Main Menu
User Menu

Letka 13 v dokumentoch a obrazoch - Jozef Bystrický

Diskuse
Jozef Bystrický, Peter Šumichrast: Letka 13 v dokumentoch a obrazoch, Bratislava 2004
Vydavateľstvo: Magnetpress, Bratislava, Počet strán:120.
ISBN: 80-89169-02-3Práca autorskej dvojice J. Bystrický a P. Šumichrast mapuje problematiku týkajúcu sa nasadenia leteckej jednotky slovenskej armády Letky 13 na východnom fronte. Táto téma bola u nás dosť dlho tabuizovaná a serióznych materiálov je veľmi málo.
V úvode je charakterizovaná činnosť letky na východnom fronte. Následujú početné biografie o personáli letky. Zvyšok tvorí edícia dokumentov viažúcich sa k účinkovaniu slovenskej letky.Edícia je doplnená bohatým fotografickým materiálom. Základná publikácia pre každého, kto sa zaujíma o slovenské letectvo v 2. sv. vojne.


Edit: Janko PALIGA: foto
URL : https://www.valka.cz/Letka-13-v-dokumentoch-a-obrazoch-Jozef-Bystricky-t46611#182295Verze : 0
MOD
Treba jednoznačne uviesť, že kniha nie je publikáciou slúžiacou ako popis bojového nasadenia Letky 13. Pre záujemcu, ktorí si chce len zbežne niečo naštudovať o jej nasadení odporúčam skôr knihy Slovenské letetcvo 2 alebo Slovenské letectvo na východní frontě.

Táto publikácia je skôr určená pre záujemcov s hlbším záujmom o tému a chuťou na ďalšie štúdium. "Hovoreného slova" je totiž v knihe málo, cca 8 strán, pričom dve strany sú venované polemike o zostreloch. Nasledujú stručné životopisy všetkých pilotov letky (8 strán). Tam čítanie pre bežného "akčného" záujemcu končí a zvyšok knihy predstavuje prehlad zostrelov, poznámkový aparát, odpisy dobových dokumentov a fotokópie dobových dokumentov. Tieto hrubé fakty tvoria zhruba 2/3 knihy. Na záver je pridaná fotogaléria výcviku a nasadenia letky 13 s farebnými bokorysmi používaných strojov.

Takže publikáciu by som odporučil luďom s fakt serioznym záujmom o problematiku keďže to nie je moc o bežnom čítaní. Cenovo je síce dostupná pre každého, obsah však nemusí každého zaujať.
Pre ďalšie štúdium histórie SVZ a hlavne letky 13 možno knihu uviesť ako povinnú literatúru.
URL : https://www.valka.cz/Letka-13-v-dokumentoch-a-obrazoch-Jozef-Bystricky-t46611#232071Verze : 0