Main Menu
User Menu

Operační skupina "Slezsko" [1939-1939]

Silesia Operational Group

Grupa Operacyjna "Śląsk"

     
Název:
Name:
Operační skupina "Slezsko"
Originální název:
Original Name:
Grupa Operacyjna "Śląsk"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
03.09.1939 přejmenováním
Nástupce:
Successor:
Operační skupina "Jagmin"
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Armáda "Krakov"
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-01.09.1939 Katovice, ? /
01.09.1939-02.09.1939 Mysłowice, ? /
02.09.1939-03.09.1939 Trzebinia, ? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-03.09.1939 Jagmin-Sadowski, Jan Andrzej1) (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-03.09.1939 Pawlik, Tadeusz Tomasz (podpułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.08.1939-01.09.1939 Obrněný vlak č. 54
24.08.1939-03.09.1939 23. pěší divize
24.08.1939-03.09.1939 55. pěší divize (záložní)
28.08.1939-03.09.1939 II. četa 26. pozorovací letky

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Ve schématizmu z března 1939 uveden jako Sadowski, Jan Andrzej.
Zdroje:
Sources:

Jurga, Tadeusz: Obrona Polski 1939, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 - Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, "Sowa-Press" Sosnowiec 1999
Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/Operacni-skupina-Slezsko-1939-1939-t45597#427189Verze : 2
MOD
Grupa Operacyjna "Śląsk" vznikla v srpnu 1939 v rámci armády "Kraków"
s úkolem obrany střední části obranného úseku armády v prostoru Katowic, který byl z části opevněn. Velitelství a štáb byly vytvořeny z důstojníků 23.pěší divize.


Velitelství:
Velitel - gen.bryg. Jan Jagmin - Sadowski
Náčelník štábu - ppłk.dypl.Tadeusz Pawlik
Ubytovatel - mjr.dypl.Franciszek Kłoskowicz
Velitel dělostřelectva - płk.Ludomir Kryński
Velitel protivzdušné obrany - ppłk.dypl.Stanisław Sokołowski
Spojovací náčelník - mjr.Parafiński
Náčelník opevnění - ppłk.Jerzy Sochocki


Sestava GO :


55 Dywizja Piechoty rezerwy (55.záložní pěší divize)
23 Dywizja Piechoty
Grupa Forteczna Obszaru Warownego "Katowice" ( Pevnostní skupina opevněného prostoru "Katowice")
Mimodivizní jednotky:
95 Dywizjon Artylerii Ciężkiej ( oddíl těžkého dělostřelectva)
1 Zmotoryzowany Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (zmotorizovaný oddíl protiletadlového dělostřelectva)
501, 502, 503 pluton artylerii przeciwlotniczej (četa protiletadlového děl.)
508., 510., 511., 512. protiletadlová rota těžkých kulometů
141., 142., 155. záložní ženijní rota
52. rota průzkumných tanků
54. obrněný vlak
URL : https://www.valka.cz/Operacni-skupina-Slezsko-1939-1939-t45597#177895Verze : 0
MOD