Main Menu
User Menu

CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště)

Štábne automobily umožňujú všetky činnosti súvisiace s príjmom, záznamom, spracovaním a predávavním dát a hlásení, spracovávanie dokumentácie pre riadenie boja vrátane práce s mapami.


Technické parametre štábneho automobilu Praga V3S ŠA, vyvinutého v 50. rokoch nezodpovedali modernejším potrebám / myslené 80. roky /. Nemal hermetizované pracovné prostredie, nebol vybavený filtroventilačným zariadením, neumožňoval kolektívnu ochranu proti radioaktívnemu, biologickému a chemickému zamoreniu. Ani vybavenie ineriéru nevyhovovalo práci s väčšímy mapami. Preto bol v 80. rokoch pre potreby ČSLA vyvinutý prostriedok, ktorý vyhovoval vtedajším podmienkam vedenia bojovej činnosti. Nové štábne pracovisko SPŠP zabezpečovalo činnosť štábov na pohyblivých miestach velenia a umožňovalo presuny s bojovou technikou v teréne i na komunikáciách.


Bolo umiestnené na upravenom - predĺženom podvozku Praga V3S , v hermetizovanej skriňovej karosérii, vybavenej účinnou filtroventiláciou a vykurovaním. Ďalšie vybavenie umožňovalo štábne práce, práce s mapami väčších rozmerov, grafické práce na doske, spojenie v sieti centrálnych informácií, zvláštne armádne spojenie, dispečingové spojenie a rádiové spojenie. Na pravý alebo ľavý bok skriňovej karosérie bolo možné umiestniť stanový prístrešok s možnosťou vykurovania v zimnom období prenosným naftovým kúrením X7. K vybaveniu stanovišťa ďalej patril rozkladací oceľový mostík, s roštovou podlahou, k variantnému prepojeniu viacerých pracovísk do zostavy. Pre osádku boli zabezpečené možnosti osobnej hygieny, uloženie osobnej výstroje a výzbroje, čiastočná úprava predom pripravených jedál a núdzový odpočinok na 2 lehátkach nad sebou. V búdke vodiča boli pod sedadlom umiestnené 2 prídavné akumulátory pre napájanie príslušenstva skriňovej karosérie. Pracovisko bolo možné pripojiť na vonkajší zdroj napätia 3 x 380 V, 50 Hz. Ďalšiu výbavu pracoviska tvoril varič, elektrické kúrenie, ventilátor, hláska linkového dispečingu, tlf. prístroje a pod. Variantne mohlo byť doplnené diaľnopisom, rozmnožovacím strojom, kazetovým magnetofónom a pod.


Výbava :


- Filtroventilačné zariadenie F V Z 180
- Kúrenie : naftové X7 - S1
Za vozidlo mohol byť pripojený aj skriňový 3 t príves A3.Zdroj : Československý voják 1986


www.militaryvehicles.cz
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) - Interiér skriňovej karosérie štábneho vozidla Praga V3S

Interiér skriňovej karosérie štábneho vozidla Praga V3S
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) - Praga V3S  SPŠP

Praga V3S SPŠP
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#228099Verze : 1
Stredné pohyblivé štábne pracovisko SPŠP je určené k zabezpečeniu práce štábov na pohyblivých miestach velenia operačných a taktických stupňov a k presunu štábov s ostatnou technikou za použitia rádioaktívnych a otravných látok a bakteriologických prostriedkov.

Je umiestnené v skriňovom terénnom automobile P V3S-SKM s hermetizovanou skriňovou karosériou, vybavenou filtračným a ventilačným zariadením a kúrením s predĺženým rámom, určeným pre stavbu skriňových karosérií.

Svojim vybavením umožňuje :

- štábne práce,
- práce s mapami o rozmeroch 2500 x 1500 mm,
- grafické práce na doske o rozmeroch 1600 x 600 mm,
- spojenie v diaľkovej a miestnej telefónnej sieti MB a AUT,
- spojenie ZAS,
- dispečingové spojenie v sieti centrálnej informácie štábu a v rádiovej sieti pomocou retranslačného prístavku telefónneho prístroja pre diaľkové ovládanie rdst.

