Main Menu
User Menu

Přerov, Letiště

Přerov, Airfield

     
Název:
Name:
Přerov, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letiště Přerov
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Bochoř
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Henčlov
DD.MM.1939-DD.MM.1945 Einsatzhafen Prerau
Obec:
Municipality:
Přerov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°26'13.339"N 17°24'33.808"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1938-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 16
16th Air Weather Station
02.03.1945-29.03.1945
I. skupina Stíhací eskadry 77
1st Group of the 77th Fighter Wing
15.09.1945-15.01.1946
Letištní peruť Přerov
Air Base Squadron Přerov
01.08.1946-01.07.1950
Letecká základna 11
11th Air Base
01.08.1946-01.03.1949
Letecký pluk 43
43rd Air Regiment
01.08.1946-01.07.1950
Letištní správa Přerov
Airfield Authority of the 11th Air Base
01.07.1950-15.01.1951
Letištní správa 11
11th Airfield Authority
15.01.1951-01.02.1951
11. letištní správa
11th Airfield Authority
01.02.1951-01.08.1991
11. letištní prapor
11th Air Base Battalion
15.02.1952-01.01.1953
Proudové výcvikové středisko letectva
Air Force Jet Training Centre
01.01.1953-01.05.1953
14. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
14th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
01.01.1953-01.11.1954
7. letecký školní pluk
7th Air School Regiment
01.05.1953-01.10.1956
24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
24th Air Support Devices Company
01.07.1954-01.11.1954
25. letecký bombardovací pluk
25th Air Bomber Regiment
01.11.1954-01.09.1965
25. bombardovací letecký pluk
25th Bomber Air Regiment
01.11.1955-01.09.1960
17. letištní prapor
17th Air Base Battalion
03.11.1955-01.10.1960
24. bombardovací letecký pluk
24th Bomber Air Regiment
DD.11.1955-01.08.1960
46. letecká divizní opravna
46th Divisional Air Repair
DD.MM.1955-01.10.1960
46. letecká spojovací rota
46th Air Signal Company
01.10.1956-01.10.1957
Prapor přistávacích zařízení SP-50
Landing Devices SP-50 Battalion
01.10.1957-01.09.1963
1. prapor pozemního zabezpečení navigace
1st Ground Support Navigation Battalion
DD.MM.1957-15.08.1958
104. protiletadlový dělostřelecký oddíl
104th Anti-Aircraft Artillery Division
01.09.1958-10.07.1960
Letka radiotechnického průzkumu
Radio Technical Reconnaissance Squadron
01.10.1958-11.10.1959
17. prapor pozemního zabezpečení navigace
17th Ground Support Navigation Battalion
01.09.1959-01.09.1960
Zahraniční výcviková letka (bombardovací)
Foreign Training Squadron (Bomber)
01.08.1960-31.08.1961
25. letecká opravna
25th Air Repair
01.09.1960-01.09.1962
56. výcviková letka
56th Training Squadron
01.09.1961-01.09.1965
10. letecká opravna
10th Air Repair
01.09.1961-01.09.1962
51. výcviková letka
51st Training Squadron
01.09.1962-01.09.1965
29. letištní prapor
29th Air Base Battalion
01.09.1962-DD.08.1965
4. letecký školní pluk
4th Air School Regiment
01.09.1963-01.08.1991
1. prapor radiotechnického zabezpečení
1st Electronic Support Battalion
01.07.1965-01.09.1969
10. protiradiotechnický letecký oddíl
10th Electronic Warfare Air Division
01.09.1965-01.09.1969
2. letka vzdušného radiotechnického průzkumu
2nd Air Radio Technical Reconnaissance Squadron
01.09.1965-01.09.1969
2. stíhací bombardovací letecká divize
2nd Fighter Bomber Air Division
01.09.1965-31.12.1992
32. letecká vojsková opravna
32nd Air Troops Repair
01.10.1965-01.08.1991
6. stíhací bombardovací letecký pluk
6th Fighter Bomber Air Regiment
DD.MM.1965-31.07.1991
2. letka
2nd Squadron of 6th Fighter Bomber Air Regiment
DD.MM.1969-01.11.1991
21. letištní rota "S"
21st Air Base Company "S"
DD.MM.1969-01.09.1973
Výcvikové středisko letectva
Air Force Training Centre
DD.08.1973-01.09.1992
28. letištní prapor
28th Air Base Battalion
01.09.1973-31.12.1992
1. letecký školní pluk
1st Air School Regiment
01.09.1973-01.09.1992
11. prapor radiotechnického zabezpečení
11th Electronic Support Battalion
DD.MM.1978-01.11.1991
30. letištní rota "S"
30th Air Base Company "S"
DD.MM.1978-01.11.1991
31. rota radiotechnického zabezpečení "S"
31st Electronic Support Company "S"
01.08.1991-31.12.1992
