Main Menu
User Menu

Bonč-Brujevič, Michail Dmitrijevič

Bonch-Bruyevich, Mikhail Dmitriyevich

Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич

     
Příjmení:
Surname:
BončBrujevič
Jméno:
Given Name:
Michail Dmitrijevič
Jméno v originále:
Original Name:
БончБруевич, Михаил Дмитриевич
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
žádný
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
žádný
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.03.1870 Moskva
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.08.1956 Moskva
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Severního frontu
náčelník štábu Vrchního velitele
náčelník štábu Polního štábu Revoluční vojenské rady republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
byl první generál, který během Říjnové revoluce přešel na stranu bolševiků
30.11.1914 (08.12.1914) vydal rozkaz č.90 "Instrukce o vzduchoplavectví", kterým byla založena Vzdušná obrana
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ruská armáda ve Velké válce: BončBrujevič, Michail Dmitrijevič
Wikipedia:: BončBrujevič, Michail Dmitrijevič
Chronos: BončBrujevič, Michail Dmitrijevič
100leté výročí založení PVOS v Rusku
URL : https://www.valka.cz/Bonc-Brujevic-Michail-Dmitrijevic-t45193#523021Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bonč-Brujevič
Jméno:
Given Name:
Michail Dmitrijevič
Jméno v originále:
Original Name:
Бонч-Бруевич, Михаил Дмитриевич
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Konstantinovský zeměměřický institut
DD.MM.RRRR-08.07.1891 Matematická fakulta Moskevské univerzity
Vojenské vzdělání:
Military Education:
09.09.1991-DD.MM.1892 Vojenský kurz Moskevské pěchotní junkerské školy
DD.MM.RRRR-DD.MM.1898 Nikolajevská akademie generálního štábu (1. kvalifikační třída)
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.08.1892 podporučík
12.08.1896 poručík
25.05.1898 Štábní kapitán, přejmenován na Kapitán generálního štábu
04.04.1903 Podplukovník
14.12.1907 Plukovník
01.10.1914 Generálmajor
DD.MM.1944 Generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1892-DD.MM.RRRR Příslušník 12. granátnického Astrachaňského pluku
DD.MM.RRRR-DD.MM.1896 Příslušník gardového Litovského pluku
26.11.1898-15.02.1900 Starší pobočník štábu gardového 2. kozáckého pluku v Kamenec-Podolsku
15.02.1900-13.12.1902 Обер-офицер для поручений (nevím, co to je) při štábu Kijevského vojenského okruhu
11.10.1900-06.10.1901 Zkušební velení (Цензовое командование) rotě 167. Ostorožského pěchotního pluku *)
13.12.1903-18.19.1904 Starší pobočník štábu Kijevského vojenského okruhu
19.09.1904-03.09.1908 Přednášel vojenské vědy na Kijevské vojenské škole
01.05.1905-01.08.1905 Zkušební velení (Цензовое командование) praporu 129. Besarabskému pěchotnímu pluku *)
15.05.1906-14.07.1906 Převelen k dělostřelectvu
03.09.1908-21.10.1908 Štábní důstojník štábu Varšavského vojenského okruhu
21.10.1908-09.01.1910 Náčelník štábu Libavské pevnosti
09.01.1910-10.03.1914 Štábní důstojník Nikolajevské vojenské akademie, odpovědný za posluchače - důstojníky
10.03.1914-10.09.1914 Velitel 176. Pěrevoločenského pěchotního pluku
10.09.1914-17.09.1914 General kvartimejster štábu 3. armády generála N.V.Ruzkého **)
17.09.1914-01.04.1915 General kvartimejster štábu armády Severo-západního frontu generála N.V.Ruzkého **)
01.04.1915-20.08.1915 V podřízenosti Vrchního velitele, určitý čas zastával funkci Náčelníka štábu 6. armády
20.08.1915-25.02.1916 Náčelník štábu armád Severního frontu
25.02.1916-DD.MM.RRRR Přešel do podřízenosti Hlavního velitele Severního frontu
DD.03.1916-DD.MM.RRRR Velitel posádky ve Pskovu (bydlel zde hlavní byt generála Ruzkovského)
DD.02.1917-DD.MM.RRRR Kooptován do Výkonného výboru Pskovského sovětu pracujících a vojenských zástupců
29.08.1917-09.09.1917 Dočasný výkonný hlavní velitel Severního frontu
09.09.1917-DD.02.1918 Povolán do Hlavního stanu nařízením náčelníka štábu Vrchního velitele
DD.10.1917-DD.MM.RRRR Náčelník posádky Mogileva
07.11.1917-DD.MM.RRRR Náčelník štábu Vrchního velitele
DD.02.1918-DD.MM.RRRR Povolán do Petrohradu k organizaci obrany hlavního města a hranic republiky
DD.03.1918-DD.08.1918 Vojenský vedoucí Vyššího vojenského sovětu
DD.MM.1919-DD.MM.1919 Pověřen dočasným výkonem funkce Náčelníka polního štábu Revolučního sovětu republiky
DD.03.1919-10.01.1919 Náčelník Vyššího geodetického velení
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR Odešel do výslužby
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1900

Řád Sv. Stanislava 3. třída
Order of St Stanislaus 3rd Class
Орден Святого Станислава 3-я степень
-

DD.MM.1903

Řád Sv. Anny 3. třídy
Order of St. Anne 3rd Class
Орден Святой Анны 3 степень
-

DD.MM.1906

Řád Sv. Stanislava 2. třída
Order of St Stanislaus 2nd Class
Орден Святого Станислава 2-я степень
-

06.12.1910

Řád Sv. Anny 2. třídy
Order of St. Anne 2nd Class
Орден Святой Анны 2 степень
-

06.12.1913

Řád Sv. Vladimíra 4. třída
Order of St. Vladimir 4th Class
Орден Святого Владимира 4-я степень
-

22.09.1914

Svatojiřská zbraň
St George Weapon
Георгиевское оружие
-

25.10.1914

Řád Sv. Vladimíra 3. třída
Order of St. Vladimir 3rd Class
Орден Святого Владимира 3-я степень
-

Poznámka:
Note:
*) Цензовое командование = zkušební (připouštěcí) velení: v Ruské imperátorské armádě bylo stanoveno, že kandidát ke jmenování do funkce na Generálním štábu musel po absolvování Akademie generálního štábu 1 rok "zkušebně" velet rotě. Před jmenováním do funkce velitele pluku musel zkušebně velet po dobu 4 měsíců praporu.
**) Генерал-квартирмейстер = General kvartimejster = nejbližší pomocník náčelníka štábu odpovědný za rozmístění a přesuny vojsk a nemocnic, jejich bojovou přípravu, mobilizační hotovost, příprava map, budování opevnění a zabezpečení týlové infrastruktury
Zdroje:
Sources:
Ruská armáda ve Velké válce: Bonč-Brujevič, Michail Dmitrijevič
Wikipedia:: Bonč-Brujevič, Michail Dmitrijevič
Chronos: Bonč-Brujevič, Michail Dmitrijevič
100-leté výročí založení PVOS v Rusku
URL : https://www.valka.cz/Bonc-Brujevic-Michail-Dmitrijevic-t45193#523026Verze : 1