Main Menu
User Menu

Abacha, Sani

General Sani Abacha


nar.: 20.9.1943, Kano
zemř.: 8.6.1998, Abuja


u moci: 18.11.1993 - 8.6.1998


Sani Abacha se narodil 20.9.1943 v severonigerijském městě Kano do muslimské rodiny kmene Kanuri. Po absolvování střední školy ve svém rodném městě se Abacha nechal zapsat do Military Training College ve městě Kaduna. Po absolvování základního kurzu v Kaduně byl vyslán do tradičního školícího centra pro nigerijské důstojnické čekatele a důstojníky, tedy do Velké Británie. Tam absolvoval nejdříve kurz na Mons Defense Cadet College v Aldershotu v roce 1963 a později kurzy na School of Infantry ve Warminsteru v letech 1966 a 1971. V roce 1967 se Abacha- samozřejmě na federální straně, zapojil do bojů občanské války proti odštěpeneckým silám v nově vyhlášené Republice Biafra. Po skončení války prameny o jeho kariéře mlčí, nicméně v roce 1975 se opět v pramenech objevuje, a to jako plukovník, částečně zainteresovaný v převratu, který svrhl Yakubu Gowona a hlavou státu učinil Murtalu Mohammeda. Po absolvování dalšího vzdělávání v Jaji a Kuru odjel v roce 1982 Abacha v hodnosti Brigadier na další kurz, tentokrát do Monterrey v Kalifornii.


Poprvé se Abacha objevuje veřejně na Silvestra roku 1982, kdy oznamuje národu z televizních obrazovek a rádiových přijímačů svržení prezidenta Shehu Shagariho a dosazení generála Buhariho jako hlavy státu. První politickou funkci však Abacha přebírá až v roce 1984, kdy je povýšen do hodnosti Major General a zařazen do Supreme Military Council, v té době vládnoucího vojenského tělesa. V roce 1985 se Abacha opět účastní puče - tentokrát namířeného proti Muhammadu Buharimu, který se svým spolubojovníkům stal nepohodlným svým trváním na vyšetření podezřelých zakázek na nigerijském ministerstvu obrany. Nekrvavý převrat tedy vynáší k moci generálmajora Babangidu. Abacha však nezůstává opomenut a je jmenován velitele štábu pozemních sil a zároveň členem nového vojenského vládnoucího tělesa (Armed Forces Ruling Council). Zanedlouho si na úkor komodora Ebitu Ukiweho uzurpoval i funkci velitele štábu ozbrojených složek a v roce 1990 byl jmenován ministrem obrany. Abacha podle všeho nikdy nechtěl svrhnout Babangidu a naopak k němu byl loajální nepříklad i při pokusu o puč majora Gideona Orkara z dubna roku 1990. Abachova loajalita se bezpochyby odvíjela i od toho, že s revolučním svržením dosavadních vládců by bezpochyby začalo vyšetřování majetkových poměrů Babangidy, které by postihlo i hříchy, jichž se v minulosti dopustil Abacha. Dlužno doat, že v ro


Zenitu dosáhla Abachova politická kariéra v roce 1993. Tehdy byl Babangida silným vnitřním i zahraničním tlakem donucen odstoupit. Vládu však předal loutkové vládě Ernesta Shonekana, která byla pod stálým dohledem armády. Protože byl Babangida penzionován, nemohl efektivně vládu ovlivňovat. Toho využil Abacha, který 17.11.1993 donutil Shonekana abdikovat a sám se prohlásil hlavou státu (nechával se titulovat "prezident") a vrchním velitelem ozbrojených sil.


Jako prezident zrušil Abacha všechny demokratické instituce, ať už na úrovni celostátní či regionální, a nahradil je systémem jemu loajálních důstojníků. Státu vládl velmi krutě, nechal například uvěznit vítěze prezidentských voleb z roku 1993 Moshooda Abiolu, stejně jako bývalého vojenského (a jak se mělo ukázat, i budoucího civilního) vládce Nigérie, generála ve výslužbě Obasanja. Byli ale i takoví, kteří tolik štěstí neměli. Bývalý viceprezident a důstojník Shehu Musa Yar'Adua například zemřel ve vězení roku 1997. Daleko vážnější následky však měl takzvaný proces Ogoni. V něm stáli roku 1995 před soudem náčelníci kmenu Ogoni z delty Nigeru, zodpovídající se z protestů proti těžbě ropy na jejich území, mezi nimi i známý novinář Ken Saro-Wiwa. Nakonec byli všichni odsouzeni k smrti a přes celosvětové protesty také oběšeni. To mělo za následek okamžité pozastavení členství Nigérie v Commonwealthu, ale čas už prokázal, že na Abachu tyto prostředky neplatí.


Pokračovalo zatýkání a popravy disidentů a tvrdé potlačování demokratizačních hnutí. Zároveň Abacha úspěšně rozkrádal příjmy z prodeje nigerijské ropy. Celkový objem peněz jím z ropných příjmů ukradených činil asi 4 miliardy amerických dolarů. Abacha se nikde neobjevoval bez ochranky, vždy v síle mezi 2000 a 3000 mužů. Na konci své vlády se Abacha nechal slyšet, že je připraven předat moc civilní vládě. K tomu už ale nedošlo, protože 8. června 1998 Abacha naprosto nečekaně zemřel, podle všeho ve společnosti několika indických prostitutek na předávkování hauskou drogou burantashi, která má podobné účinky jako Viagra. Jeho následníkem se stal generál Abdulsalami Abubakar, který nakonec dovedl Nigérii po 16 letech takřka nepřerušované vojenské vlády k vládě civilní.


Z 4 miliard USD, které Abacha nakradl, nakonec zůstalo jeho dědicům jen asi 100 milionů, zbytek byl vrácen výměnou za stažení obvinění, uvalených na Abachova syna Mohammeda.


Sani Abacha byl ženatý a měl 10 dětí.


Zdroje:
Klíma, Vladimír:Nigérie, Libri, Praha, 2003, ISBN 80-7277-199-X
www.dictatorofthemonth.com
people.africadatabase.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Abacha
https://de.wikipedia.org/wiki/Sani_Abacha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sani_Abacha
ru.wikipedia.org
Abacha, Sani - Sani Abacha, starší foto

Sani Abacha, starší foto
Abacha, Sani - Sani Abacha, oficiální portrét z doby vlády

Sani Abacha, oficiální portrét z doby vlády
URL : https://www.valka.cz/Abacha-Sani-t46589#182147Verze : 0