61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
61st Air Base and Electronic Support Battalion
01.09.1992-31.12.1992
5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
5th Air Base and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.10.1994
1. letecký školní pluk
1st Air School Regiment
01.01.1993-DD.MM.1993
5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
5th Airfield and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.12.1993
61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
61st Airfield and Electronic Support Battalion
01.11.1993-31.12.1994
35. letecká základna
35th Air Base
01.11.1993-DD.MM.1994
4. samostatná stíhací letka
4th Separate Fighter Squadron
01.01.1994-31.12.1994
32. letecká vojsková opravna
32nd Air Troops Repair
01.01.1994-31.12.1994
52. letecká vojsková opravna
52nd Air Troops Repair
01.12.1994-30.09.2000
Technická letka radiotechnického zabezpečení
Radiotechnic Support Technical Squadron
01.01.1995-30.11.2003
33. základna vrtulníkového letectva
33rd Helicopter Air Force Base
01.01.1995-31.08.1997
331. letka bojových vrtulníků
331st Combat Helicopter Squadron
01.01.1995-31.08.1997
332. letka dopravních a speciálních vrtulníků
332nd Transport and Special Helicopters Squadron
01.01.1995-30.06.1997
52. letecká opravárenská základna
52nd Aircraft Maintenance Base
01.07.1997-31.12.2003
32. letecká opravárenská základna
32nd Aircraft Maintenance Base
01.09.1997-31.12.2003
331. letka bojových vrtulníků
331st Combat Helicopter Squadron
01.09.1997-DD.MM.1999
332. letka bojových vrtulníků
332nd Combat Helicopter Squadron
01.09.1997-DD.MM.1999
333. vrtulníková letka
333rd Helicopters Squadron
01.09.1997-31.12.1998
334. vrtulníková letka
334th Helicopter Squadron
DD.MM.1999-31.12.2003
332. vrtulníková letka
332nd Helicopters Squadron
01.10.2000-31.12.2003
Technická letka radiotechnického zabezpečení a komunikačních prostředků a systémů
Electronic Support and Communication Devices and Systems Technical Squadron
01.01.2004-30.11.2013
23. základna vrtulníkového letectva
23rd Helicopter Air Force Base
01.01.2004-30.09.2008
231. letka bitevních vrtulníků
231st Attack Helicopter Squadron
01.01.2004-30.09.2008
232. vrtulníková letka
232nd Helicopter Squadron
01.01.2004-30.09.2008
234. technická letka oprav letecké techniky
234th Technical Aircraft Maintenance Squadron
01.01.2004-30.09.2008
235. prapor zabezpečení
235th Support Battalion
01.01.2004-30.09.2008
Rota radiotechnického zabezpečení a komunikačních systémů
Electronic Support and Communication Systems Company
01.01.2007-31.12.2007
Středisko technického zabezpečení řízení a velení letového provozu Morava
Morava - Technical Support Control and Command Flight Operating Centre
01.01.2008-31.12.2010
Oddělení technického zabezpečení řízení a velení letového provozu Morava
Morava - Technical Support Control and Command Fligft Operating Department
01.10.2008-01.01.2011
232. technická letka oprav vrtulníků
232nd Technical Helicopter Maintenance Squadron
01.10.2008-31.12.2010
233. prapor zabezpečení
233rd Support Battalion
01.10.2008-01.01.2011
Rota Komunikačních a informačních systémů a letecké radionavigační služby
Communication and Information System and Air Radionavigation Service Company of the 233th Support Battalion
01.01.2009-31.12.2010
231. vrtulníková letka
231st Helicopter Squadron
01.01.2011-30.11.2013
23. křídlo vrtulníkového letectva
23rd Helicopter Air Force Wing
01.01.2011-30.11.2013
231. vrtulníková letka
231st Helicopter Squadron
01.01.2011-30.11.2013
232. vrtulníková letka
232nd Helicopter Squadron
01.01.2011-30.11.2013
233. letka oprav letecké techniky
233rd Aircraft Maintenance Squadron
01.01.2011-30.11.2013
234. prapor zabezpečení velení
234th Command Support Battalion
01.01.2011-30.11.2013
235. prapor logistické podpory
235th Logistic Support Battalion
01.01.2011-30.09.2013
Opravna leteckých radionavigačních systémů
Aviation Radionavigation System Repair ShopZánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
http://www.vrtulnik.cz/ww2/protektorat-prerov.htm
www.ww2.dk (p.30)
URL : https://www.valka.cz/Prerov-Letiste-t45161#455300Verze : 0
MOD
Přerov, letiště


