Main Menu
User Menu

Markianos

Císař Markianos (Marcianus)


- vládl v letech 450 - 457(založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Markianos-t45859#179010Verze : 0
Markianos (Marcian, Marcianus)


Markianos sa narodil v roku 392, pravdepodobne v Irílii (možno v Trákii). Podobne ako jeho otec aj on sa stal vojakom. Bojoval v Perzských vojnách v rokoch 421-422.
Markiana, za svojho nástupcu určil krátko pred smrťou cisár Theodosios II. Na toto Theodosiovom rozhodnutí sa do značnej mieri podieľala jeho sestra Pulcheria. Pulcheria bola Markianovou manželkou. Ich manželstvo bolo veľmi zvláštne. Pulcheria uzavrela manželstvo s Markianom pod podmienkou, že si zachová svoje panenstvo. Pulcheria bola totiž veľmi zbožná žena. Markianos túto podmienku prijal, možno aj preto, že už bol v pokročilom veku. Markianos bol vysoký vojenský hodnostár. Markianos bol za cisára „korunovaný“ 25. augusta 450. Korunovala ho jeho manželka Pulcheria.
Pod vplyvom svojej manželky, zvolal Markianos štvrtý ekumenický koncil do Chalkedonu. Na tomto koncile bol monofysitizmus vyhlásený za herézu. Cirkev prijala učenie o dvoch prirodzenostiach Ježiša (ľudskej a božskej). Na tomto koncile bol rímskemu biskupovi prisúdení čestný primát v cirkvi, ale nemal byť ostatným patriarchom nadriadený. ( V tom čase spravovalo cirkev päť rovnocenných patriarchátov a to rímsky, konštantínopolský, antiochíjsky, alexandrijský a jeruzalemský.)
V roku 453 zomrel vodca Hunov Atila. Krátko po jeho smrti sa ríša Hunov rozpadla a Východorímska ríša sa zbavila silného súpera a hlavne obrovského finančného závesku voči nej. Od roku 434 jej platila 700 libier zlata ročne. Tieto prostriedky teraz mohol Markianos použiť na konsolidáciu ríše a nemusel zavádzať ďalšie dane. Markianos počas svojej vlády neviedol žiadnu vojnu. Tieto dve okolnosti prispeli k obrovskej popularite cisára medzi prostým obyvateľstvom.
Podobne ako jeho predchodcovia, ani Markianos nemal moc nad ríšou vo svojich rukách. Ríšu ovládali vojenský velitelia, hlavne germánskeho pôvodu. Najvýznamnejší spomedzi nich bol Aspar. Práve on presadil, po Markianovej smrti, aby sa cisárom stal trácky dôstojník Leon I.
Markianos zomrel v januári 457 na gangrénu. Nezanechal po sebe žiadneho potomka.
Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992,ISBN 80-200-0454-8
www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Markianos-t45859#194027Verze : 0