Main Menu
User Menu

Rychnov nad Kněžnou

okr. Rychnov nad Kněžnou

     
Název:
Name:
Rychnov nad Kněžnou
Originální název:
Original Name:
Rychnov nad Kněžnou
Další názvy:
Other Names:
Reichenau an der Knieschna
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Rychnov nad Kněžnou
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°09'47.00"N 16°16'28.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Rychnov nad Kněžnou
Dlouhá Ves
Jámy
Lipovka
Litohrady
Lokot
Panská Habrová
Roveň
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1258
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/sddYG
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#489677Verze : 0
MOD
Rychnov nad Kněžnou


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 4 706 obyvatel (z toho 4 583 osob národnosti československé, 77 osob národnosti německé a 2 osoby národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1936.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 30,


Severně od města byly v letech 1935-1936 postaveny kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Rychnov-nad-Kneznou-t45106#176423Verze : 0