Nacházelo se na 49° 27´ severní zeměpisné šířky a 17° 25´ východní zeměpisné délky, jeho nadmořská výška činila 265 m. Jednalo se o nepravidelný čtyřúhelník o rozměrech 965 x 760 m, první postavený objekt se nacházel v severním rohu plochy. Letiště bylo dáno prozatímně do provozu v srpnu 1938


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
jedna letka Leteckého pluku 2,
doplněná Leteckou radioelektrickou stanicí 19,
Leteckou povětrnostní stanicí 16.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Prerov-Letiste-t45161#176478Verze : 0
Přerov ( Henčlov / Bochoř) (4,5 km JZ od města Přerov)
1. Zeměpisné souřadnice:
1.a) "Henčov" nebo tzv. Základna (areál původního "travnatého" letiště 49°26'13.339"N 17°24'33.808"E
1.b) "Bochoř" (nové letiště s betonovou VPD)49° 25' 33.37", 17° 24' 17.71"
2. Nadmořská výška: 206 m
3. Zeměpisný směr dráhy: 066° / 246°
4. Rozměry: 2 500 x 60 m
5. Povrch VPD: beton
6. Přívodné radiostanice: (na směru 066°)
a) VPRNS: (dálná) CK 213,5 kHz (3900 m od vstupního prahu VPD)
b) BPRNS: (bližná) C 441,0 kHz (950 m od vstupního prahu VPD)

Volací znak: „CvrčeK

Zdroj: Bez nich by nevzlétli, Svět křídel 2008
Přerov, Letiště - Dráhový systém
(Foto vlastní sbírka)

Dráhový systém
(Foto vlastní sbírka)

