Main Menu
User Menu

Přelouč

okr. Pardubice

     
Název:
Name:
Přelouč
Originální název:
Original Name:
Přelouč
Další názvy:
Other Names:
Přelučie, Przellucssie, Přelauč, Przelaucz, Przieluczie, Przyelucz, Przelucz, Přeloučí, Przelaucž, Prelauc, Pschelautsch, Przelautsch
také označována "nad Labem"
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Pardubice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°02'27.47"N 15°33'38.7."E
Místní části:
Local Municipalities:
Klenovka, Lhota, Lohenice, Mělice, Škudly, Štěpánov, Tupesy
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1086 (Darovací smlouva Vratislava I. opatovickému klášteru)
Vojenské objekty:
Military Objects:

v současnosti žádné
dříve:
Jezdecké kasárny
Vojenský opravárenský závod/Automobilní zbrojovka
Letiště 1)
Zásobovací základna
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Občanská záložna
Radnice (s chlapeckou a dívčí školou)
Divišova vila
Podsíně (podloubí na Masarykově náměstí)
Hydroelektrárna a most přes Labe
Kostel sv. Jakuba 2)
Evangelický kostel
Hřbitovní kostel Navštívení Panny Marie
Muzea:
Museums:
Městské muzeum Přelouč (v současné době nemá vlastní budovu, dříve v budově Divišovy vily)
Osobnosti:
Personalities:
* František Filipovský (herec)
* František Flos (spisovatel)
* Ing. Stanislav Brebera CSc. (vynálezce Semtexu)
* MUDr. Jiří Diviš (první transfuze krve v ČSR)
* doc. Ing. Václav Matička, CSc. (generálmajor, docent na Vojenské akademii Ant. Zápotockého v Brně)
* prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc. (první rektor Univerzity Pardubice)
* Miloš Svoboda (major ČSA, vítěz Velké pardubické Steeplechase v letech 1946 a 1952.)
* Karel Černík (důstojník Čsl. armády, účastník zahraničního odboje)
* Bohuslav Jelínek (kapitán, kapelník 18. východosibiřského pluku v Mandžusku))
* Zdeněk Václavík (účastník 2. zahraničního odboje ze Západu, novinář)
* Rudolf Bruner-Dvořák (fotograf, zakladatel žurnalistické fotografie a průkopník fotografické reportáže v českých zemích, a mimo jiné také fotograf Františka Ferdinanda d'Este)
† František Veverka
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1920-DD.10.1921
Jezdecká eskadrona 2/8
2nd Squadron of the 8th Cavalry Regiment
DD.10.1921-01.05.1928
Technická eskadrona jezdeckého pluku 8
Technical Squadron of the 8th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.04.1933
Polní eskadrona 3/8 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 8th Cavalry Regiment /Machine-gun/
15.09.1933-01.10.1935
Eskadrona obrněných automobilů 1
1st Armoured Car Squadron
DD.04.1935-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 9
Remont Squadron of the 9th Cavalry Regiment
15.09.1935-26.09.1936
1. rota /obrněných automobilů a tančíků/ pluku útočné vozby 1
1st Company /Armoured Cars and Tankettes/ of the 1st Armoured Regiment
01.01.1936-DD.09.1936
Remontní eskadrona dragounského pluku 9
Remont Squadron of the 9th Dragoon Regiment
01.10.1936-24.09.1938
Automobilní prapor 5
5th Automobile Battalion
01.10.1936-24.09.1938
Náhradní rota 5
5th Replacement Company
01.10.1937-24.09.1938
Výcviková rota 5
5th Training Company
24.09.1938-28.09.1938
Letka 46
46th Flight
01.10.1945-01.10.1947
Automobilní prapor 2
2nd Automobile Battalion
DD.MM.1968-01.05.1969
135. silniční mostní prapor
135th Road Bridge Battalion
DD.MM.1968-31.10.1992
254. silniční stavební prapor
254th Road Construction Battalion
DD.MM.1995-DD.MM.2000
Ústřední sklad silničního a železničního materiálu a techniky
Road and Railways Material and Vehicles Central Store
DD.MM.2000-30.06.2004
1. zásobovací základna
1st Supply Base
DD.MM.2000-30.06.2004
Ústřední základna materiálu všeobecného použití
Central Common Use Material Base
01.07.2004-31.12.2007
Zásobovací základna
Supply Base
Průmyslové podniky:
Industry:
SVOS, spol. s r.o.
EXCALIBUR ARMY spol. s. r. o., provoz Přelouč
Chicony Electronics CEZ s.r.o.
Kiekert-CS s.r.o.
Elmet spol. s r.o.
Montifer s.r.o.
Elplast s.r.o.
Pekárna JENTA s.r.o.
zaniklé podniky:
Čokoládovna Ergo (1923-1957)
Tesla Přelouč (Radio Zenit Přelouč,
Radiozávody Přelouč) (1928-1989)
Vojenský opravárenský závod (1928-?)
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V současnosti obec s rozšířenou působností.
V letech 1850-1960 okresní město.
V místní části Škudly se nachází letiště pro UL (ICAO - LKSKUD, dráhy 07/25 tráva 700x40).


