Main Menu
User Menu

RUS - KKG - Projekt 20380 [kód NATO: Steregushchiy]

Project 20380

Проект 20380

     
Název:
Name:
Projekt 20380
Originální název:
Original Name:
Проект 20380
Kategorie:
Category:
korveta s řízenými střelami
Období výroby:
Production Period:
21.12.2001-DD.12.2026
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Stěreguščij (530)
Soobrazitělnyj (531)
Bojkij (532)
Soveršennyj (333)
Stojkij (545)
Hrdina Ruské federace Aldar Cyděnžapov

Gromkyj 1)
Merkurij / Меркурий (535)1)2)
Strogij 1)
Rezkij 1)
Groznyj (Грозный)1)
Bravyj (Бравый)1)
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
originální označení: Malá hlídková loď (Малый Сторожевой корабль)

označení NATO: Steregushchiy class

1) ve výstavbě
2) původne Retivyj / Ретивый
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/RUS-KKG-Projekt-20380-kod-NATO-Steregushchiy-t45657#563857Verze : 0
MOD
Prototypové plavidlo Stěreguščij bolo do výzbroje Ruského námorníctva zaradené oficiálne v roku 2008. Nakoľko ďalšie vyrobené a zaradené plavidlá sa od prototypovej jednotky líšia niektorými detailami (najviditeľnejší je rozdiel v protilietadlovej vyzbroji - Kortik vs. Retud), tak niektoré zdroje triedu rozdeľujú na Projekt 20380 (plavidlo Stěreguščij) a Projekt 20381 (všetky ďalšie plavidlá, vrátane tých, čo sú vo výstavbe). V ruskej tlači sa ale pri informáciách o stavbe plavidiel používa spravidla označenie Projekt 20380, preto som do tabuľky takto zaradil všetky lode.

Z triedy boli odvodené samostatné triedy korviet. Ako prvé boli predstavené exportné korvety triedy Projekt 20382 Tigr (vo výstavbe pravdepodobne 2 jednotky pre Alžírsko, pričom ďalšie 4 plavidlá majú byť objednané). Nasledoval Projekt 20385, ktorý sa od pôvodných korviet líši predĺženým trupom, ktorý umožnil inštaláciu väčšieho množstva PL rakiet systému Redut. Okrem toho dochádza aj k zmene protilodnej výzbroje, kde sú rakety Ch-35 Uran nahradené rovnakým množstvom rakiet Kalibr-NK. V roku 2016 sú vo výstavbe 2 korvety tejto triedy. Ďalšou triedou, podľa označenia vychádzajúcou z Projektu 20380 sú korvety triedy Projekt 20386. Oproti pôvodným korvetám sú väčšie, rýchlejšie, ich konštrukcia je prispôsobená inštalácii modulárneho vybavenia a obsluha vyžaduje menší počet osôb. Stavba prototypovej jednotky bola začatá v roku 2016.

Pre potreby pohraničnej stráže bol spracovaný projekt strážneho plavidla ako Projekt 20380P a Projekt 20383.

Pozn.: stretol som sa aj so zápisom Projekt 2038.0, Projekt 2038.1, Projekt 2038.2, Projekt 2038.5 a Projekt 2038.6.


Zdroj: archív autora
www.menadefense.net
URL : https://www.valka.cz/RUS-KKG-Projekt-20380-kod-NATO-Steregushchiy-t45657#563858Verze : 3
MOD
Projekt 20380 predstavuje raketovú korvetu novej generácie. Údajne sa plánuje postaviť až 40 (!) lodí, 10 pre každú flotilu. Oficiálna ruská klasifikácia je viacúčelová hliadková loď pre operácie v pobrežných vodách. Má predstavovať nástupcu viacúčelových hliadkových lodí Projektu 50 (NATO: Riga), nie Projektov 1124 (Grisha), 1331M (Parchim II) alebo 1234 (Nanuchka), ktoré predstavovali v podstate jednoúčelové pobrežné protiponorkové plavidlá alebo pobrežné plavidlá pre boj s hladinovými cieľmi.
Hlavný konštruktér: Igor Ivanov, centrálna námorná konštrukčná kancelária Almaz, Sankt Peterburg.