URL : https://www.valka.cz/Prerov-Letiste-t45161#339980Verze : 1
Zabezpečovací a letecké útvary a jednotky, umístěné po r. 1945 na letišti.
A) Letištní a týlové zabezpečení:
Letecká základna 11 VÚ 5480 (1946- 1949)
Letecká základna 11 VÚ 2729 (1949- 1950)
Letištní správa 11 / 11. letištní správa Přerov VÚ 2729 (1950- 1951)
11. letištní prapor VÚ 2729 (1951- 1960)
29. letištní prapor VÚ 4326 (1962- 1965)
21. letištní rota „S“ VÚ 4417 (1965-1973)
30. letištní rota „S“ VÚ 8215 (1978- 1991)
28. letištní prapor VÚ 1105 (1973- 1992)
5. prapor letištního a RTZ Přerov VÚ 6788 (1992-1993)
61. prapor letištního a RTZ Přerov VÚ 4971 (1991-1993)
35. letecká základna Přerov VÚ 2065 (1994- 1994)
46. letecká divizní opravna
32. letecká vojsková opravna
52. letecká opravárenská základna
B) Radiotechnické zabezpečení:
14. radiotechnická četa LZS I. třídy neměla (1953-1953)
24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků VÚ 1118 (1953- 1956)
Prapor přistávacího zařízení SP-50 VÚ 1118 (1956-1957)
1. prapor pozemního zabezpečení navigace VÚ 1118 (1957- 1963)
1. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 1118 (1963- 1991)
11. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 5960 (1973-1992)
1. rota RTZ „S“ VÚ 1545 (1965- 1971)
31. rota RTZ „S“ VÚ 6307 (1978- 1991)
C) Letecké útvary:
Letecký pluk 43 VÚ 2266 (1946-1948)
Letecký pluk 43 „Dr. Edvarda Beneše“ VÚ 2266 (1948- 1949)
(Dělostřelecká letka 2) VÚ 8671 (1950-?)
2. letka 45. leteckého pluku (?-1952 )
Proudové výcvikové středisko letectva VÚ 8010 (1952-1953)
7. letecký školní pluk VÚ 8010 (1953-1954)
25. bombardovací letecký pluk VÚ 9128 (1954-1965)
24. bombardovací letecký pluk VÚ 1531 (1955-1960)
Velitelský roj 46. bombardovací letecké divize VÚ 6806 (1955 -1960)
(46.) Protiradiotechnická letka („Netopýr“) VÚ 6806 (1958 -1960)
10. protiradiotechnický letecký oddíl VÚ 6200 (1965-1969)
(Zahraniční letka) / 56. výcviková letka VÚ 3872 (1957 -1962)
(Zahraniční letka) / 51. výcviková letka VÚ 8727 (1961 -1962)
4. letecký školní pluk VÚ 8727 (1962-1965)
Vel. roj 2. stíhací bombardovací letecké divize VÚ 2517 (1965 -1969)
6. stíhací bombardovací letecký pluk „Opavský“ VÚ 3842 (1965-1990)
Výcvikové středisko letectva VÚ 4450 (1969-1973)
1. letecký školní pluk „Generála Janouška“ VÚ 8727 (1973-1992)
82. stíhací letka (1993-?)
4. samostatná stíhací letka VÚ 4055 (?-1994)
33. základna vrt. letectva „Edvarda Beneše“ VÚ 4574 (1995 -2003)
23. základna vrt. letectva „Edvarda Beneše“ VÚ 4574 (2004-2009)

Zdroj: Bez nich by nevzlétli, Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/Prerov-Letiste-t45161#339981Verze : 1
Tak pomocí leteckých měřických snímků pocházejících z roku 1948 lze konstatovat toto.
Areál letiště Bochoř a Henčlov je defacto stejný (tedy s tím že Bohoř je větší a jinak situovaný). Pokud se týká Henčlova, tak jeho budovy se nacházely na pozici 49°26'13.339"N, 17°24'33.808"E www.mapy.cz , krom těchto budov letiště tvořila louka, obdelníkového tvaru s delší stranou směrem k obci Bochoř a kratší k Henčlovu. Udané zeměpisné souřadnice (49° 27´ severní zeměpisné šířky a 17° 25´ východní zeměpisné délky,) lze prohlásit za chybné.


Zdroj: letecký měřický snímek z roku 1948
URL : https://www.valka.cz/Prerov-Letiste-t45161#344717Verze : 0

Z historie letiště Přerov


25.6.1911 - let Ing. Jana Kašpara s letounem Bleriot IX na vojenském cvičišti u Jezdeckých kasáren trati Přerov-Henčlov-Bochoř v délce 18min 40 sec
10.3.1925 - Ministerstvo veřejných prací ČSR požádalo Stavební úřad Olomouc o vyhledání pozemku o rozloze 400 x 800m u města Přerova
v roce 1936 - uvažuje se o ploše vlevo od Henčlova
13.1.1927 - ustanovení přerovské skupiny MLL patřící pod olomouckou župu v Olomouci z iniciativy Ing. A. Němce
23.9. 1927 - I. Letecký den za účasti letounů olomoucké župy MLL letouny 2x Aero A-12, 2x Brandenburg a roje vojenských stíhací letounů z Olomouce
14.9.1930 - II.LD na propůjčených pozemcích statkáře L. Šilhavého u Výmyslova za účasti letounů MLL Olomouc
15.2.1933 - byl založen plachtový odbor přerovské MLL, první lety větroně na vojenském cvičišti na svahu kopce u Újezdce
4.5.1936 - návrh města Přerova MNO o zřízení letiště
6.9.1936 - 6.9.1936 letecká expozice na Zemské výstavě 1936 v Přerově vystavované letouny Šmolík Š-20, Aero A-11, Zlín Z-XII, Zlín V.