1) Letiště se nacházelo na místě dnešní střelnice, v oblasti u silnice nazvané U Hájku, mělo fungovat jako letiště mobilizační a za 2. světové války bylo používáno Luftwaffe jako polní. Zřízeno bylo na místě kde se předtím nacházelo vojenské cvičiště u Hájku (21.10.1935 bylo cvičiště pronajato vojenské správě na letiště). Později bylo zrušeno v roce 1955 s poukazem na nedostatečnou délku VPD (680 m). Na jeho místě byla zřízena zmíněná střelnice, jejíž stavbu zahájil Svaz myslivců v letech 1958-59. V těchto místech také pravděpodobně nouzově přistál, pro poruchu motoru, ing. Kašpar při svém přeletu z Kolína do Pardubic 13. srpna 1911. Při památném přeletu Pardubice-Praha o několik měsíců dříve, 13. května 1911, měl více štěstí a Přelouč přeletěl ve výšce 400 metrů.


Na tomto letišti se ukázal také poměrně kuriozní stroj VR-3.1 (vrtulník Focke-Achgelis Fa 223E Drache dostavěný po válce z dílů nalezených v továrně v Rabštějně). Tento vrtulník s označením V-26 zde 5.3.1952 havaroval. Tím zřejmě skončil provoz tohoto typu v Čechách.


13.7.1947 se na letišti konal první letecký den.


2) V kostele byla při jeho rekonstrukci v roce 2003 nalezena unikátní freska z doby Karla IV. zobrazující sv. Petra a sv. Pavla. Odborníci se domnívají, že by mohla pocházet dokonce od autora z dílny mistra Theodorika.
Zdroje:
Sources:
infak.sweb.cz
https://www.mestoprelouc.cz
www.waltersperling.de
https://ces.mkcr.cz/en/psb.php?idpsb=989
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99elou%C4%8D
https://lkskud.czechinfo.aero
www.mestoprelouc.cz
www.mestoprelouc.cz
https://100letaviatiky.cz/cs/historie/ing-j-kaspar
pardubicky.denik.cz
https://kostel-evang.webzdarma.cz/synove.htm
https://www.vrtulnik.cz/fa-223.htm
www.mestoprelouc.cz
www.mestoprelouc.cz
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#337020Verze : 2
MOD
Přelouč
(okr. Pardubice)


V období 1.republiky součást politického okresu Pardubice a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 4 191 obyvatel (z toho 4 076 osob národnosti československé, 12 osob národnosti maďarské, 59 osob národnosti německé, 2 osoby národnosti ruské a 1 osoba národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota Pluku útočné vozby 1 (září 1935 – září 1936),
Automobilní prapor 5 (od října 1936),
eskadrony Jezdeckého pluku 8 (říjen 1920 – duben 1933 a duben 1935 – leden 1936),
eskadrona Dragounského pluku 8 (od ledna 1936),
Eskadrona obrněných automobilů 1 (září 1933 – září 1935),
Automobilní zbrojovka (červen 1932 – leden 1937),
Automobilní zbrojovka 1 (od ledna 1937).