Stereguščij položenie kýlu 21.12.2001, spustená na vodu 16.5. 2006, lodenica Severnaja Verf, Sankt Peterburg, v súčasnosti námorné skúšky, očakáva sa zaradenie k Severnej flotile
Soobrazitel'nyj položenie kýlu x.5.2003, lodenica Severnaja Verf, Sankt Peterburg,
Boikyj položenie kýlu 27.7.2005, lodenica Severnaja Verf, Sankt Peterburg,
Soveršennyj položenie kýlu 30.6.2006 lodenica Amurskij SSZ, ?


TTD:
dĺžka: 93,9 m
šírka: 13,0 m
ponor: 9,4 m
plný výtlak: približne 1900t
rýchlosť: 26-27 uzlov
dosah: pri plných nádržiach a rýchlosti 14 uzlov 4000 nm
zásoby pitnej vody a potravín: na 15 dní
posádka: 90 vrátane posádky helikoptéry


pohon: CODOG (dieselové motory alebo plynové turbíny), 2 plynové turbíny, každá 10 000 kW, 2 dieselové motory, každý po 3650 kW


výzbroj:
8x P-800 Oniks/Jachont (alebo BrahMos?) v 2 vertikálnych vrhačoch
6x Medvedka-VE (protiponorková strela) v jednom vertikálnom vrhači
100 mm kanón AK-100 alebo nový AK-190 rovnakej ráže
2x Kaštan-M (CIWS) hybridný raketovo-kanónový systém
2x AK-630M
2 guľomety 14,5 mm
vrtuľník: pravdepodobne Ka-27


Elektronické vybavenie:
prehľadový a vyhľadávací 3D radar
systém navádzania protilodných striel
systém riadenia paľby pre kanón a systémy CIWS
systém elektronického boja
vrhače klamných cieľov
integrovaný veliteľský systém
trupový a vlečný sonar
sonar na detekciu nepriateľských potápačov
protimínový sonar
integrovaný navigačný systém vrátane satelitnej navigáciezdroje:
časopis ATM 6/2005,
http://www.warfare.ru/?linkid=2179&catid=271
RUS - KKG - Projekt 20380 [kód NATO: Steregushchiy] - zdroj: warfare.ru

zdroj: warfare.ru
RUS - KKG - Projekt 20380 [kód NATO: Steregushchiy] - zdroj: warfare.ru

zdroj: warfare.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-KKG-Projekt-20380-kod-NATO-Steregushchiy-t45657#178070Verze : 0
Podľa RIA Novosti boli rozostavané tieto lode:
hlavná loď Stereguščij (Стерегущий) bola založená 21.12.2001 v "Severnej lodenici" (Северной верфи) v Petrohrade, kde boli založené aj ďalšie 3 lode:
Soobraziteľnyj (Сообразительный) 20.05.2003
Bojkij (Бойкий) 27.07.2005
Stojkij (Стойкий) 10.11.2006
Zatiaľ posledná loď triedy 20380
Soveršennyj (Совершенный) 30.06.2006(podľa iných údajov 01.07.2006) sa začala stavať na opačnom konci ruského teritória - v dokoch spomínananého Amurského lodiarského závodu (Амурского судостроительного завода) v Komsomolsku na Amure.
Lode zo Severnej lodenice by mali byť dokončené do ukončenia 1. etapy ruskej voj. reformy v r.2015, celkovo má byť postavených 20 lodí - po 3-och až 8-mych pre každú flotilu.rian.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-KKG-Projekt-20380-kod-NATO-Steregushchiy-t45657#342655Verze : 0
Amurské lodenice v Komsomolsk na Amuru presunuli dňa 01.07.2021 z výrobnej haly do plávajúcho doku Zeja ďalšiu korvetu Projektu 20380 - Rezkij (trupové číslo 343, v.č. 2104). Stavba korvety sa realizuje na základe kontraktu z roku 2015 (konkrétne č. З/1/1/0268/ГК-15-ДГОЗ zo 04.06.2015) spolu so sesterskou korvetou Hrdina Ruské federace Aldar Cyděnžapov (v.č. 2103, do služby zaradená 25.12.2020). Stavba korvety Rezkij sa začala 01.07.2016, pôvodne mala byť do služby odovzdaná v roku 2020, podľa aktualizovaného harmonogramu prác by mala do služby vstúpiť v roku 2022, pričom sa stane súčasťou Tichooceánskej floty. Do rovnakej floty budú v rokoch 2024-2028 zaradené aj ďalšie 2 korvety tekto triedy, ktorých stavbu zrealizujú Amurské lodenice na základe kontraktu uzatvoreného 15.12.2020 (súčasťou kontraktu sú okrem 2 korviet Projektu 20380 aj 4 korvety Projektu 20385).