7.3.1937 - schválení výstavby kasáren pro leteckou jednotku městem Přerov
a darování plochy 800 x 1000m pro zřízení letiště

Květen 1937 - byl vypracován projekt letiště
Podzim 1937 - výstavba příjezdové cesty k letišti o délce 300 m
Září 1937 - přesun 63. letky Leteckého pluku 2 v Olomouci na budované letiště Letadla ve výzbroji Aero A-100, Aero A-101, B-71 (licenční sovětské SB-2) a Praga E-39, 1.12.1938 stálé přemístění 63. letky velitel letky mjr. V. Skoba zástupce VL npor. B. Horák první důst. Por. F.Fajtl
Březen 1938 - počátek stavebních prací na letišti
Červenec-srpen 1938 - výstavba prvního hangáru
Říjen 1938 - letiště je hotovo ze 70%
4.11.1938 - podpis nájemní smlouvy mezi městem Přerov a vojenskou správou na 25 let s Platností od 1.4.1938 do 31.3.1963
21.12.1938 - zahájení kolaudace (hangár)
Březen 1939 - letiště je vyhodnoceno jako stalé vojenské letiště o rozměrech 780 x 1000m

Po válce obnovení provozu na cvičišti nad Újezdcem plachtaři, jejich činnost byla ukončena v dubnu 1946, kdy se plachtaři přestěhovali na letiště v Henčlově
15.9.1945 - pro zajištění provozuschopnosti letiště vzniká pozemní jednotka Letištní peruť Přerov na základě Zvláštního důvěrného rozkazu č.1 VL 3.O ze dne 6.9.1945 Velitelem ustanoven mjr.let. Oto Lazar
Září 1945 - nabídka MNO na dobudování vojenského a vybudování civilního letiště, město Přerov, to nabídlo zvětšení plochy v hlavním směru 340?/160? z původních 950 x 800m na 1200m
Leden 1946 - Letištní peruť nahrazuje Letištní správa Přerov podléhající II.leteckému okruhu Brno
Červen 1946 - zahájena výstavba dvou ocelových hangárů z Vítkovic, které byly dodány v Listopadu 1946
1.8.1946 - zřízení Letecká základna 11 pro Letecký pluk 43 (zpravodajský), letouny C-3 a K-65
1.9.1946 - zahájení pravidelného leteckého provozu
Srpen 1947 - bylo rozhodnuto o budování betonové VPD v Přerově jako důsledek zavádění proudové letecké techniky na území ČSR
leden-únor 1948 - byl zpracován projekt na betonovou VPD o délce 2000m ve směru 066°/246°, blíže k Bochoři
3.3.1948 - udělen Leteckému pluku 43. čestný název Dr. E.Beneše
10.3.1949 - byl pluk redislokován do Milovic
1950-1951 - Letištní správa 11 / 11. letištní správa Přerov
Květen 1950 - přemístění 2.letky 45.leteckého pluku z Plzně na letiště Henčlov pro spolupráci s dělostřelectvem. Letka odešla z letiště v březnu 1952
1951-1991 - 11. letištní prapor
Podzim 1951 - byla dobudována betonová VPD
15.2.1952 - přesunutí Proudového výcvikového střediska letectva(PVSL) z Milovic, výcvik na letouny MiG-15/S-102
konec roku 1952 - ukončen provoz z letiště Henčlov
1.1.1953 - PVSL v Přerově přejmenován na 7. školní letecký pluk v podřízenosti 15. leteckého sboru, stav 10 letounů S-102 a pět CS-102, pluk zrušen 1.10.1954 a personál odchází do Pardubic
květen 1954 - první přistání letounů Il-28 sevětskými posádkami
1.11.1954-1.10.1960 - 46. letecká divizní opravna
říjen 1954 - přemístění 25. bombardovacího leteckého pluku (bolp) z důvodu přeškolení a přezbrojení z letounů C-3 Siebel na Il-28
