Main Menu
User Menu

Rokycany

okr. Rokycany

     
Název:
Name:
Rokycany
Originální název:
Original Name:
Rokycany
Další názvy:
Other Names:
Rokitzan
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Rokycany
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°44'33.00"N 13°35'44.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Střed
Nové Město
Plzeňské předměstí
Borek
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1110
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
Okresní muzeum Dr. Bohuslava Horáka
Muzeum historických kol
Vojenské muzeum
Osobnosti:
Personalities:
Stříbrný, Jiří
* 14.01.1880 
Laub, Alois
* 31.12.1896 
- Kolovratník, Ladislav
* 18.02.1906 
- Benda, Vladislav
* 27.02.1932 
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/102
1st Artillery Battalion
DD.04.1933-DD.05.1938
Dělostřelecký oddíl II/102
2nd Artillery Battalion
01.09.1933-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 102
Replacement Battalion of the 102nd Artillery Regiment
09.10.1938-23.10.1938
Obrněný vlak 1
1st Armoured Train
01.10.1945-01.10.1949
Vozatajská eskadrona 5
5th Charioteer Squadron
01.10.1947-DD.MM.1949
4. dělostřelecká brigáda
4th Artillery Brigade
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 303
303rd Artillery Division
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 313
313th Artillery Division
01.06.1948-01.10.1949
Jezdecká korouhev 2
2nd Cavalry Guidon
10.11.1950-01.10.1956
43. dělostřelecký pluk
43rd Artillery Regiment
01.01.1951-01.11.1955
203. protitankový pluk
203rd Anti-Tank Regiment
01.10.1951-01.10.1956
98. raketometný oddíl
98th Rocket-Launcher Division
01.11.1955-01.10.1956
203. protitankový dělostřelecký pluk
203rd Anti-Tank Artillery Regiment
01.09.1961-01.09.1963
216. protitankový pluk
216th Anti-Tank Regiment
01.06.1963-01.10.1989
21. těžký dělostřelecký oddíl
21st Heavy Artillery Division
01.06.1963-01.10.1989
22. těžký dělostřelecký oddíl
22nd Heavy Artillery Division
01.06.1963-01.11.1991
321. těžká dělostřelecká brigáda
321st Heavy Artillery Brigade
01.10.1989-DD.11.1989
11. těžký dělostřelecký oddíl
11th Heavy Artillery Division
01.10.1989-DD.11.1989
14. těžký dělostřelecký oddíl
14th Heavy Artillery Division
01.11.1989-30.11.1991
21. samostatný raketometný oddíl
21st Separate Rocket Launcher Division
01.11.1989-30.11.1991
22. samostatný raketometný oddíl
22nd Separate Rocket-Launcher Division
01.11.1989-30.11.1991
23. samostatný raketometný oddíl
23rd Separate Rocket-Launcher Division
01.11.1989-30.11.1991
24. samostatný raketometný oddíl
24th Separate Rocket-Launcher Division
01.11.1989-30.11.1991
25. samostatný raketometný oddíl
25th Separate Rocket-Launcher Division
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokycany
http://www.rokycany.cz
URL : https://www.valka.cz/Rokycany-t45118#469505Verze : 0
MOD
Rokycany


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 7 741 obyvatel (z toho 7 447 osob národnosti československé, 237 osob národnosti německé, 2 osoby národnosti polské, 5 osob národnosti ruské a 1 osoba národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v březnu 1923.


Jednotky nebo úřady umístěné v posádce:
Dělostřelecký pluk 102 (od ledna 1925),
Remontní baterie 2 (od října 1936),
Zbrojně technický úřad u firmy Továrna na nábojky a kovové zboží, akciová společnost v Rokycanech (březen 1923 – prosinec 1927).


