Main Menu
User Menu

Paskov

okr. Frýdek-Místek

     
Název:
Name:
Paskov
Originální název:
Original Name:
Paskov
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Paskov-t45082#510822Verze : 0
MOD
Paskov
(okr. Frýdek-Místek)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Místek.


Sčítání lidu v roce 1930: 2 469 obyvatel (z toho 2 361 osob národnosti československé a 53 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v září 1920. Zrušena v říjnu 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
II. prapor Pěšího pluku 31


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Paskov-t45082#176396Verze : 0