Main Menu
User Menu

Peter Orseolo

Král Peter Orseolo zvaný Benátčan
Uhorský kráľ v rokoch 1038-1041 a 1044-1046Peter sa narodil v Benátkach v roku 1011. Jeho otec bol benátsky dóža Oto Orseolo a matkou nemenovaná dcéra uhorského veľkokniežaťa Gejzu, teda sestra Štefana I.


Po smrti Štefanovho syna Imricha, určil Štefan za svojho nástupcu práve Petra Orseola. Najväčšieho Petrovho konkurenta, nitrianské knieža Vazula (Vasiľa), dal Štefan oslepiť a ohlušiť. Jeho synovia Ondrej I., Belo I., Levente a synovec Domoslav museli nedobrovoľne opustiť Uhorsko.


Peter, po Štefanovej smrti, v roku 1038 nastúpil na uhorský trón. No hneď sa dopustil niekoľkých politických chýb. Prvou chybou bolo, že zbavil akejkoľvek politickej moci Štefanovu manželku kráľovnú Gizelu dokonca siahol aj na jej veno čo pobúrilo uhorskú šľachtu, ale hlavne jej brata nemeckého kráľa a zároveň bavorského vojvodu Henricha III. Na prelome rokov 1039/40 Peter dokonca vpadol do Východnej marky a spustošil ju. V auguste 1040 spoločne s českým kniežaťom Břetislavom I. porazili Henrichove vojská.


Peter do krajinských úradov dosadzoval cudzincov, hlavne Talianov a Nemcov. Týmto skutkom si proti sebe ešte viac pobúril domácu šľachtu. Aj preto v septembri 1041 vypuklo proti nemu povstanie, vedené Samuelom Abom. Peter sa nemohol spoľahnúť ani na zahraničnú pomoc. Břetislava v tom čase porazili Henrichove vojská. Petrovi neostávalo nič iné, len opustiť Uhorsko. O pomoc požiadal svojho najväčšieho nepriateľa Henricha III. Henrich, po tom čo vzal na milosť Břetislava a uzavrel s ním spojenectvo, pomohol aj Petrovi. Henrich mal totiž záujem o Uhorsko. A Petrova žiadosť mu bola dobrou zámienkou pre vojenský vpád do Uhorska. V tom čase v Uhorsku panoval Samuel Aba. Peter bol zbavený kráľovskej hodnosti. Henrich trikrát vpadol do Uhorska. Uhorská šľachta sa podrobila Henrichovi, ale odmietla uznať Petra za kráľa. Až v roku 1044 po bitke pri Menfo, kde Samuel stratil armádu a podporu uhorskej šľachty, sa podarilo Petrovi opäť zasadnúť na uhorský trón. 26. mája 1045 zložil Peter lénnu prísahu Henrichovi III.


V roku 1046 sa Peter dozvedel o pripravovanom sprisahaní proti nemu. Vodcov sprisahania dal Peter popraviť. Len čo sa vysporiadal s týmto sprisahaním, vypuklo proti nemu ďalšie sprisahanie. Viedol ho čanadský biskup Gerhard. Gerhard v mene celého Uhorska vyslal poslov na Kijevskú Rus, aby povolali späť Vazulových synov Ondreja I. a Leventeho. Súčasne vypuklo v Potisí pohanské povstanie namierené nielen proti cirkvi, ale aj proti Petrovi. Viedol ho békešský župan Vata. Ondrej, kijevským vojskom spoločne s rebelujúcimi pohanmi porazili Petra a zbavili ho kráľovskej hodnosti. Peter krátko nato, pravdepodobne kvôli zraneniam utŕženým v boji, zomrel.


Peter mal dve manželky. Juditu, dcéru reznianského grófa Ruprechta a ďalšiu Juditu, dcéru severobavorského markgrófa Henricha. Peter zomrel bezdetný.Zdroj:
Kolektív autorov - Kniha Kráľov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá –Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
Sopko, Július – Kronika uhorských kráľov zvaná dubnická, Vydavateľstvo Rak – Budmerice 2004, ISBN 80-85501-13-9
URL : https://www.valka.cz/Peter-Orseolo-t45830#178805Verze : 0
.
Peter Orseolo - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Peter-Orseolo-t45830#427198Verze : 0