V letech 1923-1925 zde byly pro ubytování vojska nejprve adaptovány Staré městské kasárny a v letech 1930-1933 postaveny Dělostřelecké kasárny Dr. Miroslava Tyrše.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Rokycany-t45118#176436Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký pluk 8
01.10.1947-DD.MM.1949 4. dělostřelecká brigáda
01.10.1947-31.12.1950 Dělostřelecký oddíl 303
01.10.1947-31.12.1950 Dělostřelecký oddíl 313
01.10.1945-30.09.1949 Vozatajská eskadrona 5
01.06.1948-30.09.1949 Jezdecká korouhev 2
01.10.1949-31.12.1950 Vozatajská rota 5 (VÚ 2711)
DD.MM.1949-15.09.1950 1. dělostřelecká brigáda
01.10.1949-30.09.1950 Dělostřelecký pluk 203
01.01.1951-DD.MM.1956 203. protitankový pluk (VÚ 7363)
01.01.1951-30.09.1956 43. dělostřelecký pluk
DD.MM.1951-30.09.1956 98. raketometný oddíl
DD.MM.1956-DD.MM.1963 203. protitanková dělostřelecká brigáda
DD.MM.1956-DD.MM.1963 216. protitankový dělostřelecký pluk
DD.MM.1956-DD.MM.1963 217. protitankový dělostřelecký pluk
DD.MM.1956-DD.MM.1963 218. protitankový dělostřelecký pluk
DD.MM.1963-DD.MM.1991 321. těžká dělostřelecká brigáda
DD.MM.1963-DD.MM.1989 21. těžký dělostřelecký oddíl
DD.MM.1963-DD.MM.1989 22. těžký dělostřelecký oddíl
DD.MM.1967-DD.MM.1976 320. ženijní strojní prapor
01.11.1989-31.10.1991 21. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-31.10.1991 22. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-31.10.1991 23. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-31.10.1991 24. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-31.10.1991 25. samostatný raketometný oddíl
01.11.1991-31.12.1992 6. raketový pluk
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_22.htm
URL : https://www.valka.cz/Rokycany-t45118#401661Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Rokycany-t45118#416149Verze : 0
MOD
Kostel Panny Marie Sněžné


Kostel snad mohl existovat již v době první písemné zmínky o městě roku 1110. Nicméně s jistotou je doložen až ve 14. století. Vyhořel spolu s většinou zástavby Rokycan roku 1784. V letech 1785 až 1788 byl opraven a pozdně barokně přestavěn Ignácem Janem Nepomukem Palliardim. Až v letech 1821-1823 byla postavena dle projektu Františka Hegera věž v empírovém slohu, která tak nahradila provizorní zvonici stojící vedle kostela. V roce 1856 došlo ještě k navýšení věže o jedno patro.Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rokycany-t45118#523018Verze : 0
Kostel Nejsvětější Trojice


Původní hřbitovní kostel, nyní se hřbitovní areál užívá jako park, ale jsou zde ještě někde hroby a hrobky. Renesanční stavba z roku 1609, upravena v 18. století.Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokycany
URL : https://www.valka.cz/Rokycany-t45118#523020Verze : 0
Radnice


Budova dvoupatrové rokokové radnice z let 1784 až 1810, byla vystavěna za účasti I. A. Palliardiho. Zasedací místnost zdobí obraz A. Muchy " Mistr Jan Hus v Kostnici".


Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokycany
URL : https://www.valka.cz/Rokycany-t45118#523022Verze : 0
Morový sloup


Morový sloup na náměstí T. G. Masaryka z roku 1770 od V. Bauera se sochou Panny Marie a 9 světci.


Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokycany
URL : https://www.valka.cz/Rokycany-t45118#523073Verze : 0
Dumetský dům čp. 88/I


Původně zde nejspíš stával již středověký dům, a to asi od 14. století. Nicméně poprvé se o tomto domu dozvídáme roku 1542, kdy jej od Šimona, preláta pražského chrámu sv. Víta koupil Vavřinec Dumet za 200 kop míšeňských grošů. Nejspíš ten, nebo některý z jeho potomků pak dům přestavěli renesančně a dům získal dnešní dispozici, v jejich vlastnictví zůstal dům až do roku 1601. V 18. století jej jeho majitel Jan Markus dal zásadně barokně přestavět. Významnými prvky jsou reliéf Madony, která stojí na zeměkouli a vstupní portál z pískovce. Dům roku 1784 ušel požáru města a tak se zachoval nezměněn.


Zdroje:
http://www.turistika.cz/mista/dumetovsky-dum
URL : https://www.valka.cz/Rokycany-t45118#523074Verze : 0
Městské opevnění


Do dnešních dnů se zachovaly dva úseky městské hradby. A to na západní a severní straně historického jádra města. Část opevnění se nachází přímo u kostela Panny Marie Sněžné.


Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokycany
URL : https://www.valka.cz/Rokycany-t45118#523075Verze : 0