listopad 1955 - přemístění 24.bolp- přeškolení a přezbrojení na Il-28 velitelství 46. bombardovací divize s velitelským rojem 46.bold do roku 1960. Štáb pluku, společně s létajícím personálem, užíval vícepatrovou budovu v Čechově ulici naproti dnešnímu OD Prior v centru města (původně patřila n. p.MORAVOSTAV)
1959-1962
1959-1960 vznik Zahraniční výcvikové (bombardovací) letky,
od 01.09.1960 vztvoření 56.výcvikové letky (zahraniční), pro výcvik na bombardovacích a dopravních letounech
červen 1958 - letiště Přerov je zařazeno jako civilní letiště do sítě Čs. Aerolinií, letouny DC-3, Il-12, od roku 1960 Av-14T, ukončení civilního provozu v roce 1974
01.09.1958 - srpen 1960 46. Protiradiotechnická letka ("Netopýr") speciální průzkumná jednotka k provádění radiotechnického průzkumu a REB
15.09.1960 - 46. bold zrušena
1961 - 51.výcvikové letky z Hradce Králové s letouny Mig-15
1961-1962 - vytvoření 51.(zahraniční) výcvikové letky a zahájení přeškolování na dopravní letouny Il-14
1962-1965 - 29. letištní prapor
1962 - 10. letecké opravovny, od září 1964 v podřízenosti VLU
září 1962 - sloučení letek MiG-15 a Il-14 a vytvoření 4.leteckého školního pluku, patřícího pod Letecké učiliště později Vyšší letecké učiliště v Košicích, pluk je zajišťován 11.lpr a 1.prRTZ
září 1964 - bylo ukončeno létání s letouny Il-28 a začíná na L-200 Morava, část pilotů z letky Mig-15 na L-29 Delfín
1965-1969 - Vel. roj 2. stíhací bombardovací letecké divize
1965-1973 - 21. letištní rota „S“
1965 - LO transformovány na 32.LVO
Červenec 1965 - zřízení 10.protiradiotechnického oddílu s letouny Il-28 a Av-14T, oddíl sídlil v Želatovských kasárnách, byl rozpuštěn v září 1969 pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše území v srpnu 1968
červenec 1965 - zrušení bombardovacího letectva v armádě
01.09.1965 - přemístění 4.lšp na letiště Hájníky
1965 - velitelství 2.stíhací bombardovací letecká divize do roku 1969 s Vel. rojem 2. stíhací bombardovací letecké divize
19.5..1965 - zrušen 25.bolp
01.07.1965 – 01.09.1969 - 10.prtlo v podřízenosti 10.LA s vrtulníky Mi-1 aMi-4
23.9.1965 - přemístění 6. stíhacího bombardovacího leteckého pluku (sbolp) z letiště Hájníky letouny Mig-15 bis, bis SB, UTI, u pluku velitelský roj 6.sbolp s vrtulníky Mi-1
září 1969 - dodávka L-29 Delfín k 6.sbolp zrušena 2.sbold, 6.sbolp patří do podřízenosti 34.sbold
1969-1973 - Výcvikové středisko letectva
1973 - 1.školní letecký pluk
1973-1992 - 28. letištní prapor
27.6.1973 - přistávají na letišti 6.sbolp první letouny Mig-21MF a UM. Do konce roku jsou přeškoleny první dvě letky a Mig-15 jsou vyřazeny.V druhé polovině roku 1974 je přeškolena i třetí letka, ve výzbroji zůstaly i nadále Mig-15 a L-29
1978-1973 - 30. letištní rota "S". Jednotka byla určena k zabezpečení sovětských sil při případné operaci proti NATO,hlavně NSR.
Do 1981 - je letiště využíváno letouny Jak-40 a Av-14T jako křižovatka poštovních letů na trati Praha-Přerov-Brno-Sliač
1983 - pluk se účastní na výcviku pilotů lybijského letectva na Mig-21,stíhací výcvik byl u 3. letky 6. sbolp na letounech MiG 21 MF a UM
22.6.1988 - první vývozní lety na letounech Su-22 u 6.sbolp
30.1.1989 - 6.sbolp v podřízenosti velitelství 10.LA Hradec Králové
1991-1993 - 61. prapor letištního a RTZ Přerov