Pro potřeby vojska sloužily Jezdecké kasárny, postavené roku 1804 a adaptované počátkem třicátých let, a objekty zbrojovky, postavené v letech 1929-1933.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#176473Verze : 0
Město Přelouč patří k nejstarším historicky doloženým místům v regionu. První zmínka o Přelouči z roku 1086 se nachází v darovací listině, kdy Vratislav I. daroval vesnici Přelouč s chmelnicí klášteru benediktínů v Opatovicích nad Labem.
8. 9. 1261 povyšuje Přemysl Otakar II. Přelouč na městečko s právem hrdelním a magdeburským a to na žádost opata kláštera v Opatovicích nad Labem.
V těchto dobách zřejmě také město přišlo ke svému znaku, jímž je černý rošt ve zlatém poli, který je atributem sv. Vavřince, patrona opatovického kláštera.
Ve 13. století, kdy se v Kutné Hoře rozvíjí těžba stříbra, stoupá i význam Přelouče, jako tranzitního místa při řece Labe. V tomto století jsou ve městě postaveny lázně.
Koncem 14. století zřizuje opatovický klášter při přeloučském konventu samostatné probošství.
Během husitských válek se Přelouč přidala na husitskou stranu. 14. ledna 1421 byla dobyta a zničena vojsky Jana Městeckého z Opočna. 125 zajatců bylo odvedeno do Kutné Hory a shozeno do šachet.
Roku 1437 dostává Přelouč Diviš Bořek z Miletínka od krále Zikmunda. Po smrti Jetřicha z Miletínka se stává vlastnictvím Jiřího z Poděbrad.
Roku 1491 se stává majitelem Vilém z Pernštejna, ale musí vyplatit Přelouč od Štěpána Anděla z Ronovce, který měl Přelouč v zástavě od roku 1473. V roce 1500 nechává postavit most přes Labe.
V této době dochází k opětovnému rozmachu města. V jeho okolí jsou vybudovány mnohé rybníky a také unikátní Opatovický kanál (1498-1514).
Za Vojtěcha z Pernštejna Přelouč bohatne. Ale Jaroslav z Pernštejna panství zadlužuje a je nucen prodat je i s Přeloučí králi Ferdinandovi I., který jej 11. 3. 1560 kupuje pro svého syna Maxmiliána.
Po jeho korunovaci českým králem se Přelouč stává královským komorním městem. Císař Rudolf II. potvrzuje Přelouči všechna privilegia a roku 1580 povyšuje městečko Přelouč na město.
29. února 1588 a po asi dvou letech opět je v Přelouči zaznamenáno zemětřesení.

Úpadek města nastává v roce 1620. Během Třicetileté války projdou Přeloučí oddíly polských kozáků hejtmanů Strojanovského a Domanovského, uherští vojáci, vojska Albrechta z Valdštejna a švédská armáda pod vedením generála Bannéra. Město chudne a postihne požár i mor.
Od poloviny 17. století se ve městě usazuje trvale vojenská posádka.
Roku 1704 je postaven na náměstí morový sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého.
Přelouč je tvrdě rekatolizována.
Do dějin města se zapisuje i jezuitský páter Antonín Koniáš, který zde kázal v červnu 1738 a nechal před kostelem sv. Jakuba Staršího pálit kacířské knihy.

18. století přineslo městu další ránu. Po porážce v bitvě u Kolína roku 1757 se sem stáhl oddíl Prusů, které zde navštívil král Bedřich II. Mezi jinými nemocemi tento oddíl přinesl do Přelouče i úplavici, která si vyžádala oběti také mezi obyvateli města.

Roku 1775 se zdejší sedláci zúčastní selských bouří, končících porážkou v bitvě u Chlumce nad Cidlinou.

V srpnu 1844 začíná stavba železniční tratě Bohumín - Praha. To je období, kdy se význam města opět začíná zvyšovat. Přelouč se stává po Pardubicích druhým hospodářsky nejvýznamějším městem regionu. Od roku 1850 až do roku 1960 má Přelouč status okresního města.

Do života města zasáhne znovu rušivě prusko-rakouská válka roku 1866. Město nejdříve obsadí na straně Rakouska bojující Sasové a pak je vystřídají Prusové, což městu nijak neprospívá. Z této doby se dochovaly hromadné hroby pruských vojáků na zdejších hřbitovech.

Na konci 19. století se opět rozvíjí kulturní život. Zasazují se o to zdejší vlastenci, mezi nimi Jan Dítě, Ladislav Quis a jiní.
Z této doby pocházejí také dominanty Přelouče, budova základní školy (1880-1881) a budova Záložny (1899-1901).

Do života města opět zasahují války.
První světová válka s vyžádá životy 44 místních mužů.
Druhá světová válka si vyžádala další životy zdejších občanů.
Město Přelouč bylo osvobozeno Rudou armádou 9. května 1945.

Po druhé světové válce město pokračovalo ve svém hospodářském rozvoji. Hlavním podnikem se stala Tesla Přelouč (dříve Radiozávody Přelouč, Radio Zenit Přelouč). Ta také převzala roku 1957 budovy zrušené čokoládovny Ego, která byla zřízena roku 1923.

Roku 1922-23 zde byla zřízena také pobočka Chlumeckých strojíren, ze které se po jejím odkoupení vojenskou správou roku 1928 stal vojenský opravárenský závod.
Po druhé světové válce se zde například shromažďovala kořistní vojenská technika.
Později se zde prováděly opravy techniky postavené na podvozcích vozů Praga V3S, mezi něž patřily například i protiletadlové "Ještěrky". Závod se také podílel na vývoji kolového transportéru, postavením prototypu V3S-O-1, který ovšem nebyl přijat do sériové výroby.

