Main Menu
User Menu

Rychnov nad Kněžnou

okr. Rychnov nad Kněžnou

     
Název:
Name:
Rychnov nad Kněžnou
Originální název:
Original Name:
Rychnov nad Kněžnou
Další názvy:
Other Names:
Reichenau an der Knieschna
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Rychnov nad Kněžnou
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°09'47.00"N 16°16'28.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Rychnov nad Kněžnou
Dlouhá Ves
Jámy
Lipovka
Litohrady
Lokot
Panská Habrová
Roveň
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1258
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/sddYG
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#489677Verze : 0
MOD
Rychnov nad Kněžnou


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 4 706 obyvatel (z toho 4 583 osob národnosti československé, 77 osob národnosti německé a 2 osoby národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1936.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 30,


Severně od města byly v letech 1935-1936 postaveny kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#176423Verze : 0

Kaple Proměnění Páně
Hřbitovní kaple vystavená v novorománsko-byzantském stylu na půdorysu řeckého kříže byla vystavěna v letech 1865 až 1868. Na jejím místě stával starší dřevěný svatostánek. Dle projektu A. Turka jej dal vystavět hrabě Hanuš Kolovrat. Po roce 1970 došlo ke zrušení hřbitova.Zdroje:
https://www.hrady.cz/kaple-promeneni-pane
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#701721Verze : 1

Synagoga
Budova pozdně barokní (či též klasicistní) synagogy z roku 1782 (také 1787), která byla vystavěna na místě starší renesanční synagogy, která vyhořela roku 1779. V roce 1913 prošla přestavbou. Během okupace byla poničena a po válce sloužila jako sklad a prodejna plynu n.p. Benzina. V 90. letech renovována jako sídlo Židovského muzeua Podorlicka a Památník Karla Poláčka.Zdroje:
cs.wikipedia.org
https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-12250859
https://www.hrady.cz/synagoga-rychnov-nad-kneznou
iispp.npu.cz

Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#701729Verze : 0

Kostel Nejsvětější Trojice
Pozdně gotický kostel z let 1594 až 1602 dal vystavět Kryštof Getengel z Neunberku. Nejspíše roku 1713 bylo hlavní průčelí kulisovitě předloženo pravděpodobně dle projektu Jana Blažeje Santini-Aichla. Roku 1798 byl poškozen požárem. Dle plánu arch. Františka Pavíčka byla v letech 1838 až 1843 postavěna novogotická loď.Zdroje:
cs.wikipedia.org
www.hrady.cz
https://pamatkovykatalog.cz/zamek-882307
iispp.npu.cz

Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#701730Verze : 1

Radnice
První písemnou zmínku o Rychnovské radnici máme z roku 1596, nicméně současná klasicistní (či pozdně barokní) budova pochází z let 1802 (potažmo již 1800) až 1804 a je nejspíše dílem J. Najmana (nebo J. V. Ehemanna).Zdroje:
www.hrady.cz
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-12250625
iispp.npu.cz

Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#701731Verze : 0

Staré náměstí
Na Starém náměstí se nachází několik památkově chráněných budov, v tom budovy radnice. Dále se zde nachází kašna, krucifix s Bolestnou Pannou Marií, a sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.
Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#701732Verze : 0

Pomník obětem války 1866
Pomník obětem války 1866 je situována v parku, na bývalém hřbitově u kaple Proměnění Páně. Pomník má tvar čtyřbokého komolého jehlanu umístěného na podstavci.


Nápis na pomníku:
Poutníče zvěstuj
krajanům všechněm
my že tuhle mrtví
ležíme jakož zákony
kázaly nám.


1866 Postavil spolek voj. vysloužilců Kolovrat v Rychnově n. Kn. s příznivci 1891


Jména padlých:Tomáš Dománek Morava 1866 Padl v boji
Galeo Gubola Polsko 1866 Padl v boji
Pavel Javorský Polsko 1866 Padl v boji
Martin Jindrášek Polsko 1866 Padl v boji
Jan Koživ Polsko 1866 Padl v boji
Luioo Lonoo Trevir 1866 Padl v boji
Matěj Niverkal Rakousko 1866 Padl v boji
Konstantin Popricz Polsko 1866 Padl v boji
Matěj Soukup Lomnice 1866 Padl v boji
Antonín Štefek Habrová 1866 Padl v boji
František Steindl Štýrsko 1866 Padl v boji
František Zavadil 1866 Padl v boji


Zdroje:
evidencevh.army.cz
https://www.drobnepamatky.cz/node/21747

Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#701733Verze : 2

Kašna
Pískovcová kašna s čtvercovou kamennou nádrží, uprostřed které stojí jednoduchý sloup, který je zdobený chrliči v podobě ryb. Byla vytvořena roku 1841 a dále upravena v roce 1896Zdroje:
www.hrady.cz

Rychnov nad Kněžnou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#701735Verze : 0