Main Menu
User Menu

Pohořelice

okr. Brno-venkov

     
Název:
Name:
Pohořelice
Originální název:
Original Name:
Pohořelice
Další názvy:
Other Names:
Pohrlitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Brno-venkov1)
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°58'52.00"N 16°31'27.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Nová Ves
Pohořelice
Smolín
Velký Dvůr
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1222
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
27.09.1938-18.11.1938
6. divise
6th Division
27.09.1938-18.11.1938
Velitelství dělostřelectva 6. divise
Artillery Command of the 6th Division
27.09.1938-18.11.1938
Velitelství telegrafního vojska 6. divise
Signal Command of the 6th Division
27.09.1938-18.11.1938
Velitelství ženijního vojska 6. divise
Engineer Command of the 6th Division
30.09.1938-07.10.1938
Polní pošta 18
18th Field Post Office
30.09.1938-DD.10.1938
Polní pošta 8
8th Field Post Office
01.10.1945-08.06.1946
Dělostřelecký oddíl 256
256th Artillery Division
DD.09.1946-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 256
256th Artillery Division
15.04.1952-01.11.1955
3. pevnostní prapor
3rd Fortress Battalion
01.11.1955-01.10.1956
44. protitankový dělostřelecký oddíl
44th Anti-Tank Artillery Division
01.10.1956-01.10.1958
177. protiletadlový dělostřelecký pluk
177th Anti-Aircraft Artillery Regiment
DD.MM.1958-01.09.1961
15. železniční mostní prapor
15th Railways Bridge Battalion
01.09.1961-01.09.1965
15. železniční těžký mostní prapor
15th Railways Heavy Bridge Battalion
01.09.1961-01.09.1966
18. automobilní prapor
18th Automobile Battalion
01.09.1965-01.09.1969
9. železniční mostní pluk
9th Railways Bridge Regiment
01.09.1969-31.10.1987
9. železniční pluk
9th Railways Regiment
01.11.1987-31.10.1992
32. železniční stavební prapor
32nd Railway Construction Battalion
01.11.1987-31.10.1992
34. železniční mostní prapor
34th Railway Bridge Battalion
01.11.1987-31.10.1992
36. železniční mostní prapor
36th Railway Bridge Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1)do 31.12.2006 okres Břeclav
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/DX4NiK
URL : https://www.valka.cz/Pohorelice-t45138#504423Verze : 0
MOD
Pohořelice (Pohorlitz)
(okr. Břeclav)


V období 1.republiky součást politického okresu Mikulov a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 4 290 obyvatel (z toho 2 816 osob národnosti československé, 1 210 osob národnosti německé a 188 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1920. Zrušena v prosinci 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
II. prapor Pěšího pluku 26


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Pohorelice-t45138#176455Verze : 0