Main Menu
User Menu
Reklama

Přáslavice

okr. Olomouc

     
Název:
Name:
Přáslavice
Originální název:
Original Name:
Přáslavice
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Olomouc
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°35'10.228"N 17°23'01.729"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1131
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kaple sv. Rocha
Boží muka
Pomník padlých za I. a II. světové války se zvoničkou České církve husitské
Kaple Panny Marie Lurdské
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.09.1935-01.09.1936
I. prapor /kombinovaný/ pluku útočné vozby 2
1st Battalion /Composite/ of the 2nd Armoured Regiment
15.09.1935-11.09.1936
III. prapor /středních tanků/ pluku útočné vozby 2
3rd Battalion /Medium Tanks/ of the 2nd Armoured Regiment
17.09.1936-15.09.1938
II. prapor /lehkých tanků pěchotních/ pluku útočné vozby 3
2nd Battalion /Light Infantry Tanks/ of the 3rd Armoured Regiment
17.09.1936-25.05.1937
III. prapor /středních tanků/ pluku útočné vozby 3
3rd Battalion /Medium Tanks/ of the 3rd Armoured Regiment
17.09.1936-01.10.1936
Rota útočné vozby 10/3 /středních tanků/
10th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Medium Tanks/
17.09.1936-01.10.1936
Rota útočné vozby 11/3 /středních tanků/
11th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Medium Tanks/
17.09.1936-01.10.1936
Rota útočné vozby 8/3 /lehkých tanků-pěchotních/
8th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Light Infantry Tanks/
17.09.1936-01.10.1936
Rota útočné vozby 9/3 /středních tanků/
9th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Medium Tanks/
01.10.1936-25.05.1937
Rota útočné vozby 10/3 /středních tanků/
10th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Medium Tanks/
01.10.1936-25.05.1937
Rota útočné vozby 8/3 /středních tanků/
8th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Medium Tanks/
01.10.1936-25.05.1937
Rota útočné vozby 9/3 /středních tanků/
9th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Medium Tanks/
01.10.1937-24.09.1938
13. rota pěšího pluku 6
13th Company of the 6th Infantry Regiment
01.10.1937-24.09.1938
14. rota pěšího pluku 6
14th Company of the 6th Infantry Regiment
01.10.1937-24.09.1938
IV. prapor pěšího pluku 6
4th Battalion of the 6th Infantry Regiment
16.09.1938-24.09.1938
15. rota pěšího pluku 6
15th Company of the 6th Infantry Regiment
27.09.1938-31.10.1938
Náhradní kanonová rota pěšího pluku 6
Depot Gun Company of the 6th Infantry Regiment
04.10.1938-22.10.1938
Dělostřelecký oddíl 82
82nd Artillery Battalion
15.09.1945-DD.10.1945
2. tanková brigáda
2nd Tank Brigade
01.01.1951-DD.MM.1958
14. průzkumná rota
14th Reconnaissance Company
DD.MM.1958-31.05.1966
4. tankový pluk
4th Tank Regiment
00.05.1960-31.12.1992
33. tankový pluk
33rd Tank Regiment
31.05.1966-01.10.1982
14. samostatný dělostřelecký oddíl
14th Separate Artillery Division
01.10.1982-31.10.1989
14. samostatný raketometný oddíl
14th Separate Rocket Launcher Division
01.01.1993-30.09.1994
33. tankový pluk
33rd Tank Regiment
01.10.1994-30.11.2003
73. mechanizovaný prapor
73rd Mechanized Battalion
01.10.1994-31.12.1997
74. výcvikové středisko
74th Training Centre
01.01.1998-31.12.1999
74. mechanizovaný prapor
74th Mechanized Battalion
01.01.2000-DD.MM.RRRR
72. mechanizovaný prapor
72nd Mechanized Battalion
01.12.2003-31.12.2004
73. smíšený mechanizovaný prapor
73rd Composite Mechanized Battalion
01.01.2005-DD.MM.RRRR
73. tankový prapor
73rd Tank Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/h7FWZ
http://www.praslavice.com
URL : https://www.valka.cz/Praslavice-t45153#453812Verze : 0
MOD
Přáslavice
(okr. Olomouc)


V období 1.republiky součást politického okresu Olomouc-venkov a soudního okresu Olomouc.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 186 obyvatel (z toho 1 152 osob národnosti československé a 27 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v září 1935.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
IV. prapor Pěšího pluku 6 (od října 1937),
III. prapor Pluku útočné vozby 2 (od října 1937),
II. prapor Pluku útočné vozby 3 (září 1936 – září 1938),
III. prapor Pluku útočné vozby 3 (říjen 1936 – květen 1937).
Výcvikový tábor Přáslavice (od září 1935).


Pro potřeby vojska byl od května 1928 budován barákový tábor.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Praslavice-t45153#176470Verze : 0