Po roce 1989 je podnik Tesla zrušen, v dalších letech je zrušen i vojenský opravárenský závod. Z města též odchází po mnoha desetiletích vojenská posádka.

V tradici vojenského opravárenského závodu dnes pokračují přeloučský podnik SVOS, zabývající se výrobou pancéřovaných vozidel a firma Excalibur Army, zabývající se opravami a prodejem vojenského materiálu a techniky.

Na bývalém náměstí Rudé Armády (nynější Masarykovo) byl 7. května 1950 odhalen pomník připomínající osvobození Přelouče Rudou armádou. Jednalo se o tank typu IS-2 s číslem 121 na žulovém podstavci. Mělo by se jednat o jeden z osmi strojů, které byly 17. května 1945 zapůjčeny od 1. ukrajinského frontu 1. československé samostatné tankové brigádě pro přehlídku v Praze. Následně tyto kusy československé armádě zůstaly. Z nich minimálně dva byly po vyřazení použity jako památníky (Přelouč, Turnov). Tento byl v roce 1990 odstraněn a tank byl předán, jakožto státní majetek, Leteckému muzeu ve Kbelích (již s číslem 357, zřejmě změněno při obnově nátěru v roce 1968, kvůli heslům směřujícím proti okupačním vojskům, která se na něm objevila). Jeho poslední umístění bylo ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech.

Město se může pochlubit řadou významných rodáků. Jedním z nejvýznamějších a hlavně nejznámějších je divadelní a filmový herec a dabér František Filipovský, na jehož počest se dnes každoročně udělují ceny za dabing.
Dalším rodákem je spisovatel František Flos, známý svými dobrodružnými romány pro mládež.
A dalším rodákem na nějž by se nemělo zapomenout je Ing. Stanislav Brebera, chemik, který vynalezl Semtex.

Zdroj:
infak.sweb.cz
www.mestoprelouc.cz
https://www.preloucdnes.cz/p_obce/index.php?ob=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99elou%C4%8D
https://www.husitstvi.cz/g49.php
www.vets.estranky.cz
https://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2377
www.fronta.cz
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#333142Verze : 1
MOD
V současné době se v Přelouči nalézají tyto firmy zabývající se vojenskou technikou:


SVOS, spol. s r.o.
založena 1992
členem Asociace obranného průmyslu
výroba a dodávky pancéřových vozidel


Excalibur Army spol. s.r.o.
založena 1995
prodej vojenského materiálu, nákladních a jiných vozidel AČR, náhradních dílů
servis vojenské technikyZdroj:
http://www.excaliburarmy.com/
www.firmy.cz
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#310346Verze : 0
MOD
Přeloučský tank IS-2 121/357 stál nějakou dobu ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech na louce, kde pomalu rezavěl. V současné době se nachází v hale č. 6 v expozici Ostravská operace – „tanková bitva“ (březen-duben 1945).
V roce 2010 byl v expozici nahrazen a následně restaurován do provozuschopného stavu.
Přelouč - autor: Michal Kaltoun

autor: Michal Kaltoun
Přelouč - autor: Michal Kaltoun

autor: Michal Kaltoun
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#414877Verze : 1
MOD
Kostel sv. JakubaZdroje:
pamatkovykatalog.cz

Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608786Verze : 3
Kostel Navštívení Panny MarieZdroje:
pamatkovykatalog.cz

Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608789Verze : 1
Evangelický kostel
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608791Verze : 1
Evangelická fara
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608792Verze : 0
Bývalá Občanská záložnaZdroje:
pamatkovykatalog.cz

Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608793Verze : 3
Socha sv. Václava


Zdroje:
pamatkovykatalog.czPřelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608794Verze : 1
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608795Verze : 1
Pomník Antonína Švehly

Pomník předsedovi vlády 1. RČS v letech 1922-1929.
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608796Verze : 1
Sokolovna
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608797Verze : 0
Pomník obětem fašismu (nacismu) v letech 1938-1945
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608799Verze : 1
Pomník zakladatelům a tvůrcům Československé Republiky
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608800Verze : 0
Pomník T. G. Masaryka
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608801Verze : 0
Pomník Jana Dítěte
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608802Verze : 1
Václavské náměstí
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608803Verze : 0
Perštýnské náměstí
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608804Verze : 0
Masarykovo náměstí
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#608805Verze : 1
Hrob Františka Veverky

Hrob - pomník jednomu z vynálezců "ruchadla."
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
Přelouč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prelouc-t45156#611681Verze : 0