Oproti starším korvetám tejto triedy je Aldar Cyděnžapov aj Rezkij vybavený novým multifunkčným rádiolokátorom Zaslon. Rovnakým rádiolokátor sú vybavené aj ďalšie dve rozostavané korvety Retivyj (na vodu spustená 12.03.2020) a Strogij, ktorých stavbu realizujú Severné lodenice v Petrohrade.

Zdroj: www.aoosk.ru

RUS - KKG - Projekt 20380 [kód NATO: Steregushchiy] - Korveta Rezkij počas presunu z výrobnej haly do plávajúceho doku (01.07.2021)

Korveta Rezkij počas presunu z výrobnej haly do plávajúceho doku (01.07.2021)
RUS - KKG - Projekt 20380 [kód NATO: Steregushchiy] - Korveta Rezkij počas presunu z výrobnej haly do plávajúceho doku (01.07.2021)

Korveta Rezkij počas presunu z výrobnej haly do plávajúceho doku (01.07.2021)
URL : https://www.valka.cz/RUS-KKG-Projekt-20380-kod-NATO-Steregushchiy-t45657#673548Verze : 2
MOD
V mesiacoch august a september 2021 sa v Amurských lodeniciach začala stavba dvoch korviet Projektu 22380 objednaných 15.12.2020. Ide o korvetu Groznyj (v.č. 2105, stavba začatá 23.08.2021) a Bravyj (v.č. 2106, stavba začatá 29.09.2021). Obe korvety by mali byť dokončené do roku 2025 a sú určené pre Tichooceánsku flotu.


Zdroj: https://bmpd.livejournal.com/4405476.html
URL : https://www.valka.cz/RUS-KKG-Projekt-20380-kod-NATO-Steregushchiy-t45657#679349Verze : 0
MOD
21.05.2022 sa v lodenici Северная верфь začali záverečné plavebné skúšky korvety Merkurij. Rovnako ako ďalšie novopostavené korvety triedy Projekt 20380 je aj Merkurij vybavený novým rádiolokátorom Zaslon. Po úspešnom ukočení skúšok a prevzatí do služby by sa loď mala stať súčasťou Čiernomorskej floty.Zdroj: https://bmpd.livejournal.com/4530550.html
Photo: Curious / forums.airbase.ru

RUS - KKG - Projekt 20380 [kód NATO: Steregushchiy] - Korveta Merkurij pri začatí záverečných továrenských skúšok, 21.05.2022

Korveta Merkurij pri začatí záverečných továrenských skúšok, 21.05.2022
URL : https://www.valka.cz/RUS-KKG-Projekt-20380-kod-NATO-Steregushchiy-t45657#698114Verze : 1
MOD