Základné vybavenie :

Spojovacie prostriedky

- 2 ks telefónny prístroj TP-25 ,
- Automatický telefónny prístroj BS 10,
- Linkový rozvádzač,
- 4 ks kábel MP-54 s hlavicami,
- Ďalekopisný stroj D-302.2A a STA-2M,
- Rozmnožovací stroj GRAMA PRINT 220 A3,
- Kazetový magnetofón.

Na pravej strane skriňovej karosérie je umiestnená sklopná doska pre práci s mapou ( je možné ju umiestniť i na ľavý bok).

Na streche skriňovej karosérie je umiestnená záhradka pre uskladnenie prepojovacieho mostíku a časti príslušenstva.

K bočnej stene skriňovej karosérie je možné umiestniť stanový prístrešok, ktorý možno v zimnom období vykurovať prenosným kúrením X7.

Viac pracovísk do zostavy sa prepojuje prepojovacími mostíkmi, ktorých konštrukcia umožňuje rôzne varianty prepojenia podľa charakteru terénu a počtu vozidiel v zostave.

Osádka : 4 osoby + vodič.


Hlavné technické údaje :
TTD vozidla sú zhodné s automobilom P V3S.

Vnútorné rozmery skrine v mm :
Dĺžka : 4510
Šírka : 2145
Výška : 1750

Užitočná hmotnosť : 9000 kg


Zdroj : Vševojsk-11-1 Stredné pohyblivé štábne pracovisko SPŠP Popis, prevádzka, ošetrovanie a vojskové opravy - predpis ČSLA, Praha 1985
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) - Pravá strana vozidla.

Pravá strana vozidla.
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) - SPŠS - bokorysy.

SPŠS - bokorysy.
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) - Predná a zadná strana.

Predná a zadná strana.
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) - Zadná a čelná strana interiéru.

Zadná a čelná strana interiéru.
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#376697Verze : 0
SPŠP - pohled na pravou stranu vozidla a varianty propojení jednotlivých pracovišť.
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) -


CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#177504Verze : 0
Vybavenie skriňovej nadstavby SPŠP.


Zdroj : Vševojsk-11-1 Stredné pohyblivé štábne pracovisko SPŠP Popis, prevádzka, ošetrovanie a vojskové opravy - predpis ČSLA, Praha 1985
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) - Interiér.

Interiér.
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) - Pôdorys interiéru.

Pôdorys interiéru.
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) - Rysovacia doska.

Rysovacia doska.
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) - Presvetľovacia doska.

Presvetľovacia doska.
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#376698Verze : 0
SPŠP z výzbroje OS SR.
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) -


CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) -


CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#117288Verze : 0
MOD
Pracoviště SPŠP vyřazená z výzbroje AČR. Vozidlo na prostředním snímku (??? 43-48) dosloužilo u 2. ženijního praporu.
CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) -


CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) -


CZK - SPŠP (střední pohyblivé štábní pracoviště) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#177506Verze : 0
V AČR bola realizovaná modernizácia SPŠPp (pod názvom MVŠP) pre potreby najmä útvarov 4. brigády rýchleho nasadenia. Celkom 4 modernizované vozidlá sa používajú k výstavbe operačného strediska práporného hlavného miesta velenia u 43. výsadkového mechanizovaného práporu.Zdroj: Kozůbek, Jaroslav: Operačně taktické systémy velení a řízení cesta k efektivnímu velení a řízení; Univerzita obrany Brno, Katedra vojenského managemetnu a taktiky (K-110)
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#408304Verze : 0
MOD
Diskuse
Tato vozidla jsou momentálně používána jako prostředek, na kterém operují stanoviště vyhodnocení radiační a chemické situace systému vyrozumění a varování vojsk.


