Main Menu
User Menu

Ostrov

okr. Karlovy Vary

     
Název:
Name:
Ostrov
Originální název:
Original Name:
Ostrov
Další názvy:
Other Names:
Schlackenwerth
Ostrov nad Ohří
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Karlovy Vary
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°18'27.00"N 12°56'52.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Arnoldov
Dolní Źďár
Hanušov
Hluboký
Horní Žďár
Kfely
Květnová
Liticov
Maroltov
Mořičov
Ostrov
Vykmanov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/ZDUav
URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#484229Verze : 0
MOD
Ostrov (Schlackenwerth)
(okr. Karlovy Vary)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Karlovy Vary.


Sčítání lidu v roce 1930: 2 958 obyvatel (z toho 191 osob národnosti československé a 2 721 osob národnosti německé).

Posádka byla ustanovena v dubnu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota Hraničářského praporu 5


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#176410Verze : 0
Kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné

Původně gotický chrám sv. Mikuláše, který máme doložen poprvé k roku 1384. Po požáru renesančně přestavěn v letech 1567 až 1572. Po dalším požáru přestavěn barokně.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=9780
pamatkovykatalog.cz

Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
Ostrov - Interiér
Foto vlastní

Interiér
Foto vlastní

URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654698Verze : 1
Kostel sv. Jakuba Většího

Románský kostel vystavený v letech 1224 až 1226, kdy byl vysvěcen. Gotické úpravy interiéru.

Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=2358

Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654699Verze : 1
Klášter piaristů s kostelem Zvěstování Panny Marie a kaplemi sv. Floriána a Panny Marie


Raně barokní areál z 2. poloviny 17. století založený Annou Magdalénou vévodkyní sasko-engernskou a vestfálskou (rozenou Popelová z Lobkovic). Funkce kláštera přestal plnit roku 1877. Sestává z klášterní budovy, kostela Zvěstování Panny Marie, čtyř kaplí (sv. Anny, Panny Marie Einsiedelnské, sv. Floriána a jedné nezasvěcené (?)), glorietu, zahrady, kašny a ohradní zdi.
Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=8115
pamatkovykatalog.cz

Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654702Verze : 0
Městské opevnění


Dnes málo zachovalé opevnění se nachází prakticky (viditelně) jen v prostoru u zámku. Pochází ze 13. a 14. století. Městské hradby, věže a brány jsou dobře zachyceny na rytině Mathäuse Meriana z roku 1650.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Ostrov - Fragment městské hradby s tzv. Bílou branou
Foto vlastní

Fragment městské hradby s tzv. Bílou branou
Foto vlastní

URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654703Verze : 0
Radnice

Původně tržnice z 14. století byla přestavěna na radnici asi o 200 let později. Gotická stavba přestavěna po požáru roku 1567 přestavěna renesančně, kdy byla doplněna před průčelí o hranolovou věž. Po požáru roku 1866 přestavěna novogoticky.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=9913
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-19143732

Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654706Verze : 1
Staré náměstí


Na Starém náměstí se nachází radnice, 2 kašny, zámek, Mariánský sloup a řada historických městských domů.
Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654707Verze : 0
Historická vyobrazení
Ostrov - Rytina Matthäuse Meriana z roku 1650 v knize Topographia Bohemiae, Moraviae Et Silesiae.
Zdroj:
https://www.letohradekostrov.cz/data/budova/Merian%201650%20-%20men%C5%A1%C3%AD.jpg

Rytina Matthäuse Meriana z roku 1650 v knize Topographia Bohemiae, Moraviae Et Silesiae.
Zdroj:
www.letohradekostrov.cz

URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654708Verze : 1
Fara


Jedna z nejstarších budov ve městě, stávala zde již před rokem 1550.


Zdroj:
mapy.cz

Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654710Verze : 0
Mariánský sloup


Raně barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem s datací 1685. Postaven jako poděkování odvrácení morové epidemie roku 1680 a jako úcta císaři Leopoldu I. a Juliovi Františkovi vévodovi Sasko-Lauenburskému.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
https://www.hrady.cz/index.php?OID=9912

Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654712Verze : 0
Sloup Nejsvětější Trojice


Jehlancový sloup z pískovce se sousoším Nejsvětější Trojice pochází z orku 1861. Sokl je vyzdoben reliéfními plastikami Immaculaty, sv. Václava, sv. Barbory a sv. Floriána.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654713Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého


Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1806 mající charakter barokního díla se nachází v zámeckém parku.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Ostrov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ostrov-t45094#654714Verze : 0