1991 - dostal 1.šlp do výzbroje letouny Mig-21, avšak výcvik na nich byl ukončen v roce 1993 Výcvik pokračuje na podzvukových L-29 a L-39MS ( prvních šest L-39MS přelétnuto 2.7.1992 z Vodochod, ev. čísla 0001-0006)
31.7 1991 - 6.sbolp "Opavský" byl zrušen
1992-1993 - 5. prapor letištního a RTZ Přerov
1.1.1992 - 1.šlp v podřízenosti 1.smls Hradec Králové V květnu 1993 udělen čestný název"Generála Karla Janouška".
1992 - letecké společnosti Olomex s.r.o. s letounem L-200 Morava, zánik v roce 2002
1.1.1993-1.10.1994 - u 1.lšp vrtulníky Mi-2,8V druhé polovině roku 1993 bylo od 51. vrp předáno sedm vrtulníků Mi-2 (0242, 0244, 3302, 5432, 7741, ..) k 1. lšp a 4. sslt do Přerova. Z Bechyně byla předána Mi-8 0313.
v říjnu 1993 - 82. sslt se přesunula do Přerova a k 1.11.1993 se přeměnila na 4. sslt (27x Mig-21MF/MU, 1x Mi-2). Podřízena v podřízenosti 2.dPVO Brno (ta je pod 4.sbor PVO Stará Boleslav)
31. 12. 1993 - došlo k přejmenováni 32. LVO na 52. LVO a v roce 1996 na 32. leteckou opravárenskou základnu (32.LOZ).
1994 - vznikla 35. letecká základna, která vznikla na základě zrušeného 5. prlrtz a 61. prlrtz
1.1.1994 - 1.šlp v podřízenosti 3.sboru taktického letectva Hradec Králové
1.10.1994 - byla 4.sslt zrušena a začleněna do 4. letecké základny PVO
31.10.1994 - 1. lšp byl "přetransformován". V Pardubicích byla k 1.11.1994 ustanovena 34. základna školního letectva
zpět nahoru Vrtulníky v Přerově
1.12.1994 - na základě rozkazu ministra obrany je od 1.1.1995 ze zrušených vrtulníkových útvarů 51. vrtulníkového pluku Dr. E.Beneše v Prostějově a 11. vrtulníkového pluku v Plzni -Líních a 35. letecké základny Přerov založena 33. základna vrtulníkového letectva v Přerově
15.12.1994 - zaujímá jeden vrtulník Mi-17 dvacetčtyři hodinovou službu Letecké pátrací a záchranné služby (LPZS) na letišti Přerov-Bochoř
1.1.1995 - vznik 33. základny vrtulníkového letectva, základna má ve výzbroji vrtulníky Mi-2,Mi-8 PPA, Mi-9 IVOLGA, Mi-17, Mi-24 D, DU,V
do 30.9. 1997 - v podřízenosti 3.sboru Taktického letectva Hradec Králové
do 30.9. 2002 - v podřízenosti VeVzS ve Staré Boleslavi
od 1.10. 2003 - v podřízenosti VeSpS v Olomouci
23.8-27.9.1996 - účast jednoho přerovského a kbelského vrtulníku v misi IFOR
1996-1997 - vybraní příslušníci základny se přeškolují v Polsku na vrtulníky W-3A Sokol
8.10.1996 - Česká armáda převzala 11 vrtulníků W-3A Sokol od PZL Šwidnik
20.3.1997 - 14.12.2001 mise SFOR
Duben 1998 - drží jeden vrtulník Mi-17 povodňovou hotovost na letišti v Pardubicích při přívalových deštích na rychnovsku
Červenec 1997 - přerovské vrtulníky se účastní záchranných prací při povodních na Moravě,operují z letiště Olomouc -Neředín, přerovské letiště bylo zatopeno
1.1.1999 - 334. vrtulníková letka byla zrušena a vznikla 333. vrtulníkovou letku letecké-taktická skupiny
1.4.1999 - založen 334. vrtulníkový roj sil okamžité reakce (SOR) vrtulníky Mi-17 v úpravě SOR
16.12.1999 - Úřad civilního letectví certifikuje letiště pro provoz civilních letadel podle přístrojů jako neveřejné mezinárodní letiště
8.10. - 14.11. 2001 - stráží bezletovou zónu kolem Dukovan dvě Mi-24
