Main Menu
User Menu

Lavočkin La-7TK

Lavochkin La-7TK

Лавочкин Ла-7TK

     
Název:
Name:
Lavočkin La-7TK
Originální název:
Original Name:
Лавочкин Ла-7ТК
Kategorie:
Category:
stíhací letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Moskevský letecký závod č. 381, Moskva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1944-DD.MM.1944
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
10
První vzlet:
Maiden Flight:
25.07.1944
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
2711 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
3280 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg
Rozpětí:
Wingspan:
9,80 m
Délka:
Length:
8,67 m
Výška:
Height:
2,54 m
Plocha křídla:
Wing Area:
17,59 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Švecov AŠ-82FNV s dvoma turbokompresormi TK-3
třílistá stavitelná vrtule VIŠ-105V
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
676 km/h v 8000 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
km/h v m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
18,5 m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
min do m
Operační dostup:
Service Ceiling:
11800 m
Dolet:
Range:
650 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Výzbroj:
Armament:
1x 20 mm kanón ŠVAK
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
prototyp výškovej verzie La-7
Zdroje:
Sources:
Якубович, Н.: Самолеты С.А.Лавочкина, Русавиа
Шавров, В.Б.: История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг.
Симаков, Б.Л.: Самолеты страны Советов 1917-1970

Lavočkin La-7TK - zdroj:www.airwar.ru

zdroj:www.airwar.ru
Lavočkin La-7TK - zdroj:www.airwar.ru

zdroj:www.airwar.ru
URL : https://www.valka.cz/Lavockin-La-7TK-t45640#177996Verze : 1
MOD
Príkaz na výrobu desiatich výškových La-7 dostala Lavočkinova konštrukčná kancelária od Ľudového komisariátu pre letecký priemysel (НКАП) dňa 6.6.1944. Ako motory mali byť použité osvedčené Švecovove AŠ-82FN (АШ-82ФН) doplnené o dva turbokompresory TK-3 (ТК-3), vyvinuté v Centrálnom inštitúte leteckých motorov (ЦИАМ). Vzniknutá konštrukcia dostala továrenské označenie 116 (изделие 116) a vojenské La-7TK, kde písmená TK znamenali použitie motora s turbokompresorom (turbokompressornyj/турбокомпрессорный). Na rozdiel od sériových stíhačiek vybavených vrtuľami VIŠ-105 (ВИШ-105) boli na La-7TK použité vrtule VIŠ-105V (ВИШ-105В), kde písmeno V označovalo, že ide o výškové vrtule (Vysotnyj/высотный). Súčasne bola výzbroj zredukovaná z pôvodných troch na jeden 20 mm kanón ŠVAK.

Podnikové skúšky prebiehali od júla do augusta 1944, prvý let so zapnutými turbokompresormi prebehol 25.7.1944. Počas nich bolo zistené, že montážou turbokompresorov sa zvýšila rýchlosť stíhačky vo výške 8 000 metrov na 676 km/h, zatiaľ čo sériová La-7 takúto rýchlosť dosahovala maximálne v 6 000 metroch. O 1 000 metrov sa zväčšil aj dostup stroja - z doterajších 10 800 m na 11 800 m.

Po jedenástich letových dňoch bol prototyp La-7TK preletený z Gorkého do Moskvy, kde mal absolvovať testy v aerodynamickom tuneli v CAGI. Tieto sa však pretiahli až na štyri mesiace a skončili na prahu roku 1945. Navyše bol prototyp pri havárii v júni 1945 zničený a preto bol postavený druhý stroj tohto typu. S týmto však stihli skúšobní piloti vykonať už len niekoľko letov, pretože s príchodom roku 1946 boli všetky práce na tomto type zastavené.

Pre úplnosť je treba uviesť, že sa nenaplnili ani nádeje vkladané do ďalších projektovaných výškových stíhačiek - Jakovlevovho Jak-9PD a MiG-11, vďaka čomu mohli nemecké výškové prieskumné lietadlá Ju-86 počas celej vojny vykonávať svoju prieskumnú činnosť nad východným bojiskom úplne beztrestne.

Якубович, Н.: Самолеты С.А.Лавочкина, Русавиа
Шавров, В.Б.: История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг.
Симаков, Б.Л.: Самолеты страны Советов 1917-1970
URL : https://www.valka.cz/Lavockin-La-7TK-t45640#531370Verze : 4
MOD