Main Menu
User Menu

Roudnice nad Labem

okr. Litoměřice

     
Název:
Name:
Roudnice nad Labem
Originální název:
Original Name:
Roudnice nad Labem
Další názvy:
Other Names:
Raudnitz an der Elbe
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Litoměřice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°25'24.99"N 14°15'13.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1167
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- hrad a zámek Roudnice nad Labem
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Busta Arnošta z Pardubic v katedrále sv. Víta z Pardubic, Arnošt
† 30.06.1364
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roudnice_nad_Labem
URL : https://www.valka.cz/Roudnice-nad-Labem-t45113#524323Verze : 0
MOD
Roudnice nad Labem
(okr. Litoměřice)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 9 261 obyvatel (z toho 9 042 osob národnosti československé, 121 osob národnosti německé, 10 osob národnosti ruské a 7 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v únoru 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota Strážního praporu XXI.


Pro ubytování byly využity hospodářské budovy zámku, původně biskupského hradu z konce 12. století, přestavěného v letech 1672-1684.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Roudnice-nad-Labem-t45113#176431Verze : 0
Klášter augustiniánů s kostelem Narození Panny Marie


Klášter augustiánů vystavený na místě staršího románského chrámu v letech 1333 - 1352 fundací Jana IV. z Dražic a Arnošta z Pardubic. Podíl na výstavbě měla kamenická huť z Avignonu, čímž se tento kostel řadí k těm zajímavějším. K poškozením došlo za husitských válek a požárem roku 1676. V letech 1725 - 1733 došlo k částečné barokizaci kláštera.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=2102
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Roudnice nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Roudnice-nad-Labem-t45113#625076Verze : 1
Kostel Českobratrské církve evangelickéJednolodní kostelve stylu moderny s vypouklým průčelím doplněný o výrazné národní prvky, vybudovaný pro evangelickou církev dle projektu architekta německého původu Augustina Otto Kuhlmanna v letech 1908 až 1909. Věž byla přistavěna až roku 1938.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=7061
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Roudnice nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Roudnice-nad-Labem-t45113#625077Verze : 0
Kaple svatého Viléma Akvitanského


Barokní kaple vystavená roku 1726 Octavianem Broggiem, roku 1729 doplněna o fresky od Václava Vavřince Reinera. Jedná se o kapli čtvercového půdorysu s pilastrovým průčelím s bohatou kamenickou výzdobou a střechou ukončenou zděnou kupolí s lucernu

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=8882
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Roudnice nad Labem - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Roudnice-nad-Labem-t45113#625078Verze : 1