Main Menu
User Menu

SOV - RUS-2s / RUS-2 "Pegmatit" / "Redut" (prehľadový RL)

"PEGMATIT" / "REDUT"

RUS-2s / RUS-2 (Pegmatit / Redut) - impulzný rádiolokátor vyrábaný v stacionárnej (RUS-2s) i mobilnej variante. Názov je skratkou určenia - радиоулавливатель самолётов.

Vývoj bojových lietadiel koncom 30-tych rokov minulého storočia urýchlil i rozvoj protivzdušnej obrany. Tá k včasnému a presnému zásahu potrebovala informácie o vzdušnom protivníkovi. Takým zdrojom informácii sa stali rádiolokátory, ktorých vývoj bol na konci 30-tych rokov úspešne riešený v Nemecku, Veľkej Británii i ZSSR.

Prvým sovietskym rádiolokátorom určeným k prieskumu vzdušnej situácie bol typ RUS-1 "Reveň" prijatý do výzbroje v septembri 1939 (09/1939). Pokusne bol vyskúšaný v sovietsko-fínskej vojne. Začiatkom veľkej vlasteneckej vojny bolo vo výzbroji Červenej armády okolo 45 týchto rádiolokátorov, väčšinou zaradených u PVO Zakaukazka a Ďalekého východu.

Počas sovietsko-fínskej vojny bol bojovo vyskúšaný aj prototyp rádiolokátoru RUS-2, ktorý dokázal zachytiť vzdušné ciele navzdialenosť 120 km. Do výzbroje PVO bol prijatý v júni 1940 (06/1940). Na základe skúseností z prevádzky nultej série tohto rádiolokátoru vznikla jednoanténová stacionárna modifikácia RUS-2s Pegmatit a mobilná varianta RUS-2 Redut (umiestnená v dvoch skriňových automobiloch).

Zavedením rádiolokátorov RUS-1 / RUS-2 do výzbroje PVO prudko vzrástla efektívnosť PVO. Údaje o vzdušných cieľoch (diaľka, azimut, rýchlosť letu skupinového aj jednotlivého cieľa) od niekoľkých rádiolokátorov umožnila veleniu okruhu PVO reálne vyhodnocovať vzdušnú situáciu a efektívne používať vlastné zdroje. Pri vypuknutí vojny s Nemeckom bolo vo výzbroji jednotiek zabezpečujúcich PVO Moskvy a Leningradu okolo 10 až 30 rádiolokátorov RUS-2 (zdroje sa rôznia). Celkom bolo v rokoch 1940-1945 vyrobených 607 rádiolokátorov RUS-2 rôznych modifikácií.
Zdroj: plk. Ing. Karel ŠIMEK - Prvé sovětské rádiolokátory (Letectvo a PVO, 1984, str. 62)
library.voenmeh.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-RUS-2s-RUS-2-Pegmatit-Redut-prehladovy-RL-t45700#178159Verze : 3
MOD
Fotografie RUS-2Zdroj: www.russianarms.ru , archív Martina Smíška (Letectvo a PVO, 1984, str. 63, plk. Ing.Karel ŠIMEK - Prvé Sovětské rádiolokátory)
SOV - RUS-2s / RUS-2 Pegmatit / Redut (prehľadový RL) - RUS-2 - prijímacia časť

RUS-2 - prijímacia časť
SOV - RUS-2s / RUS-2 Pegmatit / Redut (prehľadový RL) - RUS-2 (vysielacia časť)

RUS-2 (vysielacia časť)
SOV - RUS-2s / RUS-2 Pegmatit / Redut (prehľadový RL) - RUS-2 pri presune

RUS-2 pri presune
SOV - RUS-2s / RUS-2 Pegmatit / Redut (prehľadový RL) - RUS-2

RUS-2
URL : https://www.valka.cz/SOV-RUS-2s-RUS-2-Pegmatit-Redut-prehladovy-RL-t45700#178166Verze : 0
MOD
Prehľad vyrobených kusov rádiolokátoru RUS-2 Redut / Pegmatit po jednotlivých verziách a rokoch:

Typ 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Spolu
RUS-2 (dvojanténový RL) 2 10 - - - - 12
RUS-2 (jednoanténový RL) - 15 14 39 43 21 132
RUS-2s (stacionárny) - 12 39 29 110 273 463
Spolu: 2 37 53 68 153 294 607


Základné technické charakteristiky (stacionárny variant):
- max. diaľka zistenia cieľa: 150 km
- vlnová dĺžka: 4 m
- impulzný výkon: 70-120 kW
- presnosť merania diaľky: 1,5 km
- presnosť merania azimutu: 3°

Dvojanténový rádiolokátor RUS-2 Redut bol do vyzbroje oficiálne prijatý 26.06.1940. Rádiolokátor bol rozmiestnený v troch vozidlách - energetický zdroj (elektrocentrála s výkonom 40 kW) a prijímač boli v skriňových nástavbách na podvozkoch automobilo GAZ-AAA, vysielač bol v skriňovej nástavbe na podvozku automobilu ZiS-6. Otáčanie antén prijímača a vysielača bolo vzájomne synchronizované a obe antény boli identické typu Yagi. Indikátor zobrazenia cieľa mal ciachovanie do 100 km, jas a mihotanie impulzu na obrazovke orientačne určovali množstvo cieľov v skupine. Obrazovka nebola typu kruhový obzor, takže všetky zistené ciele sa okamžite prekresľovali na planžet podľa azimutálnych údajov z otáčania antény. Špecialitou tejto verzie bolo to, že pri činnosti sa spolu s anténami otáčali aj nástavby, na ktorých boli antény umiestnené (pozn.: z niektorých dostupných fotografií a nákresov mám pocit že sa otáčala iba nástavba vysielača, ale to môže byť spôsobené zlým označením fotografií)

Stacionárna varianta RUS-2s Pegmatit sa prepravovala v rozloženom stave na dvoch prívesoch. Samotné rozvinutie a príprava k činnosti trvala max. 8 hodín. Táto verzia disponovala už len jednou, spoločnou anténou pre vysielač a prijímač, pričom otáčanie antény sa realizovalo samostatne bez otáčania prístrojového úseku. Zmeny nastali aj v zobrazení rádiolokačnej informácie, aj keď ani stacionárny rádiolokátor nedisponoval indikátorom kruhového obzoru.

V roku 1941 bola do výroby zavedená verzia s jednou anténou, ktorá bola inštalovaná na dvoch automobiloch. Niektoré zdroje túto verziu označujú ako RUS-2 Redut-41. Táto verzia využíva len 2 automobilové podvozky, pričom vysielač a prijímač sú oba inštalované na spoločnom podvozku. Z hľadiska konštrukcie je rádiolokátor identický so stacionárnou verziou.

Od roku 1943 je rádiolokátor vybavený systémom rozpoznávania "vlastný-cudzí" a orientačným meraním výšky letu ciela. Táto verzia je označovaná ako RUS-2M.

Ďalšie modernizácie už mali označenie P-1 (П-1), P-2 (П-2), P-2M (П-2М). Pre potreby námorníctva bol rádiolokátor v apríli 1940 upravený pre použitie na krížniku Molotov ako Redut-K a pre plánovanú inštaláciu na bitevných lodiach triedy Projekt-23 sa pripravovala modernizovaná verzia Redut-KM.Zdroj: М.М. Лобанов :Начало Советской радиолокации — Москва: Советское радио, 1975. — 288 str.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A3%D0%A1-2
library.voenmeh.ru
wiki.wargaming.net
URL : https://www.valka.cz/SOV-RUS-2s-RUS-2-Pegmatit-Redut-prehladovy-RL-t45700#687328Verze : 7
MOD