Main Menu
User Menu
STAS20.2.1945


Mezi obcemi Heřmaneč a Radlice byla ze SSSR vysazena skupina STAS, skupina hloubkového průzkumu v prostoru Českomoravské vysočiny. Jejími členy byli velitel, stavební asistent Štefan Bandur (26.5.1921), dělník Ján Velik – „Jan Smetana“ (2.8.1921) a pomocník ve mlýně Emil Šimko – „Ján Palko“ (7.5.1921). Protože seskok byl proveden oběma dveřmi z Dakoty při jednom průletu, rozptyl na ploše dovolil i v noci soustředění skupiny a nalezení zásobníku. Z něho si výsadkáři odebrali část potravin a zásobník zakopali. Za svítání se vydali na cestu do operačního prostoru. Cestou se vyptávali osamělých chodců a na samotách na cestu i poměry. Vydávali se za slovenské dělníky, prchající z nucených prací v Německu. Všude se jim dostávalo informací i pomoci. Spolehlivým zdrojem zpráv se stali lesníci, kteří je též doporučovali svým kolegům na trase pochodu, informovali o přítomnosti partyzánů, sovětských zajatců i německých jednotek. Směřovali k Jihlavě, kterou obešli ze západu a dále k jezeru Velké Dářko a ke Žd'áru nad Sázavou, kde narazila na sovětskou skupinu NKVD VPERJOD, vedenou mjr. Melničukem. Šlo o řídící skupinu, která kontrolovala okolní zpravodajské skupiny PROMIN, ZAREVO, KIROV i KOZINA. Protože STAS neměla žádných dokladů o své příslušnosti a původu, musela nadále působit a hlavně vysílat pod kontrolou Melničuka. Prostřednictvím hajného Uhra se podařilo navázat styk s Albertem Sedlákem ze Žd'áru nad Sázavou. Stal se později hlavním pomocníkem, ubytovatelem a zpravodajem, s jehož pomocí byli získáni další informátoři a radista s vysílací stanicí umístěn ve Svratce u Bedřicha Jirouše. V tomto prostoru STAS unikala úspěšně též německým protipartyzánským výpravám a setrvala až do závěrečných dnů války, kdy zadržela 3. května 1945 příslušníky skupiny CALCIUM, kteří se na příkaz svého velitele přesunovali z Luže u Košumberka na Vysočinu, aby zde pomohli zajistit spojení v předpokládaném povstání. Z příkazu GRU se 5. května 1945 skupina STAS přesunula do Bratislavy, odtud do Trnlinku u Modré, kde byla rozformována.
URL : https://www.valka.cz/Stas-t46278#180214Verze : 0

Občanské sdružení Červené barety vydaly k 70. výročí činnosti zpravodajské skupiny STAS výroční odznak.


Výroční odznak k 70. výročí činnosti zpravodajské skupiny STAS


Každý odznak je číslován a je k němu kartička-certifikát na jméno majitele. Rozměry odznaku: 41 x 43,1 x 1,8 mm
Uchycení na odznakový špendlík s uzamykatelným mechanismem.
Odznak se nosí in natura.


Na prvním fotu je kompletní grafický návrh výročního odznaku - avers + revers.
Na dalších fotech je již samotný výroční odznak + certifikát k odznaku.
URL : https://www.valka.cz/Stas-t46278#522172Verze : 0

STAS


HISTORIE
První let zpravodajské skupiny STAS –vzpomínky jednoho z příslušníků této skupiny.
(Text níže byl publikován na stránkách Paměť Národa ze dne 25.6.2012 ).

Jan Velík


byl vybrán do sovětského výsadku STAS s dalšími dvěma vojáky. Poslední týden výcviku odjela skupina tří výsadkářů na chatu do neznámého místa. To už byl leden 1945 a skupina byla nervózní, že stále nejsou nasazeni do bojové akce. V únoru 1945 byla skupina přemístěna do Moskvy a následně do Lvova, odkud vyjížděli v polovině února, letěli letadlem skrze frontu na německé území: „Asi tak hodinu jsme letěli a ten nám říká:,Hele, podívejte se, fronta.‘ Jak střílela. Tam byly vidět světelné rakety a všechno možné. Ani ne za hodinu jsme se vrátili zpátky a říká: A tak půjdete asi zpátky. Nad Vysokými Tatrami byla tak strašná mlha, že se nesmělo letět.“ .......


www.pametnaroda.cz
URL : https://www.valka.cz/Stas-t46278#522173Verze : 0