Main Menu
User Menu

4. mobilizační základna [2000-2002]

4th Mobilization Base

     
Název:
Name:
4. mobilizační základna
Originální název:
Original Name:
4. mobilizačná základňa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2002
Předchůdce:
Predecessor:
11. tanková základňa
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2002
Nástupce:
Successor:
zrušená
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2001-01.10.2002 Veliteľstvo domobrany
Dislokace:
Deployed:
01.07.2001-01.10.2002 Jamník, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2000-DD.MM.RRRR Martinko, ?
DD.MM.RRRR-30.06.2002 Šipka, ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2000-30.06.2002 veliteľstvo a štáb
01.10.2000-30.06.2002 rota zabezpečenia velenia
01.10.2000-30.06.2002 peší prápor
01.10.2000-30.06.2002 2 x peší prápor (uložený)
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2000-30.06.2002
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora, Ročenka MOSR 2002 ISBN 80-88842-62-x
URL : https://www.valka.cz/4-mobilizacni-zakladna-2000-2002-t44921#175954Verze : 0
4. mobilizačná základňa


Krycie číslo: VÚ XXXX


Počet osob
?
Podřízené jednotky
01.10.2000-30.06.2002 veliteľstvo a štáb
01.10.2000-30.06.2002 rota zabezpečenia velenia
01.10.2000-30.06.2002 3 x peší prápor
Výzbroj a vybavení
01.10.2000-30.06.2002 UAZ-469
01.10.2000-30.06.2002 Praga V3S
01.10.2000-30.06.2002 Tatra 813
01.10.2000-30.06.2002 Tatra 815
01.10.2000-30.06.2002 BVP-1Poznámka:
Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6,
URL : https://www.valka.cz/4-mobilizacni-zakladna-2000-2002-t44921#340250Verze : 0
MOD