Main Menu
User Menu

Velitelství letectva na Guadalcanalu [1942-?]

Commander, Aircraft, Guadalcanal

     
Název:
Name:
Velitelství letectva na Guadalcanalu
Originální název:
Original Name:
Commander, Aircraft, Guadalcanal
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.08.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
20.08.1942-DD.MM.RRRR Honiara, Henderson Field

Velitel:
Commander:
20.08.1942-30.08.1942 Fike, Charles L. (Lieutenant Colonel)
30.08.1942-03.09.1942 Wallace, William J. (Lieutenant Colonel)
03.09.1942-07.11.1942 Geiger, Roy S. (Brigadier General)
07.11.1942-26.12.1942 Woods, Louis E. (Brigadier General)
26.12.1942-DD.MM.RRRR Mulcahy, Francis P. (Brigadier General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Torpédová peruť 8

Ručně vyplněné položky:
16.10.1942-DD.04.1943 Letecké vyhledávací a útočné velitelství
DD.04.1943-DD.07.1943 Vyhledávací a úderné velitelství
DD.07.1943-DD.MM.RRRR Úderné velitelství
28.12.1942-DD.MM.RRRR Stíhací velitelství
DD.04.1943-DD.MM.RRRR Bombardovací velitelství
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Rottman, Gordon L.: U.S. Marine Corps World War II Order of Battle: Ground and Air Units in the Pacific War, 1939-1945, Greenwood Press, 2002
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-na-Guadalcanalu-1942-t46403#573596Verze : 1
MOD
Na Guadalcanalu byly všechny letecké jednotky námořní pěchoty, námořnictva a armádního letectva podřízeny Velitelství letectva na Guadalcanalu (Commander, Aircraft, Guadalcanal čili zkráceně ComAirGuadal), které bylo běžně označováno též jako ComAirCactus či zcela neoficiálně jako Letecké uskupení Kaktus (Cactus Air Force), což vycházelo z krycího označení Cactus pro ostrov. Původní označení pro velitelský prvek na ostrově bylo Služebně nejvyšší námořní letecký velitel na Guadalcanal (Senior Naval Aviator, Guadalcanal), jímž byl nejvýše postavený velitel letectva námořní pěchoty, konkrétně velitel Letecké skupiny námořní pěchoty 23 (MAG-23), jejíž výkonný důstojník skupiny podplukovník Charles L. Fike přistál na Hendersonově letišti 20. srpna 1942. Uskupení na Guadalcanalu bylo podřízeno Velitelství pozemního letectva Jihopacifického uskupení (Land-Based Aircraft, South Pacific Force), které bylo označováno též jako Úkolové uskupení 63 (Task Force 63, TF 63). 30. srpna 1942 dorazil velitel MAG-23 podplukovník William J. Wallace, který na krátkou dobu převzal velení nad uskupení, neboť již 3. září na ostrově přistál velitel 1. křídla námořní pěchoty brigádní generál Roy S. Gieger, který teprve toho dne oficiálně ustavil Velitelství letectva na Guadalcanalu (ComAirGuadal), přičemž štábní funkce velitelství zajišťovali příslušníci štábu MAG-23.


Na konci října 1942 nahradila MAG-23 nově příchozí Letecká skupina námořní pěchoty 14 (MAG-14). S příletem dalších a dalších perutí bylo nutné velitelství rozčlenit. K 16. říjnu 1942 bylo jako podřízené velitelství zřízeno Letecké vyhledávací a útočné velitelství (Air Search and Attack Command) a k 28. prosinci 1942 Stíhací velitelství (Fighter Command). Letecké vyhledávací a útočné velitelství bylo v dubnu 1943 přejmenováno na Vyhledávací a úderné velitelství (Search and Strike Command) a v červenci 1943 na Úderné velitelství (Strike Command). Mezitím bylo v dubnu 1943 zřízeno ještě Bombardovací velitelství (Bomber Command). Funkci velitele Bombardovacího velitelství při Velitelství letectva na Guadalcanalu vykonával velitel XIII. bombardovací velitelství 13. letecké armády.


Když dorazil kontradmirál Charles Mason a došlo 15. února 1943 ke zřízení Velitelství letectva na Šalamounových ostrovech (Commander, Aircraft, Solomons, ComAirSols), stalo se Velitelství letectva na Guadalcanalu jeho podřízeným prvkem (společně s pěti dalšími podobnými velitelstvími), jehož hlavním úkolem již nebylo řízení bojových operací. ComAirGuadal od té doby vykonávalo funkci velitelského prvku nad americkými a novozélandskými jednotkami, jež operovaly z pěti letišť na Guadalcanalu a ostrově Florida a též z dalších pomocných a nouzových ploch ve prospěch ComAirSols.Zdroj:
Rottman, Gordon L.: U.S. Marine Corps World War II Order of Battle: Ground and Air Units in the Pacific War, 1939-1945, Greenwood Press, 2002
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-na-Guadalcanalu-1942-t46403#573597Verze : 3
MOD