8.-14.1.2002 - Státní podnik LOK odkoupil vrtulníky Mi-17 0801, 0804, 0806, 0810, 0813 a 0815
13.5. 2002 - Bojového praporu a historického názvu "33. zVrL Edvarda Beneše"
Srpen 2002 - přerovské vrtulníky se účastní záchranných prací při povodních v Čechách
Listopad 2002 - zabezpečení Summitu NATO vrtulníky Mi-17,24/35 ze Kbel
27.1.2003 - Armáda ČR získala z Ruska první tři bitevní vrtulníky Mi-24V (ev. č. 7353, 7354 a 7355), dodané v rámci deblokace zbývajícího ruského dluhu
Červenec 2003 - čtyři nové vrtulníky Mi-24V 7356, 7357, 7358 a 0981
31.12.2003 - Provoz vrtulníků Mi-24D u AČR byl ukončen.
1.1.2004 - sloučení 32.LOZ s tlot. 33.zVrL a vytvořila se 234.tlolt
květen 2005 - dodávka 16 vrtulníků Mi-171Š v rámci deblokace ruského dluhu
13.4 - 14.12.2005 - mise EUFOR
Duben 2005 - dorazila skupina českých pilotů, palubních techniků a techniků z 23. zVrL a z Úřadu státního ověřování kvality do letecké továrny v Ulan Ude, kde se přeškolí na nový vrtulník Mi-171Š.
2.12.2005 - přivezl An-124 z Ruska do Pardubic poslední tři nové vrtulníky Mi-171Š.
květen 2006 - vycvičení první instruktoři v létání s brýlemi pro noční vidění (NVG)
17.1.2006 - přistálo v Pardubicích letadlo An-124 Ruslan s posledními třemi vrtulníky Mi-35
9.2.2006 - byla v rámci deblokace ruského dluhu ukončena poslední dodávka vrtulníků do výzbroje Armády České republiky
2.4.-16.12.2007 - mise KFOR
5.4.2007 - česká vláda schválila, že Afghánistánu daruje 12 nepotřebných bojových a dopravních vrtulníků Mi-17/24
19.8.2008 - přelet prvních bojových vrtulníků Mi-24V/35 z Přerova do Náměště nad Oslavou
1.10.2008 - vznik letky bitevních vrtulníků v Náměšti nad Oslavou,
vzniká 231. vrtulníková letka s vrtulníky Mi-17 a Mi-171Š ( 16 vrtulníků Mi-171Š,tři Mi-17 a pět Mi-17 v úpravě SOR) zrušen 5.roj SAR, vrtulníky W-3A Sokol přebírá základna Kbelyzároveň se v pohotovosti SAR střídají piloti ze Kbel, VeSpS Olomouc (s vrtulníkem W-3A) a 231.vrl (Mi-171Š
prosinec 2008 - měly být dodány modernizované vrtulníky Mi-171Š, ve skutečnosti byly dodány až v červnu 2009
1.5.2009 - vrtulníky Mi-171Š drží nepřetržitou pohotovost v rámci služby SAR
11.2.2010 - ukončena hotovost vrtulníku Mi-17 či Mi-171Š pro SAR v Přerově. Hotovost se přesouvá na vrtulník Mi-35 v Náměšti nad Oslavou

Zdroj:
www.letisteprerov.eu
URL : https://www.valka.cz/Prerov-Letiste-t45161#455306Verze : 2
Část letiště - u úlů, během letecké airshow Morava-Slezsko, nejspíše v roce 1993. L-410, Mig-29A s tygřími doplňky na SOP a MiG-21.
URL : https://www.valka.cz/Prerov-Letiste-t45161#662031Verze : 0
Diskuse
Dobrý den,
prosil bych opravu v příspěvku Vojenské objekty:Přerov letiště: Z historie letiště Přerov (https://www.valka.cz/topic/postview/339980/), kde je uved špatný rok - 22.6.1984 - první vývozní lety na letounech Su-22 u 6.sbolp.
Správně má být 22.6.1988, protože pro 6.SBoLP byly tyto letouny smontovány od cca ůnora 1988 a předávány v květnu -červnu 1988. Prní vývozní lety byly uskutečněny u 1. letky ve středu 22.června 1988.


S pozdravem bývalý letovod -programátor 1. letky Karel MlčochEdit buko1: opravené
URL : https://www.valka.cz/Prerov-Letiste-t45161#523170Verze : 1