Main Menu
User Menu

Ditěrichs, Michail Konstantinovič

Diterikhs, Mikhail Konstantinovich

Михаил Константинович Дитерихс

     
Příjmení:
Surname:
Ditěrichs
Jméno:
Given Name:
Michail Konstantinovič
Jméno v originále:
Original Name:
Михаил Константинович Дитерихс
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.04.1874 Sankt-Petěrburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.10.1937 Šanghaj /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Československý armádní sbor v Rusku, náčelník štábu
Vladivostocká skupina, velitel
Jiné významné skutečnosti:
Other Notable Facts:
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/Diterichs-Michail-Konstantinovic-t44994#374939Verze : 4
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ditěrichs
Jméno:
Given Name:
Michail Konstantinovič
Jméno v originále:
Original Name:
Михаил Константинович Дитерихс
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.05.1886-DD.08.1894 Kadetský sbor Jeho císařského Veličenstva, Sankt Pětěrburg
DD.06.1897-DD.08.1900 Nikolajevská akademie generálního štábu, Sankt Pětěrburg
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.08.1894 podporučík ruské armády
20.08.1898 poručík ruské armády
10.05.1900 podkapitán ruské armády
10.05.1902 kapitán ruské armády
20.07.1905 podplukovník ruské armády
19.12.1909 plukovník ruské armády
21.10.1915 generálmajor ruské armády
12.09.1917 generálporučík ruské armády
07.02.1918 generálmajor legií
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1916-05.06.1917 Velitel : 2. zvláštni pěší brigáda
DD.01.1918-07.02.1918 Náčelník štábu : Československý armádní sbor
07.02.1918-DD.04.1918 Náčelník štábu : Československý armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1892-DD.08.1894 vojenské studium, Sankt Pětěrburg
DD.08.1894-DD.01.1897 velitel dělostřelecké čety Turkestánské horské jezdecké baterie, Taškent
DD.01.1897-DD.06.1897 důstojník velitelství Turkestánského vojenského okruhu, Taškent
DD.06.1897-DD.08.1900 vojenské studium, Sankt Pětěrburg
DD.08.1900-DD.11.1901 důstojník velitelství 1. jezdecké divise, Moskva
DD.11.1901-DD.03.1902 pobočník náčelníka štábu 2. granátnické divize, Moskva
DD.03.1902-DD.10.1903 důstojník velitelství Moskevského vojenského okruhu, Moskva
DD.10.1903-DD.05.1904 velitel eskadrony 3. dragounského pluku, Moskva
DD.05.1904-DD.04.1905 důstojník velitelství 17. armádního sboru, dálnovýchodní válčiště
DD.04.1905-DD.11.1906 důstojník velitelství Moskevského vojenského okruhu, Moskva
DD.11.1906-DD.05.1908 důstojník velitelství 7. armádního sboru, Oděssa
DD.05.1908-DD.02.1909 zástupce velitele 8. husarského jezdeckého pluku, Kišiňov
DD.02.1909-DD.04.1910 důstojník velitelství Kyjevského vojenského okruhu, Kijev
DD.04.1910-DD.07.1913 zástupce náčelníka operačního oddělení štábu Kyjevského vojenského okruhu, Kijev
DD.07.1913-DD.08.1914 náčelník oddělení Mobilizačního odboru generálního štábu, Sankt Pětěrburg
DD.08.1914-DD.09.1914 náčelník operačního oddělení štábu Jihozápadního frontu, východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.11.1914 zástupce náčelníka štábu 3. armády, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.12.1914 zatímní náčelník štábu 3. armády, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.04.1915 zástupce náčelníka štábu 3. armády, východoevropské válčiště
DD.04.1915-DD.12.1915 zatímní zástupce náčelníka štábu Jihozápadního frontu, východoevropské válčiště
DD.12.1915-DD.06.1916 zástupce náčelníka štábu Jihozápadního frontu, východoevropské válčiště
DD.06.1916-DD.06.1917 velitel 2. zvláštní pěší brigády, balkánské válčiště
DD.06.1917-DD.07.1917 velitel 2. zvláštní pěší divise, balkánské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 zdravotní dovolená
DD.09.1917-DD.11.1917 zástupce náčelníka štábu Hlavního stanu vrchního velení, Mogiljov
DD.11.1917-DD.11.1917 náčelník štábu Hlavního stanu vrchního velení, Mogiljov
DD.11.1917-DD.01.1918 mimo službu
DD.01.1918-DD.04.1918 náčelník štábu Československého armádního sboru, Kijev a přesun
DD.04.1918-DD.06.1918 velitel Východního oddílu československého armádního sboru, Vladivostok
DD.06.1918-DD.09.1918 velitel Vladivostocké operační skupiny, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.01.1919 představitel ruské armády při Hlavním velitelství spojeneckých vojsk na Sibiři, Omsk
DD.01.1919-DD.02.1919 náčelník štábu Západního frontu, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.07.1919 zatímní velitel Západního frontu, sibiřské válčiště
DD.07.1919-DD.07.1919 velitel Sibiřské armády, sibiřské válčiště
DD.07.1919-DD.11.1919 hlavní velitel Východního frontu, sibiřské válčiště
DD.08.1919-DD.10.1919 náčelník štábu Hlavního stanu vrchního velitele, Omsk
DD.08.1919-DD.10.1919 ministr vojenství, Omsk
DD.11.1919-DD.05.1920 mimo službu
DD.05.1920-DD.07.1920 předseda Vojenské rady hlavního velitele, Vladivostok
DD.07.1920-DD.06.1922 mimo službu
DD.06.1922-DD.10.1922 hlavní velitel vojsk přiamurské vlády, Vladivostok
26.10.1922-26.10.1922 odchod do exilu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1896

Pamětní medaile na vládu Alexandra III.
Medal Commemorating the Reign of Alexander III.
Медаль В память царствования императора Александра III.
-

DD.MM.1902

Řád Sv. Stanislava 3. třída
Order of St Stanislaus 3rd Class
Орден Святого Станислава 3-я степень
-

DD.MM.1904

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1905

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1905

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1905

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1912

Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812
Medal for 100th Anniversary of Patriotic War 1812
Медаль В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.
-

DD.MM.1913

Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců
Medal of 300 Anniversary of Romanov Dynasty
Медаль В память 300-летия царствования дома Романовых
-

DD.MM.1914

Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Order of St. Vladimir 3rd Class with Swords
Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Stanislava 1. třída s meči
Order of St Stanislaus 1st Class with Swords
Орден Святого Станислава 1-я степень с мечами
-

DD.MM.1916

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1916

Řád bílého orla 2. třída s meči
Order of White Eagle 2nd Class with Swords
Орден белог орла 2. cтепен са мачевима
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Vladimíra 2. třída s meči
Order of St. Vladimir 2nd Class with Swords
Орден Святого Владимира 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1917

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1919

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1919

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1922

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-


Poznámka:
Note:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
Zdroje:
Sources:

Vojenský ústřední archiv, fotoarchiv
URL : https://www.valka.cz/Diterichs-Michail-Konstantinovic-t44994#374941Verze : 2
MOD