Plzeň

okr. Plzeň-město
     
Název:
Name:
Plzeň Plzen
Originální název:
Original Name:
Plzeň
Další názvy:
Other Names:
Pilsen
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Plzeň-město Plzen-mesto District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°44'44.79"N 13°22'30.58"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bolevec, Božkov, Černice, Doudlevice, Hradiště, Koterov, Lobzy, Litice, Nová Hospoda, Radobyčice, Skvrňany, Valcha, Bukovec, Červený Hrádek, Doubravka, Újezd, Radčice, Malesice, Dolní Vlkýš, Lhota
První písemná zmínka:
First Written Reference:
976
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
gotický chrám sv. Bartoloměje
františkánský klášter
renesanční radnice
Velká synagoga
historické podzemí
Muzea:
Museums:
Západočeské muzeum v Plzni
Západočeská galerie v Plzni
Pivovarské muzeum
Patton Memorial Pilsen
West Bohemian Museum in Pilsen
Gallery of West Bohemia in Pilsen
Brewery Museum
Patton Memorial Pilsen
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.plzen.eu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#389907 Verze : 0
Plzeň (Pilsen)

V období 1.republiky sídlo politického a osudního okresu.

Sčítání lidu v roce 1930: 114 704 obyvatel (z toho 105 731 osob národnosti československé, 34 osob národnosti maďarské, 6 782 osob národnosti německé, 30 osob národnosti polské, 153 osob národnosti ruské, 23 osob národnosti srbochorvatské a 722 osob národnosti židovské)

Posádka byla ustanovena v r. 1918.

Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Druhé divise (leden 1920 – leden 1938),
velitelství Druhé pěší divise (od ledna 1938),
velitelství Třetí pěší brigády (říjen 1920 – prosinec 1937),
Velitelství dělostřelectva druhé divise (říjen 1920 – prosinec 1921),
velitelství Druhé polní dělostřelecké brigády (prosinec 1921 – prosinec 1937),
Pěší pluk 18 (od října 1920),
Pěší pluk 35 (říjen 1920 – březen 1938),
náhradní prapor Pěšího pluku 35 (od března 1938),
baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 1 (červenec 1920 – říjen 1920),
Lehký dělostřelecký pluk 2 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 2 (od ledna 1923),
náhradní baterie Minometného pluku 351 (červenec 1920 – červen 1921),
Automobilní rota 2 (od února 1921),
letka Leteckého pluku 1 (od ledna 1938),
Letecká povětrnostní stanice 14 (od ledna 1938),
Vozatajská rota 2 (prosinec 1920 – září 1923),
Divisní zbrojnice 2 (září 1920 – duben 1922),
Divisní zbrojní dílny 2 (září 1920 – duben 1922),
Divisní zbrojnice 2 (duben 1922 – leden 1937),
Odbočka sborové zbrojnice Plzeň (od ledna 1937),
Zbrojně technický úřad u firmy Akciová společnost, dříve Škodovy závody, v Plzni (leden 1922 – červen 1936),
Zbrojně technický úřad 1 (od června 1936),
Vojenská stavební odbočka 2 (říjen 1920 – leden 1937),
Divisní nemocnice 2 (březen 1922 – leden 1937),
Sborová nemocnice 2 (od ledna 1937),
Vojenská zásobárna 2 (říjen 1920 – duben 1923),
Divisní zásobárna 2 (duben 1923 – leden 1924),
Divisní proviantní sklad 2 (leden 1924 – leden 1937),
Sborový proviantní sklad 2 (od ledna 1937),
Velitelství evidence koňstva 2 (od října 1920),
Velitelství evidence motorových vozidel v Plzni (únor 1921 – leden 1937),
Doplňovací okresní velitelství Plzeň (od listopadu 1919),
Divisní soud Plzeň (od prosince 1918),
Brigádní soud Plzeň (od prosince 1918),
Úřad vojenského prokurátora v Plzni (od května 1920),
Úřad funkcionáře vojenského prokurátora v Plzni (od května 1920),
Dělostřelecká technická škola (únor 1921 – duben 1922),
Zbrojní škola (duben 1922 – duben 1926),
Zbrojní učiliště (od dubna 1926).

Pro potřeby branné moci byly ve městě k dispozici, Velitelská budova na Husově ulici, Budova vojenských úřadů na Tylově ulici, Kasárny Prokopa Holého z roku 1825, Dělostřelecké kasárny a Kasárny Jana Sladkého Koziny z konce 19. století a Barákový tábor z let první světové války.

Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#176445 Verze : 1
Plzeň


Plzeň je dnes po Praze, Brnu a Ostravě čtvrtým největším městem v ČR jedná se o statutární a krajské město (okres Plzeň-město, kraj Plzeňský) v součastnosti má asi 164 180 obyvatel.
Plzeň - město které asi nejvíce proslavilo pivo (Plzeňský Prazdroj a Gambrinus) a také jeho strojírenský průmysl (hlavně Škoda) má ovšem také svou historii. A to historii bezesporu poutavou.
Město bylo založeno koncem 13. století (byť bezesporu tato lokalita byla osídlena již dříve a to bezesporu i ve starších obdobích) jako královské tehdy se jmenujíc Nová Plzeň. A proč právě Nová Plzeň? Inu asi 8 km od dnešní Plzně najdeme menší město Starý Plzenec (zde se vyrábí proslavený Bohemia sekt). Nicméně toto místo kdysi bývalo významnějí než dnes - vždyť zde najdeme hradiště Hůrku, která sloužila jako hradské správní centrum (dodnes se zde zachovaly dobře patrné pozůstatky mj. i nejstatrší dochovaná stavba v ČR - rotunda sv. Petra). Nicméně s nástupem prvních českých dědičných králů došlo i k rozsáhlé změně systému a to i správního - stará hradská centra začala ztrácet svůj vliv, doménu kterou mohla kontrolovat a hlavně odkuď mohla a také brala různé dávky, platy a jiné statky či práce. To svým způsobem však zdržovalo vývoj státu jako takového a popravdě panovník z toho neměl tolik abyse mu tento systém vyplácel. Do popředí se také hrnula šlechta byť se ještě nejednalo o takovou šlechtu jak ji známe dnes. Stoupal i vliv církve. Dochází k rozsáhlému zakládání měst a vesnic navíc na dosti jiných principech než tomu bylo. Tím pádem ztrácela Plzeň (dnešní Starý Plzenec) ale hlavně jeho hradní správní centrum na síle - majetky jenž zpravoval se pomalu a jistě dostávaly z jeho pravomoci. Roku 1266 Přemysl Otakar II. daroval patronátní právo nad všemi kostely v areálu hradu i jeho spravovaném okolí klášteru v Chotěšově. Na konci 13. století pak byla na výhodnějším místě založena dnešní Plzeň. Až do 15. století se v listinách dovídáme o Stáré Plzni zvané pak Starým Plzencem.


Literatura:
Rožmberský, P. , Novobilský, M., Královský hrad Radyně. Plzeň, 1998.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230050 Verze : 0
Tato "nová" mapa zobrazuje město Plzeň tak jak asi nejspíš vypadalo ve století 16ctém.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230051 Verze : 0
Městské opevnění


Hradba - zbytek opevnění města - nachází se a je i součástí muzea piva, které je v budově původního historického pivovárnického domu .
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230053 Verze : 1
Kostel sv. Bartoloměje


Kostel sv. Bartoloměje - jenž byl založen v 1. čtvrtině 14. stol. a dále byl přestavěn v letech 1432 - 1470. Jedná se o stavbu, která se může pochlubit tím, že není jiné vyšší stavby v ČR. Výška je 102 m.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230062 Verze : 1
Další zbylá část opevnění nacházející se poblíž Západočeského muzea.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261007 Verze : 0
Byť je to již přes šedesát let od ukončení 2. sv. války v některých městech se stále ještě dají vidět připomínky na ni nebo na dobu, kdy zde žili německy mluvící obyvatelé. V tomto případě jsem si všiml nedaleko plzeňského náměstí německo-česky psaného ukazatele k protileteckému krytu.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261018 Verze : 0
Litická brána


Vybudována ve 14. století jako jedna ze 4 městských bran. Roku 1804 byla zbořena a následně její torzo bylo zahrnuto do stavby premonstrátské církevní stavby.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261038 Verze : 0
Židovská synagoga


Nachází se v centru města nedaleko náměstí. Je největší v ČR a také jedna z mála zachovaných.
Další fotografie si můžete prohlédnout v této galerii.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2351
Vlastní návštěva, foto vlastní.
Plzeň - Interiér

Interiér
Plzeň - Synagoga

Synagoga
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#262507 Verze : 1
Plzeň v roce 1618Zdroj:
Vojenský historický ústav Praha
Plzeň - Dobytí Plzně, 1618 - Mědirytina od Simona Halbmayerna (Norimberk cca 1619)

Dobytí Plzně, 1618 - Mědirytina od Simona Halbmayerna (Norimberk cca 1619)
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#416208 Verze : 0
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918) Austria-Hungary (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 19. pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 37. pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Místní velitelství Plzeň
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího pluku č. 35
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I a II pěšího pluku č. 35
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I., II. a IV. prapor pěšího pluku č. 35
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní těleso praporu polních myslivců č. 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk polních kanónů č. 22
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský proviantní sklad
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádková věznice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 41. zeměbranecké pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství zeměbraneckého pěšího pluku č.7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a II. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 5
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 19th Infantry Division Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 37th Infantry Brigade Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Local Command in Plzen
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 35th Infantry Regiment Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st and 2nd Machine-Gun Section, 35th Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st, 2nd and 4th Battalion, 35th Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Replacement Unit 6th Feldjäger Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 22nd Field Cannon Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Troops Hospital
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military Quartermaster Material Depot
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Garrison Prison
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 41st Landwehr Infantry Brigade Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 7th Landwehr Infantry Regiment Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st and 2nd Battalion, 7th Landwehr Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Replacement Battalion, 7th Landwehr Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Landwehr Military Hospital
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 7th Landsturm Distrikt Commando
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5th Gendarmerie Department Headquarters
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#416210 Verze : 0
Pomník "Díky Ameriko!" "Thank you America!"


Pomník osvobození města Plzně americkou armádou roku 1945.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#524107 Verze : 0
Klášter redemptoristů s kostelem sv. Jana Nepomuckého


V letech 1908 až 1911 vystavený pseudorománský kostel. V letech 1935 až 1936, při kostele postaven klášter, který je nyní využíván PČR. Samotná stavba má dvě 63 m vysoké věže. Je trojlodní stavbou o délce 50 m.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1127
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#524110 Verze : 0
Kostel Sboru Karla Farského
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600650 Verze : 0
Kostel Evangelické církve metodistické - Maranatha
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600651 Verze : 0
Klášter františkánů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600652 Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600657 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více