chartres, po francouzské kapitulaci se mu podařilo na lodi Arry Scheffer dostat do Velké Británie. Zde byl po krátkém přeškolení 12. července 1940 jmenován velitelem 310. stíhací peruti v Duxfordu, velel jí během jejího nasazení v bitvě o Británii a až do 28. února 1941. Jeho podřízení do konce roku 1940 dosáhli 40 jistých sestřelů, 11 pravděpodobných sestřelů a šesti poškozených nepřátelských letadel při vlastní ztrátě čtyř pilotů, přičemž on sám dosáhl dvou jistých sestřelů, a to dokonce v jediném dni 31. srpna 1940. Počátkem března 1941 byl jmenován styčným důstojníkem u Fighter Command v Betley Priory a byla mu propůjčena britská hodnost Group Captain. V lednu 1942 se ocitl v čele Úřadu leteckého přidělence ve Washingtonu, podílel se na náboru dobrovolníků do letectva, propagoval úspěšné boje (v roce 1943 vydal knihu Byli jsme v bitvě o Anglii), působil ve funkci styčného důstojníka při 111th Operational Training Unit na Bahamách a koncem roku vedl československou delegaci při vzniku Mezinárodní organizace civilního letectví v Chicagu.

V září 1945 byl postaven do čela Úřadu leteckého přidělence v Ottavě, v březnu 1946 se vrátil domů a stal se přednostou Studijní skupiny při Velitelství letectva Ministerstva národní obrany v Praze, od listopadu 1946 zastával funkci velitele letectva Vojenské oblasti 2 a v červnu 1947 se stal velitelem Leteckého sboru II. Po převzetí moci komunisty v ještě únoru 1948 odvolán z funkce a v červnu 1948 pensionován. Ve stejné době se mu podařilo odejít do exilu, dostal se do Spojených států amerických, kde později působil jako technický poradce letecké společnosti Pan American World Airways a na podzim 1965 odešel na odpočinek. Po smrti byly jeho tělesné ostatky pohřbeny na československém oddělení vojenského hřbitova v britském Brookwoodu, v září 1991 mu byla udělena hodnost generálmajora in memoriam.
URL : https://www.valka.cz/Hess-Alexander-t46651#182606Verze : 0
MOD
Vzdušná vítězství Alexandra Hesse


datum jednotka stroj protivník prostor
31.08.1940 310. peruť Hurricane Mk.I
R4085 NN-A
Messerschmitt Bf 109E - jistě jižně od Hornchurchu
31.08.1940 310. peruť Hurricane Mk.I
R4085 NN-A
Dornier Do 17 Z-2 W.Nr.3264 5K+KM
4./KG3 - jistě
Burnham-on-Crouch
15.09.1940 310. peruť Hurricane Mk.I
R4085 NN-A
Messerschmitt Bf 109E - poškozen východně od Londýna

zdroje
Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 1. část, Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-17-9
aces.safarikovi.org
URL : https://www.valka.cz/Hess-Alexander-t46651#489399Verze : 0
MOD
Diskuse
Poznámka v tabulce Osobnost - vojenská služba.

V kolonce Průběh vojenské služby: jsem vycházel z medailonku v 1. díle Rajlichova Albionu (Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 1. část, Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-17-9). Z něj jsem ponechal v původní podobě průběh služby A. Hesse u letectva v meziválečném období, ačkoli se liší od údajů vložených Jirkou Fidlerem. Totéž se týká působení v čs. pěchotě po 1. sv. válce, kdy označení útvarů zřejmě vychází až z období po reorganizaci v roce 1920.
URL : https://www.valka.cz/Hess-Alexander-t46651#489356Verze : 0
MOD