K tomuto účelu, stejně jako velitelský post, jsou sice zoufale zastaralé a nevystačující, ale lépe něco než nic, že ano Smile
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#408259Verze : 0
Osobně jsme měl na štábu jeden kus.Je to pracoviště na stupni oddíl,prapor a výše.A výbava vozidla by odpovídala popisu až na:
- dálnopis D-302
- dálnopis STA- 2M
- kazetový magnetofon
- kopírka GRAMA PRINT A3
Tento materiál nebyl standardní výbavou soupravy i když mělo vozidlo všechny náležitosti pro jeho využití a připojení.Ten kdo uvedený materiál potřeboval si jej musel zakoupit samostatně nebo objednat u výrobce.
Další výbavou vozidla pro práci v poli je prosvětlovací mapová deska,trezor na dokumentaci,veškeré kancelářské potřeby,stanový přístřešek na pravou stranu vozidla.Do přístřešku patří výnosní naftové topení a noční osvětlení.
Jen mne překvapuje ten nepořádek co mají dnešní vojáci na svém pracovišti.


Další informace na stránkách 331.tdb:
forum.fortifikace.net


Embarassed
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#208544Verze : 0

Citace - ANTON :

Osobně jsme měl na štábu jeden kus.Je to pracoviště na stupni oddíl,prapor a výše.A výbava vozidla by odpovídala popisu až na:
- dálnopis D-302
- dálnopis STA-2M
- kazetový magnetofon
- kopírka GRAMA PRINT A3
Tento materiál nebyl standardní výbavou soupravy i když mělo vozidlo všechny náležitosti pro jeho využití a připojení.Ten kdo uvedený materiál potřeboval si jej musel zakoupit samostatně nebo objednat u výrobce.


EmbarassedPodľa predpisu to bolo súčasťou štandardnej výbavy.... Naviac si neviem dosť dobre predstaviť veliteľa veliteľskej roty v ČSĽA ako nabehne do obchodu a kupuje ďalekopis... Neboli tie stroje náhodou už používané a zle prevzaté (prípadne nebol uvedený materiál vo výkazoch neúplnosti)?
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#408275Verze : 0
MOD
V roce 1987 dostala naše brigáda tři kusy SPŠP.Já jsem za 31.tdo osobně přebíral jeden kus a ten uvedený materiál ve vozidle nebyl dodán.Bylo nám nabídnuto,že pokud útvar má zájem o uvedený materiál musí si podat požadavek na nadřízený stupeň a ten rozhodne o jeho doplnění.Takže žáden velitel velitelské roty nemusel nic osobně kupovat,ale měl to řešit velitel útvaru služebním postupem přes požadavek na doplnění materiálu do soupravy.


Možná v dalších letech se uvedený materiál stal trvale součásti soupravy.
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#408285Verze : 0
Ďakujem. Lenže doplnenie prostredníctvom nadriadeného stupňa je niečo úplne iné ako samostatné zakúpenie / objednanie u výrobcu. Teraz to vyzerá skôr tak, že niekto rozhodol o zámernom stiahnutí / nedoplnení určitého materiálu z techniky a následne o jeho cielenom doplnení len do niektorej techniky - možno aj podľa predurčenia (napr. tak že pokiaľ bolo štábne pracovisko tvorené dvoma / tromi vozidlami - viď nákresy v predchádzajúcich príspevkoch, tak ďalekopisy a kopírka nemuseli byť vo všetkých vozidlách).
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#408300Verze : 0
MOD
Dobry den, prosim pekne mohl by jste mi nekdo nahrat na ulozto, nebo poslat do mailu predpis "Vševojsk-11-1 Stredné pohyblivé štábne pracovisko SPŠP Popis, prevádzka, ošetrovanie a vojskové opravy - predpis ČSLA, Praha 1985", ci jine dokumenty tykajici se tohoto vozu? Predem moc diky. Smile
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#601220Verze : 0
Popis:


forum.fortifikace.net


Registrace nutná.
URL : https://www.valka.cz/CZK-SPSP-stredni-pohyblive-stabni-pracoviste-t45514#619970Verze : 0